Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet yliopistossa

Jokainen tutkinto-opiskelija voi ottaa osaa opiskelijoiden edunvalvontaan hakeutumalla opiskelijaedustajaksi tai osallistumalla ainejärjestön ja JYYn opinto- ja tiedevaliokunnan toimintaan. Valiokunnassa kuulee uusimpia kuulumisia yliopiston hallinnosta ja tapaa muita edunvalvonnasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Yliopiston hallinto

Jyväskylän yliopiston hallinto jakautuu usealle tasolle, joissa kaikilla on myös opiskelijoiden edustus. Suuret yliopistotason strategiset ja taloudelliset linjat päättää yliopiston hallitus. Hallituksen toimintaa puolestaan tarkkailee yliopistokollegio.

Yliopiston keskushallinto ei tee kaikkia hallinnollisia päätöksiä, vaan myös tiedekunnilla ja laitoksilla on omat hallintoelimensä. Tiedekuntien hallinnossa merkittävimmät päätökset tehdään tiedekuntaneuvostoissa. Erillis- ja palvelulaitosten kuten kirjaston, tietohallintokeskuksen ja avoimen yliopiston hallintoa hoidetaan johtokunnissa. Lisäksi hallinnon eri tasoilla on muita toimielimiä kuten tiedekuntien tutkintolautakuntia ja laitosten opetussuunnitelmatyöryhmiä, joihin valitaan usein opiskelijaedustajat yksikön ja ainejärjestön yhteistyössä.

  • Yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Lisäksi hallitus valitsee yliopiston rehtorin.
  • Yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikaudesta ja palkkioista. Lisäksi yliopistokollegio valitsee yliopiston hallituksen jäseniä ja vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen.
  • Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on muun muassa kehittää tiedekunnan koulutusta ja tutkimusta. Lisäksi neuvosto ohjaa tiedekunnan taloutta ja päättää tiedekunnan opetussuunnitelmista.
  • Erillis- ja palvelulaitoksen johtokunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ja kehittää laitoksen toimintaa. Lisäksi johtokunta hyväksyy laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tekee esityksen laitoksen johtajan valinnasta.
  • Normaalikoulun johtokunnan tehtävänä on muun muassa arvioida, kehittää ja tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä hyväksyä koulun opetussuunnitelma.

Tutustu tarkemmin yliopiston hallinnon eri toimielinten tehtäviin ja kokoonpanoihin Yliopiston hallintoelimet -osiossa.

Edellä mainittujen lisäksi yliopistossa on myös muita monijäsenisiä toimielimiä, kuten koulutusneuvosto, opintotukilautakunta, eettinen toimikunta ja ruokailutoimikunta. Näiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa monipuolisesti yliopiston koulutukseen ja opiskelijaelämän perusteisiin.

Opiskelijoiden osallistuminen yliopiston hallintoon

Opiskelijaedustajat toimivat yliopiston hallintoelimissä muiden jäsenten rinnalla tasaveroisesti. Lakisääteiset monijäseniset hallintoelimet rakentuvat niin kutsutun kolmikantaperiaatteen mukaisesti, jonka myötä yliopiston hallinnossa on edustattuna kaikki yliopistoyhteisön keskeiset ryhmät. Opiskelijoiden ohella hallintoelimissä istuu professoreiden sekä opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan edustajat.

Opiskelijat tuovat yliopiston hallintoon opiskelijoiden näkemystä, joka voi usein täydentää hallintoelimen asiantuntemusta ja olla siten hyvin arvokasta hallinnon toiminnalle.

Avoimia yliopiston hallinnon opiskelijaedustajan tehtäviä on auki aika ajoin eri hallintoelimissä. Virallisten hallintoelinten opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Opiskelijoiden edustajat joihinkin muihin toimielimiin, kuten ainelaitosten opetuksen kehittämistyöryhmiin ja asioita valmisteleviin työryhmiin, valitaan ainejärjestöjen kautta tai muulla tavoin.