Onneksi olkoon rehtori Hämäläinen! Lue JYYn toiveet rehtorille!

Onneksi olkoon rehtori Hämäläinen! Ohessa muutamia mietteitä, joita me opiskelijat toivomme sinulta omalla kaudellasi.

 

JYY haluaa yliopistoyhteisölle jämptin ja osallistavan johtajan

Uuden rehtorin täytyy olla päätöksenteossaan avoin ja osallistava, hyvä ja johdonmukainen työnantaja. Hänen oltava jämpti johtaja, joka uskoo keskusteluun ja huolehtii siitä, että yliopisto noudattaa rehtorin tekemiä päätöksiä.

 

Opiskelijan näkökulmasta on tärkeää, että uusi rehtori on kiinnostunut opiskelijasta. Hänellä täytyy olla käsitys siitä, millaisessa maailmassa nykyopiskelija elää. Rehtorilla täytyy olla näyttöä ja toimenpide-ehdotuksia siitä, miten hän ottaisi opiskelijat entistä paremmin huomioon yliopistoyhteisön päätöksenteossa ja tasavertaisena keskustelukumppanina. Opiskelijoiden näkemykset tulee aidosti painaa mieleen, sillä 41% yliopistojen rahoituksesta tulee koulutusosuudesta, eli siitä, kuinka opiskelijat pystyvät opiskelemaan sujuvasti. Panostukset esimerkiksi opiskelijoiden opiskelukykyyn tai opiskelijoiden hyvinvointiin ovat satsauksia yliopiston omaan tulokseen ja koulutuksen laatutavoitteiden saavuttamiseen. Rehtorin täytyy johtaa yliopiston laatutyötä aktiivisesti. Mielestämme rehtorin tehtävänä on myös osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, erityisesti korkeakoulutukseen ja opiskelun sosiaalitukiin liittyvissä avauksissa.

 

Demokratia on välttämättömyys — yliopistossakin

Demokraattiselle keskustelulle tulee luoda puitteet, joiden sisällä voidaan käydä keskustelua asioiden puolesta ja vastaan. Erityisesti yliopistoon kohdistuvista paineista ja uusista aloitteista täytyy keskustella koko kolmikannan voimalla. Rehtori tekee lopulta päätöksensä Jyväskylän yliopiston kehityssuunnasta yhteisiin keskusteluihin ja tietoon nojautuen sekä eri osapuolten tulkintoja huomioiden. Demokraattinen päätöksentekoprosessi voi synnyttää aloitteita yliopiston hallinnon eri portaille, laitoskokouksista aina rehtorille saakka. Demokratia auttaa myös siihen, miten parannamme toimintaamme palautteesta saadun tiedon avulla. Kaikesta palautteesta käydään keskustelua asianosaisten kesken, ja sen avulla määritellään tulevaisuuden kehityssuunnat.

 

Rehtorin täytyy ottaa kansainvälistyminen tosissaan

Yliopiston kansainvälistymiskehitys on pysynyt vuodesta 2012 asti paikallaan noin 4% tietämillä. Tähän on tultava muutos. Opiskelijoiden täytyy voida lähteä maailmalle oppimaan ja opiskelemaan ilman huolta siitä, että heidän toisessa yliopistossa tehtyjä opintojaan ei pystyisikään sisällyttämään tutkintoon. Yliopiston täytyy valita vaihtoyliopistot tarkemmin ja tehdä niiden kanssa strategista ja tiivistä yhteistyötä. Vaihtokohteiden määrää voi laskea, jos niiden laatu nousee ja tarkoituksenmukaisuus kasvaa.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden välistä yhteydenpitoa ja dialogia parannettava

Opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä viestintää kehitetään avaamalla julkista keskustelua erilaisista ajankohtaisista teemoista, myös politiikasta. Ylioppilaskunnalta pyydetään jatkossa kannanottoja ja kommentteja kaikista yliopistoon kohdistuvista uudistuksista. Samalla yliopisto voi alkaa innovoida eri kysymysaiheiden ympärille kehitystiimejä, joiden tarkoituksena on ratkaista yliopistolle kiperiä ongelmia uusilla monipuolisilla tavoilla.

 

Student Life -työskentelyn pitää olla pitkäjänteistä ja vakaalla rahoituspohjalla

Yliopiston ja ylioppilaskunnan lakisääteisenä tehtävänä on kehittää opiskelijaa aktiiviseksi yhteiskunnan vaikuttajaksi. Tätä kasvatustehtävää yliopistossamme toteuttaa erityisesti Student Life. Se on yksi yliopiston tärkeimmistä satsauksista opiskelijoiden hyvinvointiin ja ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Student Life on yliopistolle strategisesti fiksu valinta opiskelijavalinnan ja valtakunnallisen profiloitumisen kannalta. Mikäli yliopisto onnistuu kaupallistamaan osia Student Lifen toiminnoista, kuten Opiskelijan Kompassin, on sillä mahdollisuuksia edistää yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia kaikissa korkeakouluissa. Student Lifen Jyväversitas -projektit ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi ja innovatiivisiksi. Ne kasvattavat opiskelijoita paremmin hahmottamaan omaa osaamistaan ja edistävät heidän työelämätaitojaan. Student Life on ollut erittäin hyödyllinen ja edullinen tapa lisätä opiskelijoiden hyvinvointia vaikuttavasti ja vakuuttavasti. JYY toivoo, että rehtori sitoutuu edistämään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko yliopistoyhteisössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *