YTHS – miten on opiskelijan paremman terveyden laita?

img_20161020_191047

YTHS on monen opiskelijan arjessa olennaisesti läsnä. Tämän huomasimme keväällä 2016 toteuttamassamme opiskelijakyselyssä, johon vastasi peräti 336 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa eri tiedekunnista. Kyselyssä tarkasteltiin digitalisaation hyödyntämisen lisäämisestä herääviä ajatuksia, kiinnostusta YTHS:n tarjoamiin luentoihin sekä yleistä tyytyväisyyttä YTHS:n palveluihin. Kuten muidenkin terveydenhuollon palveluiden kohdalla, myös YTHS:llä rahoituksen vähentäminen on johtanut kukkaron nyörien kiristelyihin, mikä on kyselyn mukaan näyttäytynyt opiskelijoille pitkinä jonotusaikoina ja ajoittain kiireen tuntuna. Toisaalta opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä ystävälliseen asiakaspalveluun. Palvelu-uudistukset sen sijaan herättävät keskustelua niin opiskelijoiden kuin YTHS:n työntekijöidenkin kesken. YTHS:n johtokunnan opiskelijaedustajina me otimme selvää, missä nyt mennään, mitä opiskelijat ovat mieltä YTHS:n palveluista ja miten YTHS Jyväskylän toimipisteen työntekijät vastaavat opiskelijoiden palautteeseen.

Kuva 1. Kyselyyn vastanneet tiedekunnittain (%)

Kuva 1. Kyselyyn vastanneet tiedekunnittain (%)

Digitalisaatio ilahduttaa ja vihastuttaa, luennot sen sijaan kiinnostavat

Vastikään auennut Oma YTHS-palvelu tuo jatkossa kaivatun verkkovarausjärjestelmän opiskelijoiden ulottuville. Oma YTHS -palvelussa hyödynnetään tikettiä, jonka opiskelija voi saada joko puhelimessa tai vastaanotolla ja tiketillä opiskelija voi varata uuden ajan netissä. Opiskelijoiden mukaan online-ajanvarausjärjestelmä on erittäin kaivattu muutos YTHS:n palveluissa. Opiskelijat kokevat, että online-ajanvaraus todennäköisesti helpottaa asiointia ja vastaanotolle pääsyä ja kynnys pyytää apua madaltuu. Myös YTHS:n jo olemassa olevaa terveystietopankkia kehuttiin laajaksi ja monipuoliseksi.

Kyselyssä väläytetty etävastaanoton (lääkärin vastaanotto verkkoyhteyden välityksellä) mahdollisuus jakoi opiskelijoiden mielipiteet kahtia. Toiset opiskelijat näkevät etävastaanoton helpottavan hoitoon pääsyä. Opiskelijat myös ehdottavat, että rutiiniluontoisia lääkärikäyntejä, kuten reseptin uusimisia voisi siirtää verkkoon, jotta käynnit YTHS:n toimipisteellä vähentyisivät. Toisaalta opiskelijat ovat huolissaan etävastaanottojen kasvottomuudesta, oikean diagnoosin varmistamisesta sekä tämän myötä asiakkaan ”pompottelusta”. Varsinkin mielenterveyspalveluiden kohdalla reaktiot olivat voimakkaita ja moni kokee, ettei etävastaanotto voi korvata lääkärin kasvotusten kohtaamista. Lisäksi opiskelijoita arveluttaa esimerkiksi palveluiden laadun ylläpito, tietoturva- sekä käyttöliittymäasiat.

Digitalisaatio aiheutti opiskelijoissa tunteita puolesta ja vastaan, mutta enemmistö olisi kiinnostunut osallistumaan YTHS:n järjestämille luennoille. Luentojen aiheita tuli opiskelijoilta hyvin monipuolisesti ja mielenkiintoisina ehdotuksina tulivat myös verkkoluennot sekä luentosarjat.

Opiskeljoiden ehdottamia luentoaiheita
 • Erityisruokavaliot
 • Terveellinen syöminen opiskelijabudjetilla
 • Mielenterveys ja jaksaminen
 • Uni ja stressinhallinta
 • Influenssa-aikoina tietoiskuja – milloin mennä lääkäriin, kotihoito, myös yleisesti kotihoito yms.
 • Päihteiden käyttö
 • Opiskeluergonomia, istuminen ja siitä aiheutuvat tule-vaivat + niiden estäminen
 • Terveystarkastukset: kuinka usein (esim. hammashoito), mitä kaikkia tarkastuksia tulisi tehdä ja milloin
 • Urheiluvammat
 • Ihmissuhteet ja seksuaaliterveys
 • Vatsan ja suoliston toiminta

