JYYn malliekokylähanke Intian Bharatpurissa

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalla on ollut Eco-Village Development -kehitysyhteistyöhanke Intiassa, Rajasthanin osavaltiossa, Bharatpurin maaseutukylissä vuodesta 2002 vuoden 2010 loppuun saakka. Vuosina 2011-13 JYY jatkaa hankkeen tukemista pienimuotoisemmin omana projektinaan. Hankkeen tavoitteena on muuttaa valitut 13 kylää yhteisöllisiksi malliekokyliksi, joissa maatalous ja energiantuotanto voidaan toteuttaa kestävällä tavalla hyödyntäen paikallisia taitoja ja resursseja. Projektin päämääränä on edistää kestävää kehitystä ja lisätä maaseutukylien asukkaiden tietoutta ympäristöstään ja mahdollisuuksista vaikuttaa elinoloihinsa.

Rajasthan kärsii kuivuudesta ja köyhyydestä. Ympäristöolosuhteiden ja sukupuolten välisen epätasa-arvon takia erityisesti naisten osa on raskas. Hankkeen lähtökohtana on ihmiskeskeinen kehitys, ja erityisesti naisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Projektin käytännön toteutuksesta vastaavat intialaiset järjestöt ovat maaseutukylien sekä naisten ja lasten aseman kehittämisen puolesta toimiva Women’s Action For Development (WAFD) ja uusiutuvan energian parissa toimiva Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association (INSEDA).

Hankkeessa maaseutukyliin luodaan teknisiä mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävään käyttöön esim. pienimuotoisen uusiutuvan energian, sadevesikeräimien ja luomu-viljelyn edistämisen kautta. Samalla kehitetään ja vahvistetaan sosiaalisia rakenteita, jotka edistävät tietojen ja taitojen leviämistä ja demokraattista päätöksentekoa.