Reilun kaupan viikko

828x315_fb-3_02

 

Perjantain teemana on Reilun kaupan viini:

Friday’s theme is Fairtrade wine:

 

Viidennes Suomeen tuotavista viineistä tulee Etelä-Afrikasta, Chilesta ja Argentiinasta. Juuri näissä maissa viinirypäleiden viljely, viininvalmistus ja viiniturismi ovat tärkeitä työllistäjiä, mutta viinituotannon hyödyt eivät jakaannu tasaisesti. Sadonkorjuun aikana palkattavien kausityöläisten oikeudet ovat heikot, palkat alhaiset ja syrjintä arkipäiväistä. Reilu kauppa parantaa työntekijöiden oikeuksia ja työskentelyolosuhteita. Lisäksi rypäleiden tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristökriteereitä. Reilun kaupan viinejä on myyty Suomessa vuodesta 2005  ja niiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2015 Reilun kaupan viinejä ostettiin Suomessa jo noin 793 000 litraa.

One fifth of all wine that is imported to Finland comes from South Africa, Chile and Argentina. In these countries in particular the farming of grapes, manufacturing of wine and wine tourism are important sources of employment, but the benefits of wine producing are not equally distributed. The season workers that are employed during harvest have weak rights and low salaries, and have to face discrimination on daily basis. Within the Fairtrade system workers’ rights and working conditions are improved. In addition, farmers have to follow strict environmental criteria. Fairtrade wines have been sold in Finland since 2005 and their popularity has grown each year. In 2015 approximately 793 000 litres of Fairtrade wine was sold in Finland.

Miten voin opiskelijana vaikuttaa? How can I make a difference as a student?

Reilun kaupan viinejä on helposti saatavilla Alkosta esimerkiksi illanviettoihin tai lahjaksi.

Fairtade wines can be easily purchased from Alko for student events and as a gift, for example.

Lisätietoa: http://www.reilukauppa.fi/tuotteet/tuoteryhmaet/viini-ja-olut/

More information: http://www.fairtrade.net/products/wine.html

 

 

Torstain teemana on Reilun kaupan puuvilla:

Thursday’s theme is Fairtrade cotton:

 

Puuvillaa viljellään noin 70 maassa ja arviolta 100 miljoonaa perhettä saa sen viljelystä toimeentulonsa. Reilun kaupan puuvillasta valmistettujen tekstiileiden tuotannossa puuvillanviljelijät ovat saaneet tuotteestaan vähintään Reilun kaupan takuuhintaa, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Reilu kauppa sertifioi tekstiilien osalta pellolla tapahtuvan puuvillan viljelyn, ei koko tuotantoketjua. Reilun kaupan puuvillaa tulee Suomeen ainakin Malista, Kamerunista, Intiasta, Perusta, Burkina Fasosta ja Senegalista. Vuonna 2015 Reilun kaupan puuvillasta valmistettuja tuotteita myytiin Suomessa noin 2,3 miljoonalla eurolla. Saatavilla on mm. pyyhkeitä, lakanoita, paitoja ja sukkia.

Cotton is farmed in approximately 70 countries and an estimated 100 million families receive their income from cotton farming. Within the Fairtrade system the farmers receive at least a guaranteed price for their cotton that inables them to maintain their farming sustainable. Fairtrade certifies the cotton farming which happens on the fields, not the whole production chain of a specific textile. Fairtrade cotton makes its way to Finland from Mali, Cameroon, India, Peru, Burkina Faso and Senegal. In 2015 products made from Fairtrade certified cotton were sold in Finland for 2,3 million euros. Products that are available include towels, bedsheets, shirts and socks.

Miten voin opiskelijana vaikuttaa? How can I make a difference as a student?

Tällä hetkellä yliopisto ei ole sitoutunut Reilun kaupan puuvillan käyttöön tuotteissaan, mutta voit itse vaikuttaa tulemalla mukaan esimerkiksi Reilun kaupan kannatustyöryhmän toimintaan. Kaupoissa sinun on mahdollista ostaa Reilun kaupan puuvillasta tehtyjä tuotteita.

At the moment the University has not committed to using Fairtrade cotton in its products, but you can make an impact by joining the Fairtrade working committee, for example. In shops you can buy products that are made from Fairtrade cotton.

Lisätietoa: http://www.reilukauppa.fi/tuotteet/tuotteet0/puuvilla/

More information: http://www.fairtrade.net/products/cotton.html

 


Keskiviikon teemana on Reilun kaupan kahvi:

Wednesday’s theme is Fairtrade coffee:

 

Maailmassa on yhteensä noin 25 miljoonaa kahvinviljelijää, ja suurin osa kaikesta maailmassa viljellystä kahvista tuotetaan perheviljelmillä. Perheviljelijät ovat kahvikaupassa yleensä erityisen haavoittuvaisessa asemassa, ja vakaan korvauksen saaminen omasta sadosta on viljelijöille tärkeä Reilun kaupan hyöty. Reilun kaupan kahvia on myyty Suomessa vuodesta 1999. Sitä tulee Suomeen ympäri maailmaa mm. Hondurasista, Perusta, Tansaniasta, Kolumbiasta, Etiopiasta, Meksikosta, Nicaraguasta, Ecuadorista, Brasiliasta ja Indonesiasta.

