Opiskelijatoveri, ota vastuu osaamisesi kehittämisestä!

JYYn hallituksen työelämävastaava Eyüp Yilmaz

JYYn hallituksen työelämävastaava Eyüp Yilmaz

Osaamisen kehittyminen ja oppiminen nähdään useimmiten vain luennoilla sekä yliopistomaailmassa tapahtuvana asiana. Käydään luennoilla, tehdään tentit, hoidetaan kandi ja gradu pakettiin siinä sivussa. Työelämä on muutoksessa ja työpaikoista tulee entistä kilpaillumpia. Työantajalla on työtehtävästä riippuen mahdollisuus valita tuleva työntekijänsä liki sadoista ellei jopa tuhansista hakemuksista.

Selkeä fakta on, että työpaikoista kilpaillaan kovaa ja vastaus unelmiesi työpaikan saavuttamiseen on yksinkertainen: osaamalla enemmän, tietämällä enemmän ja yksinkertaisesti olemalla parempi kuin muut unelmiesi työpaikka voi olla sinun. Mitä osaamisen kehittäminen vaatii? Missä ja miten sitä voi kehittää? Vastauksia tähän on monia ja osaamista voi kehittää useilla eri tavoilla.

Osaamisen kehittyminen nähdään usein itsestään tapahtuvana prosessina; ”istutaan luennolla, ammennetaan tietoa. Kyllä se osaaminen siitä kehittyy itsestään.” Väitän, ettei asia näin ole, sillä osaamisen kehittäminen vaatii määrätietoista ja systemaattista työtä. Akateeminen koulutus antaa vahvat lähtövalmiudet oman teoreettisen osaamisen jalostamiselle käytäntöön sopivaksi.

Osaamista tulisi kehittää luentojen lisäksi myös luentojen/kurssien ulkopuolella, sillä kaikilla vapaa-ajan aktiviteeteillä voi olla suurta hyötyä työtä hakiessa. Aktiivisuus erilaisissa järjestöissä ja vastuullisissa tehtävissä oleminen ovat niitä asioita, joissa pääsee kehittämään työelämän kannalta tärkeitä taitoja ja joita myös työnantajat suuresti arvostavat. Tiimissä työskentelyä, oman vastuualueen johtamista ja kehittämistä, organisointia, vuorovaikutustaitoja jne. jne. Jyväskylä ja jyväskyläläinen opiskelijakenttä tarjoavat tähän mitä parhaimmat mahdollisuudet. Ainejärjestöjen hallitustehtävät, ylioppilaskunnan valiokunnat, ylioppilaskunnan hallitustehtävät sekä muiden järjestöjen vastuutehtävät tarjoavat erinomaisia tilaisuuksia omien työelämävalmiuksien ja asiantuntijuuden kehittämistä työnantajien vaatimalle tasolle.

Osaamista tulisi kehittää myös oman asiantuntijuusalan osalta muulla tavalla kuin pelkästään luentoja käymällä. Asiantuntijatyötehtävät vaativat ajan hermolla olemista ja oman asiantuntijuusalan tuntemista. Tähän yksi hyvä keino on oman alan kirjallisuuden sekä uusimman tutkimustiedon lukeminen, joita ei välttämättä luennoilla ja kursseilla tule ilmi. Uusien ”villitysten” ja tapahtumien tietäminen on varsinkin työnhaussa tärkeää, sillä esimerkiksi työhaastattelussa usein kysytään tarkkojakin kysymyksiä työtehtävää koskien, millä halutaan testata, tunteeko opiskelija oman alansa ja onko opiskelijalla motivaatiota todella kehittää osaamistaan myös jatkossa. Lisäksi tavoitteena on yleensä saada opiskelijan asiantuntijuuden taso selville. Kirjallisuuden lukeminen auttaa myös kehittämään yleissivistystä, sillä työnantaja haluaa yleensä, että työntekijä tietää missä mennään ja mitkä ovat ajankohtaisia asioita vaikkapa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Osaamisen määrätietoisen ja systemaattisen kehittämisen yhteydessä tulisi määritellä myös itselle asetettava päämäärä. Mihin osaamiseni kehittämisellä pyrin? Mikä on unelmatyöni? Missä haluaisin olla 10 vuoden päästä? Nämä ovat varmasti sellaisia kysymyksiä, jotka meitä opiskelijoita mietityttävät alasta riippumatta. Osaamista on kuitenkin vaikeaa ja jopa mahdotonta kehittää työnantajien vaatimalle tasolle, ellei aseta itselleen tavoitteita ja päämääriä. Täytyyhän sitä tietää, mitä kohti omaa osaamistaan tulisi kehittää.

Oman osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen tärkeyttä ei ehkä ymmärretä opintojen alkuvaiheessa, sillä opiskeluaika ja luennoilla käynti on koettu ja havaittu käytännön sekä empiiristen havaintojen perusteella tutuksi ja turvalliseksi. Valmistuminen lähenee kuitenkin päivä päivältä, minkä vuoksi se on jossain vaiheessa ajankohtaista. Helpompi on miettiä näitä asioita opintojen alkuvaiheessa kuin kuukausi ennen valmistumista tai työnhaun ollessa ajankohtainen. Vapaa-ajalla kehitetyn relevantin osaamisen ja työelämätaitojen kehittämisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, sillä näillä ne työpaikan saajat ratkaistaan. Liian pitkä CV on paljon parempi vaihtoehto kuin liian lyhyt CV.

Lopuksi haluaisin siteerata World Economic Forumin artikkelia siitä, millaiset työelämätaidot olivat tutkimusten mukaan työnantajien mielestä arvossaan vuonna 2015 ja mitkä ovat vuonna 2020. Artikkelissa käydään läpi työnantajille ja rekrytoijille tehtyä kyselyä ja kyselystä saatuja vastauksia. Rekrytoijilta ja työnantajilta kysyttiin, että millaisia ominaisuuksia he arvostavat työntekijöissä ja millä perusteella he palkkaavat uusia kykyjä ja talentteja. Kyselystä saatujen tulosten perusteella huomionarvoista on, että pelkästään opintomenestyksellä on rekrytoijien rekrytointipäätöksiin paljon pienempi merkitys kuin on aikaisemmin oletettu tai luultu. Todellisuudessa oikea kokonaisuus ratkaisee. Artikkeliin pääsee alla olevasta linkistä.

In 2015

 1. Complex Problem Solving
 2. Coordinating with others
 3. People Management
 4. Critical Thinking
 5. Negotiation
 6. Quality Control
 7. Service Orientation
 8. Judgement and Decision making
 9. Active Listening
 10. Creativity

In 2020

 1. Complex Problem Solving
 2. Critical Thinking
 3. Creativity
 4. People Management
 5. Coordinating with others
 6. Emotional Intelligence
 7. Judgement and Decision making
 8. Service Orientation
 9. Negotiation
 10. Cognitive Flexibility

Linkki: WEFORUM

Eyüp Yilmaz
JYYn hallituksen työelämävastaava

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *