JYYn säännöt

Tästä löytyvät Jyväskylän ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat säännöt. Lisäksi JYYllä on strategioita, suunnitelmia, oppaita ja ohjeistuksia, jotka löytyvät täältä.

Perussääntö

JYYn hallintoon, edustajiston ja hallituksen toimintaan sekä vaaleihin liittyvät säännöt

Muita sääntöjä