Korkeakoulupolitiikka

Kiinnostavatko opiskelijan oikeudet ja opetuksen laatu? Haluatko oppia vaikuttamaan omiin ja toisten asioihin?

JYYn korkeakoulupoliittisen toiminnan tavoitteena on edistää hyviä opiskeluoloja ja opiskelijoiden oikeusturvaa. Korkeakoulupoliittista toimintaa kutsutaan usein tuttavallisesti kopoksi.

JYYn korkeakoulupoliittisella sektorilla keskeisimpiä toimijoita ovat hallituksen kopovastaavat sekä korkeakoulupoliittinen sihteeri. Sektorin keskeisimpiä yhteystahoja ovat yliopiston hallinnon opiskelijajäsenet sekä ainejärjestöjen puheenjohtajat ja kopovastaavat.

Jokainen opiskelija pääsee halutessaan mukaan vaikuttamaan korkeakoulupoliittisin asioihin yliopistolla osallistumalla JYYn opinto- ja tiedevaliokunnan toimintaan. Valiokunnassa keskustellaan ja jaetaan tietoa ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä kysymyksistä, valmistellaan kannanottoja ja lausuntoja sekä suunnitellaan tapahtumia. Keskeisimpiä vuosittaisia tapahtumiamme ovat opiskelijapalautetapahtuma Valitusviikot, maksuttoman koulutuksen päivä ja valiokuntien syysexcursio Helsinkiin. Lisäksi valitsemme vuosittain Yliopistosäätiön myöntämän Hyvä opettaja -palkinnon saajan.

Korkeakoulupoliittiseen vastuulle kuuluvat valiokuntatoiminnan ohella JYYn hallituksen toiminnan tukeminen, koposihteerin neuvonta- ja tiedotuspalvelut opiskelijoille sekä koulutusten järjestäminen hallinnon opiskelijajäsenille ja ainejärjestöille. Tarjoamme tiedotuksen ja koulutusten avulla myös ainejärjestöille työkaluja tehokkaaseen opiskelijavaikuttamiseen omilla laitoksillaan. Koordinoimme korkeakoulupoliittisella sektorilla yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien toimintaa ja vaikutamme myös itse monissa yliopiston toimielimissä ja työryhmissä. Lisäksi teemme yhteistyötä korkeakoulupoliittisen vaikuttamisen muiden ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa. Korkeakoulupoliittisen sektorin tehtäväalueeseen kuuluu myös yliopiston opiskelijatutoreiden koulutuksen järjestäminen.