Hae opiskelijaedustajaksi

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien hausta ja valinnasta JYYssä säädetään erityisesti ohjesäännössä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta. Jyväskylän yliopiston hallintoelinten tehtävät määritellään johtosäännössä.

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan henkilöt, joilla on oikeus suorittaa Jyväskylän yliopistossa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi Jyväskylän yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain ne henkilöt, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus asianomaisessa tiedekunnassa. Kelpoisia opiskelijaedustajaksi eivät ole ne yliopistoon päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka yliopiston vaalijohtosäännön nojalla ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia yliopiston henkilöstöön kuuluvina.

Tehtävää haetaan sähköisellä Korppi-lomakkeella (ei koske yliopiston hallituksen jäsenen hakua), josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi osaaminen, kokemus ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus täytetään hakuajan puitteissa. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena sihteerille. Ainejärjestö voi halutessaan laatia hakijalle suosituskirjeen.

 

Tällä hetkellä avoimena:

 

HUOM! Yleinen valintatoimikunta haastattelee kaikki hakijat hakuajan päätyttyä. Valintatoimikunta tekee ehdotuksen valittavista edustajista edustajistolle sen kokoukseen helmikuussa. Hakeneille laitetaan hakuajan päätyttyä virallinen kutsu haastatteluun. Hakeneille ilmoitetaan edustajiston päätös edustajiston kokouksen jälkeen.

 

Hakuilmoitukset ja -ohjeet sekä linkit Korpin hakulinkkeihin