Yliopiston hallintoelimet

Yliopiston hallinnossa päätetään muun muassa siitä, miten yliopistossa järjestetään opetusta, miten rahat yliopistossa jaetaan ja paljonko yliopistoon otetaan vuosittain uusia opiskelijoita. Opiskelijoilla on omat edustajansa kaikissa tärkeimmissä yliopiston hallintoelimissä yksikkötasolta ylimpään hallintoon saakka.

Tällä sivulla esitellään yliopiston hallinnon virallisten toimielinten keskeisimmät tehtävät ja kokoonpanot. Hallintoelinten tehtävistä säädetään yliopistolaissa ja  Jyväskylän yliopiston johtosäännössä.

Yliopiston hallitus

Yliopiston hallitus on yliopiston korkeimmalla tasolla toimiva hallintoelin. Hallitus linjaa yliopiston toimintaa ja sillä on apunaan laaja kirjo toimihenkilöitä ja -elimiä.

Jyväskylän yliopiston hallitus on jäsenmäärältään varsin pieni – siihen kuuluu seitsemän jäsentä, joista osa ei kuulu yliopiston henkilökuntaan tai opiskelijoihin. Yliopiston hallituksessa on tällä hetkellä yksi opiskelijaedustaja.

Yliopiston hallituksella on useita tärkeitä tehtäviä. Se muun muassa määrittää yliopiston toiminnan ja talouden suuntaa, hyväksyy yliopiston keskeiset säädökset sekä valitsee yliopiston rehtorin.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio on yliopiston hallinnon ylimmällä tasolla toimiva hallintoelin. Se valitsee yliopiston hallituksen jäseniä ja valvoo ylimmän johdon toimintaa.

Yliopistokollegio on 32-jäseninen. Opiskelijaedustajia kollegiossa on kymmenen, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijaedustajat valitaan niin, että kaikilla yliopiston tiedekunnilla on kollegiossa omat edustajansa.

Yliopistokollegiolla ei ole lukumääräisesti paljon tehtäviä, mutta ne harvat ovat erittäin merkittäviä. Yliopistokollegion tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikaudesta ja palkkioista päättäminen sekä hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinta ja yliopiston tilinpäätöksen vahvistaminen. Kollegiolla on myös mahdollisuus vapauttaa erityistilanteessa hallituksen jäsen tehtävästään.

Tiedekuntaneuvostot

Jyväskylän yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa, joiden korkeinta päätösvaltaa käyttävät tiedekuntaneuvostot.

Tiedekuntaneuvostojen koot ja kokoonpanot vaihtelevat hieman tiedekunnan koosta riippuen. Opiskelijaedustajiatiedekuntaneuvostoissa on kolme tai neljä, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa tiedekunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen sekä koulutuksen kehittäminen. Lisäksi tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan opetussuunnitelmista ja tekee ehdotuksen tiedekuntaan otettavien uusien opiskelijoiden määristä.

Erillis- ja palvelulaitosten johtokunnat

Jyväskylän yliopistossa on useita erillis- ja palvelulaitoksia. Laitoksia, joiden johtokunnissa on opiskelijaedustajia, ovat avoin yliopisto, kirjasto, normaalikoulu, yliopistokeskus Chydenius, museo ja yliopiston kielikeskus.

Kaikissa johtokunnissa on yksi opiskelijaedustaja, jolla on henkilökohtainen varajäsen.

Erillis- ja palvelulaitoksen johtokunta ohjaa laitoksen taloutta ja toimintaa. Tärkeänä johtokunnan yksittäisenä tehtävänä on esityksen tekeminen laitoksen johtajan tehtävään valittavasta henkilöstä.