Opiskelu ja edunvalvonta

JYY valvoo opiskelijoiden etuja opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Edunvalvonnan tavoitteena on parantaa koulutuksen ja opintojen ohjauksen laatua sekä kehittää opiskeluolosuhteita. Lisäksi valvomme opiskelijan oikeuksien toteutumista.

Asiantuntijat auttavat ongelmatilanteissa

Opintoihin liittyvissä ongelmissa opiskelijat voivat kääntyä JYYn korkeakoulupoliittisen asiantuntija puoleen. Hän neuvoo tilanteissa, joissa opiskelijan oikeudet ovat uhattuina, ja voi tarvittaessa ottaa opiskelijan puolesta yhteyttä yliopiston henkilökuntaan tai hallintoon. Sosiaalipoliittinen asiantuntija auttaa tarvittaessa opiskelijan asumiseen, toimeentuloon, terveyteen ja tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä.

Korkeakoulupoliittinen asiantuntija
050 330 1025
kopo-asiantuntija(a)jyy.fi

Sosiaalipoliittinen asiantuntija
050 307 0540
sopo-asiantuntija(a)jyy.fi

Edunvalvontaa monella tasolla

JYY valvoo opiskelijoiden etuja monella tasolla. Omassa yliopistossamme edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä opiskelijaedustajien, ainejärjestöjen ja yliopiston kanssa. JYYn kautta opiskelijat ovat edustettuina monissa yliopiston hallinnon toimielimissä ja työryhmissä. Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat päätöksentekoon yliopistohallinnon eri tasoilla lakisääteisissä toimielimissä. Lisäksi opiskelijaedustajia on lukuisissa muissa toimielimissä.

Paikallisesti JYY valvoo opiskelijoiden etuja vaikuttamalla Jyväskylän kaupungin päätöksentekoon ja valtakunnallisesti yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Kansainväliseen opiskelijoiden edunvalvontaan osallistumme SYL:n ja Euroopan opiskelijoiden liiton (ESU) kautta.