Liikunta

Jyväskylässä opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet monipuolisen liikunnan harrastamiseen. Yliopisto-opiskelijan lähin liikuntapalveluiden tarjoaja on Jyväskylän yliopiston Yliopistoliikunta. Myös ylioppilaskunnan liikuntavaliokunta järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, Yliopistoliikunnan tarjontaa täydentäen.

Myös omalla ainejärjestölläsi saattaa olla liikuntavuoroja, joita kannattaa tiedustella oman ainejärjestösi liikuntavastaavalta. Ainejärjestöt ja muut JYYn piirissä toimivat järjestöt voivat myös hakea ylioppilaskunnalta liikunta-avustusta liikuntatapahtumien järjestämiseen tai niihin osallistumiseen.

Liittymällä liikunta-lista -sähköpostilistalle saat ajankohtaista tietoa ylioppilaskunnan liikuntatoiminnasta.