Yleinen palaute – risut ja ruusut

Yleistä palautetta opiskelijat antoivat monipuolisesti niin ajanvaraukseen, puhelinpalveluun kuin hoitoon pääsyynkin liittyen. Ajanvaraukseen liittyen eniten palautetta annettiin takaisinsoittopalvelusta – toisaalta puhelimitse asiointi on koettu kätevänä, mutta osa opiskelijoista pitää takaisinsoittoa haasteellisena. Opiskelijat kokevat, etteivät he voi kauheasti itse vaikuttaa siihen, milloin puhelu tulee ja usein se sattuu tulemaan huonoon aikaan (esim. keskellä luentoa). Ajanvaraukseen liittyen myös uuden ajan varaamisen hankaluutta ihmeteltiin, sillä vastaanottokäynnillä ei ole pystynyt varaamaan suoraan seuraavaa aikaa, vaan aika on pitänyt erikseen varata soittamalla YTHS:n puhelinpalveluun. Opiskelijat oudoksuvat sitä, että helponoloisesta asiasta on tehty asiakkaalle haastavaa.

Kuva 2. Yleinen tyytyväisyys YTHS:n eri sektoreiden palveluihin

Kuva 2. Yleinen tyytyväisyys YTHS:n eri sektoreiden palveluihin

Puhelinneuvonta on toisaalta koettu hyvänä ja moni opiskelija on saanut helpotusta ongelmiinsa jo pelkän puhelinsoiton avulla. Toisinaan opiskelijat ovat kuitenkin kokeneet saaneensa erilaisia ohjeita eri hoitajilta, mikä on aiheuttanut epävarmuutta hoitomenetelmän suhteen. Erilaiset hoito-ohjeet ovat aiheuttaneet myös tilanteita, joissa toinen hoitaja kummeksuu opiskelijan tekemiä valintoja hoidon suhteen, vaikka opiskelija on vain noudattanut toisen hoitajan hänelle antamia neuvoja. Tilanne tuntuu opiskelijan näkökulmasta epäreilulta.

Hoitohenkilökunnan resurssipula näyttäytyy opiskelijoille pitkinä jonoina. Akuuttien vaivojen kohdalla närkästystä on aiheuttanut se, ettei hoitoa ole saanut tarpeeksi pian, eikä YTHS:ltä ole ohjeistettu esimerkiksi oman terveyskeskuksen vastaanotolle, vaikkei nopeaa palvelua ole pystytty tarjoamaan. Toisinaan opiskelijoita on myös harmittanut kiireen tuntu vastaanotolla. YTHS:n asiakaspalvelu keräsi kyselyssä kuitenkin paljon kehuja. Työntekijät koetaan hyvin ystävällisinä ja ammattitaitoisina ja kynnys yhteydenottoon matalana. Kaiken kaikkiaan YHTS:n palveluita ja sen roolia opiskelijan tukiverkkona pidetään erittäin tärkeänä.

YTHS vastaa

Opiskelijakyselyn tuloksia käsiteltiin alustavasti YTHS:n johtokunnan kokouksessa toukokuussa 2016. Elokuussa järjestettiin myös luento YTHS:n Jyväskylän toimipisteen henkilöstölle, johon osallistui ilahduttava kirjo eri sektorin toimijoita. Tulosten esittämisen jälkeen halusimme kuulla YTHS:n henkilöstön ajatuksia tuloksista ja keräsimme ryhmätyön avulla työntekijöiden vastauksia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin.

YTHS:n henkilöstö pahoittelee kiireen välittymistä opiskelijoille. Viimeisten vuosien resurssipula (esim. yleislääkärit) on koetellut henkilökuntaa ja työntekijät kiittelevätkin opiskelijoita ymmärtäväisyydestä ja kärsivällisyydestä.  Oma YTHS -palvelun toivotaan tulevaisuudessa sujuvoittavan mm. ajanvarausta jättäen näin resursseja muuhun perustyöhön. Moni opiskelija nosti kyselyssä esille takaisinsoittopalvelun ongelmallisuuden – puhelu tulee usein epäsopivalla hetkellä eikä varattua aikaa enää välttämättä muista puhelun päätyttyä. Miksei Oma YTHS -palvelusta siis tehty suoraa nettiajanvarausjärjestelmää?

