JYYn liikuntatoimintastrategia

A) Johdanto

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) haluaa vaikuttaa opiskelijoidensa laadulliseen ja monipuoliseen mahdollisuuteen liikkua. Kattava ja monipuolinen alueellinen korkeakoululiikunta yhdistyneenä Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin ja alueella toimiviin urheiluseuroihin luo edellytykset JYYn monipuoliselle vaikutustyölle. Näin ollen JYY on ennen kaikkea liikkumisen tukija ja mahdollistaja – ja vain jossain määrin uusien tapahtumien tarjoaja.

Tämä toimintastrategia antaa suuntaviivoja JYYn vuosittaiselle liikuntatoiminnan kokonaisuudelle. Toimintastrategia on vuosittain päivitettävä ja arvotettava asiakirja.

 

B) Päämäärä

JYYn liikuntatoiminnan tavoitteena on saada opiskelijat liikkumaan itselleen sopivalla tavalla. Positiivisten kokemusten kautta yhä useampi opiskelija liikkuu yhä säännöllisemmin. JYY haluaa vaikuttaa eri liikuntamuotojen vaivattomaan ja esteettömään kokeilemiseen, minkä kautta opiskelija voi löytää pitkäaikaisen ja mielekkään harrastuksen. Lisäksi uusien opiskelijoiden ja erityisryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon.

 

C) Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ja JYY

Vuoden 2013 OLL liittokokouksessa Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) erosi Opiskelijoiden liikuntaliitosta (OLL). Erosta johtuen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) edustajisto teki päätöksen kokouksessaan 5/2014 liittyä OLL:n jäseneksi SYL:n jäsenyyden loppuessa 1.1.2015. Liittymisen myötä myös JYY kuuluu OLL:n toiminnan piiriin. Täten JYY on oikeutettu osallistumaan OLL:n järjestämiin tapahtumiin OLL:n jäsenhintaan ja saamaan liikuntatapahtumiinsa vakuutuksen OLL:n kautta. JYY seuraa säännöllisesti OLL:n toiminnan kehitystä ja osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen.

 

D) JYYn oma liikuntatoiminta

Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunta luo hyvät puitteet opiskelijoiden päivittäiselle liikkumiselle. Omalla toiminnallaan JYY haluaa tukea sekä opiskelijoiden liikkumista että henkistä hyvinvointia.

Paikallisella tasolla JYY tukee etenkin omien ainejärjestöjensä liikuntatapahtumia. Erikseen laaditut avustuskriteerit auttavat ainejärjestöjä suunnittelemaan liikuntatapahtumia ja hakemaan taloudellista avustusta. Ainejärjestöjen liikuntavastaaville JYY tarjoaa vuosittaista koulutusta, jotta JYYn oma liikuntatoiminta tulee tutuksi. Valtakunnallisella tasolla JYY mahdollistaa myös huippu-urheiluun osallistumisen esim. SELL-Games kilpailujen yhteydessä.