There are approximately 25 million coffee farmers in the world, and most of the coffee is produced at family farms. In general, family farmers are in a particularly vulnerable position and receiving a solid compensation for their crop from Fairtrade is an important advantage for them. Fairtrade coffee has been sold in Finland since 1999. Finland receives its coffee from all around the world, including Honduras, Peru, Tanzania, Colombia, Ethiopia, Mexico, Nicaragua, Ecuador, Brazil and Indonesia.

Miten voin opiskelijana vaikuttaa? How can I make a difference as a student?

Suosi Reilua kahvia, jota löytyy jokaisesta kampuksen ravintolasta ja kahvilasta. Voit myös ostaa kotiin tai lahjaksi esimerkiksi yliopistokauppa Sopista löytyvää Rehtorin juhlavampaa mokkaa.

Choose Fairtrade coffee which you can buy from every restaurant and café on campus. You can also buy it as a gift or to take home from the University store Soppi (Rehtorin juhlavampi mokka).

Lisätietoa: http://www.reilukauppa.fi/tuotteet/tuoteryhmaet/kahvi/

More information: http://www.fairtrade.net/products/coffee.html

 

Tiistain teemana on Reilun kaupan urheilupallot:

Tuesday’s theme is Fairtrade sports balls:

 

Suomessa myytävät Reilu kauppa -sertifioidut urheilupallot tulevat Pakistanista. Tällä hetkellä Suomessa on myynnissä Reilun kaupan merkillä varustettuja jalkapalloja, käsipalloja ja lentopalloja. Pallot ovat Reilun kaupan järjestelmässä erikoisuus, sillä kun muissa Reilun kaupan tuotteissa sertifioitua ovat raaka-aineet, niin palloissa puolestaan sertifioidaan varsinainen työvaihe. Reilu kauppa -sertifiointi suojaa pallojen ompelijoita heikoilta työolosuhteilta. Esimerkiksi jalkapallo koostuu 32 palasta, jotka ommellaan yhteen joko käsin tai koneella. Vuonna 2015 Suomessa ostettiin lähes 24 000 Reilun kaupan urheilupalloa.

Fairtrade certified sports balls that are sold in Finland come from Pakistan. At the moment there are Fairtrade certified footballs, hand balls and volley balls available. Sports balls are a specialty within the Fairtrade system, because the object of certification is an actual stage of work. This means that the Fairtrade certification protects the sewers from weak working conditions. For example, a football is made of 32 pieces which are sewn together either by hand or by using a sewing machine. In 2015 almost 24 000 Fairtrade certified sports balls were purchased in Finland.

Miten voin opiskelijana vaikuttaa? How can I make a difference as a student?

Kannusta yliopiston toimijoita ja lähipiiriäsi suosimaan ja hankkimaan Reilun kaupan urheilupalloja.

Encourage University operatives and your own circle of friends to choose Fairtrade certified sports balls.

Lisätietoa: http://www.reilukauppa.fi/tuotteet/tuoteryhmaet/urheilupallot/

More information: http://www.fairtrade.net/products/sports-balls.html

 

 

Maanantain teemana on Reilun kaupan kukat

Monday’s theme is Fairtrade flowers

 

Leikkokukkien markkinat sijaitsevat teollisuusmaissa, mutta tuotanto tapahtuu pääasiassa kehitysmaissa, joissa on tarjolla halpaa työvoimaa sekä väljempi ympäristö- ja työlainsäädäntö. Reilu kauppa edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tiukoilla ympäristökriteereillä estetään ympäristön saastuminen ja varmistetaan myös työntekijöiden työturvallisuus kemikaalikäyttöjen suhteen. Reilun kaupan sertifioimilla kukkatiloilla on yli 50 000 työntekijää. Ensimmäisinä Reilun kaupan kukkina Suomessa alettiin myydä ruusuja syksyllä 2006. Nämä Reilun kaupan ruusut tulevat Keniasta ja Ecuadorista, sekakimput ja neilikat Keniasta. Kukista on tullut yksi myyntimääriltään merkittävimmistä Suomessa myytävistä Reilun kaupan tuotteista.

The market for cut flowers is in industrial countries, but the production takes mainly place in developing countries where cheaper labor force and looser environmental and work legislation is available. Fairtrade promotes the well-being of both the people and the environment. Its strict environmental criteria helps to prevent pollution and to maintain the workers’ safety regarding the use of chemicals. There are over 50 000 employees on Fairtrade certified flower farms. In Finland, roses were the first Fairtrade flowers to be sold in autumn of 2006. The roses come from Kenya and Ecuador, mixed bouquets and carnations from Kenya. In numbers alone Fairtrade flowers have become one of the most prominent Fairtrade certified items sold in Finland.

Miten voin opiskelijana vaikuttaa? How can I make a difference as a student?

Suosi Reilun kaupan kukkia aina kukkia ostaessasi. Reilun kaupan ruusut sopivat hyvin myös valmistujaislahjaksi tai esimerkiksi tuliaiseksi.

Choose Fairtrade flowers whenever you buy flowers. Fairtrade roses make a great graduation present or a gift when visiting friends or family.

Lisätietoa: http://www.reilukauppa.fi/tuotteet/tuotteet0/kukat/

More information: http://www.fairtrade.net/products/flowers.html