YTHS:n henkilöstön mukaan tiketin etu suoraan nettiajanvaraukseen on, että tiketillä vältetään epätarkoituksenmukaisia ajanvarauksia, esim. rokotusajan varaaminen lääkärille kun rokotuksen tekee hoitaja. YTHS:n työntekijät suosittelevat palveluun tutustumista jo etukäteen, jotta ajanvaraussysteemi tulee tutuksi ja kiireellisissä tilanteissa tulee vähemmän yllätyksiä. Puhelimitse varatusta ajasta tulee tekstiviestimuistutus, joten takaisinsoiton aikana ei tarvitse huolehtia ajan mahdollisesta unohtumisesta puhelun jälkeen. Varsinkin arkaluontoisen asian kohdalla opiskelijan kannattaa hyödyntää takaisinsoittopalvelussa vastaajaan jätettävää viestiä. Näin opiskelija voi itse yrittää välttää sitä, että soitto tulee huonoon aikaan. Toisaalta opiskelijan on hyvä huomioida, että takaisinsoittojonossa voi päivän aikana olla vajaa 200 puhelua, jotka käsitellään järjestyksessä. Jokaisen aikatoive pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.

Puhelimitse tapahtuva ajanvaraus jatkuu siis myös tulevaisuudessa. Takaisinsoittopalvelu varmistaa lakisääteisen yhteydensaannin potilaaseen 1. päivänä ja lisäksi takaisinsoittopalvelu vähentää hukkareissuja hiljaisina aikoina. YTHS:n työntekijät muistuttavat, että mikäli opiskelijan asia on akuuttiluontoinen, kannattaa aika varata aamulla klo 8-9 välillä. Aamulla soitettaessa nopea aika pystytään järjestämään helpommin kuin keskellä päivää soittaessa. Hoidontarpeen arvioinnissa kiireen määrittää kuitenkin lääketieteellinen kiire, ei opiskelijan kiireellinen aikataulu. Opiskelijoilta toivotaan ennakointia asiointinsa kanssa – ole mieluummin liian ajoissa kuin myöhässä! Tämä koskee myös reseptien uusintaa, eli liikkeellä kannattaa olla tarpeeksi ajoissa.

YTHS:n työntekijät toivat esille myös ajanvarauksen peruuttamisen ajoissa, mikäli opiskelija ei pääsekään sovitulle vastaanottoajalle. Ajoissa peruutettu aika helpottaa myös muiden opiskelijoiden hoitoon pääsyä. YTHS:n työntekijät myös muistuttavat, että opiskelijan näkökulmasta käyttämättömistä ajoista aiheutuvat kulut (35€) ovat opiskelijabudjetilla elävälle täysin turhia kuluja, jotka voidaan välttää helposti. Kannattaa myös muistaa, että käyttämättömästä kerrasta ei koidu kustannuksia ainoastaan opiskelijoille vaan myös YTHS:lle.

Opiskelijan omaa aktiivisuutta korostetaan

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaaminen edellyttää myös opiskelijan omaa vastuuta hoidossa. Työntekijät toivovat, että terveystietopankin hyödyntämisen lisäksi opiskelijat noudattaisivat heille annettuja omahoito-ohjeita. Vastaanottotilanne voi olla jännittävä ja ohjeet unohtua, joten esimerkiksi muistiinpanojen tekeminen on täysin sallittua! Omahoidosta huolehtiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö opiskelija saisi ottaa yhteyttä YTHS:ään missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa. Opiskelijat ovat YTHS:n ainoita asiakkaita, joten luonnollisesti opiskelijoiden käyntejä ja yhteydenottoja myös toivotaan.

YTHS:n henkilökunta toivoo, että yhdelle vastaanottokerralle tultaisiin vain yhden asian kanssa. Vaihtoehtoisesti jos opiskelijalla on useampi asia, kannattaa tästä kertoa jo ajanvarauksessa, jotta osataan pohtia pidemmän vastaanottoajan mahdollisuutta. Opiskelijan on hyvä muistaa, että esimerkiksi lääkärin ajat ovat usein lyhyitä. Jos esimerkiksi lääkäriajaksi on merkitty 20 min, tämä tarkoittaa sitä, että 20 min aikana lääkärin on perehdyttävä opiskelijan aiempiin potilasasiakirjoihin, haastateltava ja tutkittava opiskelija, tehtävä lähetteet esim. laboratorioon tai röntgeniin ja opiskelijan lähdettyä vielä saneltava teksti ja hoitosuunnitelma. Näin ollen 20 min aika ei tarkoita sitä, että opiskelija voi olla koko ajan lääkärin vastaanotolla. Tiukkojen aikataulujen vuoksi opiskelijan tulisi olla myös ajoissa vastaanotolla, mieluiten vähintään 5 min etuajassa. Viivästynyt vastaanotto viivästyttää myös seuraavien opiskelijoiden vastaanottoa!

