Sosiaalitoiminta

JYYn sosiaalitoiminta, eli tuttavallisemmin sopo-toiminta, koostuu siitä, mikä on hyvän ja sujuvan opiskelija-elämän ylläpitämiseksi välttämätöntä. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijoiden asumiseen, terveyteen, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset.

Asuminen

Opiskelijoiden asuminen on laaja-alainen teema, johon liittyvät niin itse opiskelija-asunnot, vuokrataso, asumisolosuhteet kuin asuinalueiden palvelutkin. Asumiseen liittyy myös JYYn näkyvin palvelu eli Kortepohjan ylioppilaskylä. Helpottaakseen opiskelijoiden asuntotilannetta JYY ylläpitää asuntopalstaa, jonka kautta välitetään opiskelijoille asuntoja vapailta vuokramarkkinoilta.

Terveys

Terveysasioissa Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö (YTHS) on luonnollisesti keskeisen huomion kohteena. Tämän lisäksi käsitellään tarvittaessa myös muita opiskelijan terveyteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Sosiaalisektori on osallistuu yleiseen opiskelijoiden hyvinvointityöhön esim. tutorkoulutuksen suunnittelun kautta.

Toimeentulo

Toimeentulokysymykset sisältävät niin opintotuen kuin muunkin sosiaaliturvan sekä osittain myös opiskelun ja työssäkäynnin yhdistämisen.

Tasa-arvo

Tasa-arvo ymmärretään kaikkien ihmisten tasavertaisina opiskelun ja elämisen mahdollisuuksina sukupuoleen, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muuhun vastaavaan katsomatta. JYY pitää tätä periaatetta yllä omassa toiminnassaan ja pyrkii ulottamaan sitä niin yliopistoon kuin yhteiskuntaan yleensäkin. JYY tarjoaa opiskelijoille myös häirintäyhdyshenkilötoimintaa (LINKKI). Häirintäyhdyshenkilöt auttavat silloin, kun tarvitsee neuvoja, tukea tai apua häirintään, syrjintään, kiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen kohteluun liittyen.

Sosiaalitoiminta ylioppilaskunnassa koostuu sekä edunvalvonnasta että erilaisista suoraan opiskelijalle tarjottavista jäsenpalveluista sekä sosiaalivaliokunnan järjestämistä tapahtumista. Ylioppilaskunnan sosiaalisihteeri neuvoo ja auttaa kaikissa sosiaaliturvaan, terveyteen, asumiseen ja toimeentulon liittyvissä asioissa. Liittymällä sopo-listalle, saat ajankohtaista tietoa opiskelijoita koskettavista sosiaaliasioista.