Hyvä opettaja

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan opinto- ja tiedevaliokunnan kunniana on valita vuosittain Jyväskylän yliopiston vuoden Hyvä opettaja. Jyväskylän yliopistosäätiön lahjoittama Hyvä opettaja – palkinto jaetaan Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa maaliskuussa. Palkinnon saajan valinnan kautta JYY pyrkii antamaan tunnustusta korkeatasoiselle yliopisto-opetukselle ja rohkaisee opettajia kehittämään itseään opettajina.

MILLAINEN ON HYVÄ OPETTAJA?

Hyvä opettaja välittää opiskelijasta, on inhimillinen sekä aktiivinen ja täsmällinen opetuksen kehittäjä. Hän on aidosti innostunut opettamastaan aiheesta sekä innostaa ja rohkaisee oppimaan uutta. Hän katselee oppimista kokonaisuutena, on omistautunut sekä osaa motivoida ja kannustaa opiskelijaa tieteelliseen ajatteluun. Opettaja on myös monipuolinen käyttämissään opetusmenetelmissä. Hyvä opettaja kerää ja hyödyntää palautetta sekä tuottaa opetusmateriaalia. Hän ymmärtää henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen tärkeyden. Hyvä opettaja on lisäksi helposti lähestyttävä ja vuorovaikutuksellinen, eikä jätä opiskelijaa yksin pulmien kanssa.

Palkinnon saajan valinnasta päättää opinto- ja tiedevaliokunnan asettama raati, jossa on opiskelijoita eri tiedekunnista. Raati päättää palkittavan opettajan ainejärjestöiltä ja opiskelijoilta tulleiden esitysten perusteella tammikuun alussa.

Hyvä opettaja 2016 -kilpailu on auki sunnuntaihin 6.11.2016 saakka. Ehdotukset tulee toimittaa opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtajalle Riikka Rintalalle osoitteeseen riikka.m.j.rintala@student.jyu.fi.

Esityksessä (max. 2 x A4) tulee ilmetä seuraavat asiat:

– Henkilön nimi, oppiarvo ja virka-/työsuhde.

– Perustelut, joissa otetaan huomioon edellä mainitut yleiset Hyvän Opettajan kriteerit

– Esitetyn henkilön opetus marras-, joulu- ja tammikuussa (ajat ja paikat)

– Luettelo henkilön työhistoriasta, mahdollisista aikaisemmista palkinnoista ja muista valinnan kannalta relevanteista saavutuksista. Tämän ei tarvitse olla kattava, helposti saatavissa olevat tiedot riittävät.

Esitysten määrälle ei ole tiedekuntakohtaisia rajoituksia.

Hyvä opettaja -palkinnon saajat

 

1991 Markku Lehto
Fysiikan laitoksen assistentti

1992 Kalevi Ahonen
Historian lehtori

1993 Sakari Suutarinen
Didaktiikan lehtori, OKL
(historia, taloustieto ja yhteiskuntaoppi)

1994 Jari Hoffrén
Valtio-opin laitoksen päätoiminen tuntiopettaja

1995 Mikko Keskinen
Kirjallisuuden assistentti

1996 Katri Laihia
Kemian lehtori

1997 Kimmo Jokinen
Sosiologian ma. apulaisprofessori

1998 Esa Mangeloja
Taloustieteellisen osaston ma. lehtori

1999 Elina Kivelä
(musiikin) lehtori, liikuntakasvatuksen laitos

2000 Satu Helin
Terveystieteiden laitos

2001 Jari Haimi
yliassistentti, bio- ja ympäristötieteiden laitos

2002 Minna-Riitta Luukka
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (SOLKI) professori

2003 Marianne Reukauf
Saksan kielen ja kulttuurin lehtori

2004 Pekka Korhonen
Valtio-opin ma. professori

2005 Anna-Maija Lämsä
henkilöstöjohtamisen ma. professori

2006 Timo Ahonen
Kehityspsykologia

2007 Erkki Tervo
telinevoimistelu

2008 Michael Coleman
englannin kieli

2009 Henna Mikkonen
musiikin didaktiikka

2010 Marja Kokkonen
liikuntapedagogiikka

2011 Olli-Pekka Moisio
filosofia

2012 Santiago de la Torre Moral
espanjan kieli ja kulttuuri

2013 Jan Wikgren
psykologia

2014 Toni Hukkanen
kauppakorkeakoulu

 2015 Johanna Kainulainen
erityispedagogiikan yliopisto-opettaja

Vastaus kohteessa Hyvä opettaja

  1. Päivitysilmoitus: SPORTICUS TIEDOTTAA 11/2015: Marraskuun mainiot | Sporticus ry