Erilaisia ohjeita, terveydenhoitajalle ennen psykologia, etävastaanottoja.. Mitä ihmettä YTHS?

Opiskelijat toivat kyselyssä esille ihmetyksen eri hoitajien tai lääkärien antamien ohjeiden eroavaisuuksista. YTHS:llä toimii eri-ikäisiä ja eri koulutuksen ja työhistorian omaavia henkilöitä. Lisäksi tieto erilaisista hoitomenetelmistä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Hoito-ohjeiden antaminen on yksilötyötä, jolloin ohjeet voivat hieman erota toisistaan. Kuitenkin YTHS:n työntekijät pahoittelevat ja toteavat, että ohjeistuksen tulisi olla kutakuinkin samassa linjassa, tuli se sitten keneltä tahansa.

Mielenterveyspalveluiden kohdalla opiskelijat ohjataan nykyään yleensä ensin terveydenhoitajalle. Tämä johtuu siitä, että mielenterveysasioissa terveydenhoitajan alkukartoitukseen tai tukikäynnille pääsee nopeammin kuin psykologille. Mielenterveyden hoidontarpeen arviointi siis tapahtuu yleisterveydessä, joko puhelimitse tai vastaanotolla, ellei opiskelijalla ole aikaisempaa kontaktia. Terveydenhoitajalle lähettämisellä ei siis haeta sitä mainittua ”pompottelua”.

Vaikka opiskelijat toivat kyselyssä esille huolensa etävastaanoton haittapuolista, ovat sekä YTHS:n että opiskelijapalautteen mukaiset kokemukset etävastaanotosta olleet positiivisia. YTHS:n henkilöstö kannustaakin rohkeasti valitsemaan etävastaanoton vastaanottomuodoksi. YTHS:n henkilöstö painottaa, että etävastaanotto on AINA vaihtoehto ja jokaisen opiskelijan kohdalla arvioidaan yksilöllisesti, kuka ja minkälaiset asiat palveluun sopivat. Opiskelijalla on siis myös jatkossa oikeus vastaanottoon kasvotusten, mutta etävastaanotto mahdollistaa esimerkiksi toisella paikkakunnalla olevan erikoislääkärin vastaanoton sekä mahdollisesti myös nopeamman vastaanottoajan saamisen. Opiskelijoiden lisäksi myös YTHS:n työntekijöitä mietityttävät digitalisaation tuomat edut ja haitat, sillä palvelut ovat uusia myös työntekijöille. Yhtä mieltä työntekijät ovat siitä, että digitaalisista palveluista tiedottamista pyritään parantamaan jatkossa, jotta uudet käytännöt tulisivat opiskelijoille tutuiksi.

Opiskelijoiden luentotoiveisiin vastataan ja erilaisia opiskelijaluentoja onkin jo suunnitteilla. Ensimmäiset luennot pidettiin Hyvinvointiviikolla 41. Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että vakituisena infopakettina YTHS järjestää joka vuosi lukuvuoden alussa uusien opiskelijoiden messujen yhteydessä infoluennon, joka jokaisen uuden opiskelijan kannattaa käydä kuuntelemassa.

Mitä nyt? Opiskelijajäsenten puheenvuoro

Opiskelijan oma aktiivisuus ja ennakointi ovat siis valttia. Tämän hetkisten palvelu-uudistusten ja resurssipulmien lisäksi myös SOTE-uudistus tuo mukanaan uudenlaisia kuvioita opiskelijaterveydenhuoltoon ja me Jyväskylän YTHS:n opiskelijajäsenten roolissa haluammekin muistuttaa, että terveysalan kentän myllerryksessä maltti on valttia. Toisaalta haluamme korostaa, että opiskelijoiden edun ajaminen on meillä ehdottomasti etusijalla ja toivommekin opiskelijoiden aktiivista raportointia niin pienistä kuin suuristakin asioista. Me opiskelijajäsenet olemme sitä varten, että voimme nostaa kissan pöydälle YTHS:n johtokunnassa. Palautetta voi siis antaa meille joko suoraan tai esimerkiksi YTHS:n nettisivujen kautta. Joka tapauksessa palautteet käsitellään luottamuksellisesti.

Positiivisena uutisena kuultiin hyvinvointiviikkojen aikana, että YTHS:n loppuvuoden lomautusuhka on väistynyt ja opiskelijaterveyden palveluja toteutetaan normaalisti! Pienet sille!

Ihanaa syksyn jatkoa kaikille tasapuolisesti toivottelevat,
Laura Pajunen ja Heidi Rantala
YTHS Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokunnan opiskelijaedustajat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *