Asunnon etsiminen ja vuokra-asuminen

 

Asunnon etsiminen Jyvässeudulla

Jyväskylässä kaikille kaupungin opiskelijoille vuokra-asuntoja tarjoaa Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS. Tämän lisäksi Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus hakea asuntoja myös Kortepohjan ylioppilaskylästä sekä Vehkakujalta. Yksityisiä vuokra-asuntoja voi etsiä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) asuntopalstan kautta. Asuntopalsta on maksuton, ja tarkoitettu vastaamaan Jyvässeudun opiskelijoiden vuokra-asuntotarpeeseen.

 

 

JYY järjestää syksyisin tilapäismajoituksen niille Jyväskylään saapuville opiskelijoille, joilla ei ole vielä opintojen alkaessa asuntoa kaupungissa.

 

Lisätietoja tilapäismajoituksesta

 

Vuokralla asumisen tietopaketti vuokralaiselle

Vuokrasopimuksella sovitaan vuokralaisen ja vuokranantajan välillä vuokralaisuussuhteen ehdoista. Sopimuksessa määritellään vuokralainen ja vuokranantaja, vuokran suuruus, vuokrasuhteen kesto sekä vuokran tarkistamiseen liittyvät yksityiskohdat. Vuokrasopimuksessa määritellään myös se, onko vuokrasopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Aiemmin sovittuja asioita voidaan muuttaa sopimalla asiasta uudestaan. Vuokrasopimus ja sen muutokset on syytä tehdä aina kirjallisesti, sillä ristiriitatilanteissa suullisen sopimuksen sisältöä on jälkikäteen vaikeaa tai jopa mahdotonta selvittää.

 

Lisätietoja vuokra-asumisesta ympäristöministeriön verkkosivuilta (avautuu uuteen ikkunaan). Sivultya löydät tietoa mm.

  • Vuokra-asumisen lainsäädännöstä
  • Vuokrasopimuksen mallista

Vuokrasopimuksen kesto

Vuokrasopimus voi olla kestoltaan määräaikainen (alkamis- ja päättymispäivät määritelty sopimuksessa) tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisella vuokrasopimuksella sitoudutaan maksamaan vuokraa sopimusajalta, eikä määräaikaista sopimusta voi pääsääntöisesti purkaa kesken sopimuskauden. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun jompikumpi osapuolista on irtisanonut sopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut.

Jos vuokrasopimus on tehty määräajaksi, se sitoo molempia osapuolia koko sovitun määräajan ja päättyy ilman irtisanomista tai muita toimenpiteitä, kun määräaika on kulunut umpeen. Määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa vain eräissä poikkeustapauksissa ja silloinkin vain tuomioistuimen luvalla (ks. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, erityisesti 55 §).

Määräaikaisen sopimuksen voi laissa mainituissa tilanteissa myös purkaa ja tällöin se voi päättyä heti purkuilmoituksen tiedoksiantoon. Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käytön.

Kaikkia vuokra-asuntoja koskee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, jossa on säännöksiä muun muassa vuokrasopimuksesta, vuokran määrästä sekä vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Alivuokrasopimus

Alivuokrasuhteessa vuokralainen jakaa huoneiston hallinnan vuokranantajansa kanssa eli saa vuokralle osan asunnosta, jossa myös alivuokranantaja itse asuu. Usein alivuokralaissopimuksen solmimiseen tarvitaan asunnon omistajan lupa.

Jälleenvuokrasopimus

Jälleenvuokrasuhde syntyy, kun huoneiston vuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen. Jälleenvuokraukseen on aina oltava vuokranantajan suostumus. Jälleenvuokralaisella on sama irtisanomissuoja kuin vuokranantajalta suoraan huoneiston vuokranneellakin. Jos jälleenvuokrasuhteen vuokranantajan oma vuokrasopimus päättyy, vuokralainen saa eräissä tapauksissa jatkaa huoneiston hallintaa ensivuokrasopimuksen ehdoin.

 

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Huoneenvuokralait, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä huoneenvuokrasopimus määrittelevät vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet asuinhuoneistojen vuokrasopimussuhteissa

 

Vuokralla asumisen  tietopaketti vuokranantajalle

Vuokrasopimuksella sovitaan vuokralaisen ja vuokranantajan välillä vuokralaisuussuhteen ehdoista. Sopimuksessa määritellään vuokralainen ja vuokranantaja, vuokran suuruus, vuokrasuhteen kesto sekä vuokran tarkistamiseen liittyvät yksityiskohdat. Vuokrasopimuksessa määritellään myös se, onko vuokrasopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Aiemmin sovittuja asioita voidaan muuttaa sopimalla asiasta uudestaan. Vuokrasopimus ja sen muutokset on syytä tehdä aina kirjallisesti, sillä ristiriitatilanteissa suullisen sopimuksen sisältöä on jälkikäteen vaikeaa tai jopa mahdotonta selvittää.

 

Sopimusmallit perustuvat ympäristöministeriön asetuksiin asuinhuoneiston vuokrasopimuksen kaavasta (537/2004) ja alivuokra-asunnon vuokrasopimuksen kaavasta (538/2004).

 

Luottotiedot

Luottotietolain mukaan tietoja saa kysyä muun muassa huoneenvuokraussopimusta tehtäessä, kunhan siitä ilmoitetaan etukäteen kyselyn kohteelle. Luottotiedot voi tarkistaa mm. Suomen Asiakastieto Oy:n kautta.

 

 

Vuokrasopimus

Aina vuokralla asuessa on ehdottoman tärkeää tehdä vuokraospimus. Tämä on niin vuokralaisen kuin vuokranatajankin edun mukaista. Suullinen sopimus on pätevä, mutta vaikea todistaa oikeaksi jos toisen osapuolen mielipide eroaa omasta. Vuokraospimus kannattaa tehdä aina ennen asuntoon muuttamista ja päivittää tai tehdä uusi jos esimerkiksi asunnon vuokra nousee. Alla muutama malli vuokrasopimuksista.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *