Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jäsenmaksu ja ilmoittautuminen

Jatko-opiskelijat

Lukuvuositarrat ja opiskelijakortit

Opiskelija-alennukset ilman korttia

Sähköinen opiskelijakortti


Jäsenmaksu ja ilmoittautuminen

Koska pitää ilmoittautua?

Perustutkinto-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon maksamalla Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) jäsenmaksu 1.8.-15.9.2016. Jatko-opiskelijan on ilmoittauduttava Korpissa 15.9. mennessä.

Mille tilille jäsenmaksu maksetaan?

Koko lukuvuoden kattava jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijalle 130,50 €, ja se maksetaan ylioppilaskunnan tilille FI30 1581 3000 0339 35 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH) henkilökohtaisella viitteellä, joka on sama kuin opiskelijanumero. Opiskelijanumero (10 numeroa) löytyy opiskelijakortin etupuolelta ja Korpista kohdasta ”henkilötiedot”. Ilmoittautuminen kirjautuu opiskelijarekisteriin 1-5 päivän viiveellä. Mikäli haet tarran opiskelijakorttiin tätä aiemmin, sinun tulee varautua esittämään kuitti maksusta (verkkopankin printti tai näkymä älylaitteelta).

HUOM! Uusilla opiskelijoilla on käytössä sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä.

Miten voin ilmoittautua vain puoleksi vuodeksi?

Puolen vuoden jäsenmaksua (syyslukukausi 75€, kevätlukukausi 77€) ei makseta henkilökohtaisella viitteellä vaan yleisellä viitteellä 07922 ylioppilaskunnan tilille FI30 1581 3000 0339 35. Maksun rekisteröinti, joka on samalla yliopistoon ilmoittautuminen, vaatii maksukuitin toimittamisen yliopiston opiskelijapalveluihin. Kuitin voi lähettää esim. sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut (a) jyu.fi.

HUOM! Kuitin toimittaminen on tärkeää, koska sen perusteella opiskelijapalvelut kirjaavat ilmoittautumisen opiskelijarekisteriin.

HUOM! Uudet opiskelijat maksavat AINA koko lukuvuoden jäsenmaksun ja anovat tarvittavan osan takaisin.

Mitä jos ilmoittaudun myöhässä?

Mikäli et jostain syystä ilmoittaudu määräaikaan 15.9. mennessä, tulee sinun maksaa jäsenmaksu yleisviitteellä 07922 ylioppilaskunnan tilille FI30 1581 3000 0339 35. Lisäksi yliopisto perii myöhässä ilmoittautuvilta 35 € suuruisen uudelleenkirjaamismaksun, joka maksetaan yliopiston tilille FI04 8919 9710 0010 78 viitteellä 9942114 tai käteisellä yliopiston Soppi-kauppaan. Myöhässä ilmoittautuneiden maksun rekisteröinti (yliopistoon ilmoittautuminen) vaatii henkilökohtaisen käynnin ja maksukuittien esittämisen yliopiston opiskelijapalveluissa.

Miten voin ilmoittautua poissaolevaksi?

Poissaolevaksi voit ilmoittautua 15.9. mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opiskelijapalvelut (a) jyu.fi.

Opiskelen sekä Turun että Jyväskylän yliopistoissa ja maksan tästä johtuen YTHS-maksut tuplana. Tähän voi kuitenkin hakea palautusta, mutta mistä ja miten?

YTHS on valtakunnallinen, joten opiskellessasi kahdessa yliopistossa voit anoa YTHS-osuutta jäsenmaksusta takaisin siitä ylioppilaskunnasta, johon olet maksanut jäsenmaksun jälkimmäisenä. Haku tehdään jälkikäteen Jäsenmaksun palautusanomus -lomakkeella.

Lomakkeen liitteeksi on laitettava kuitit molempiin yo-kuntiin suoritetuista jäsenmaksuista. Jos maksut on suoritettu samana päivänä, on liitteeksi laitettava myös tuloste kyseisen päivän tilitapahtumista. Siten voimme varmistua, että palautusta haetaan siitä yo-kunnasta, johon maksu on maksettu jälkimmäisenä. Palautusta on haettava syksyn tai koko lukuvuoden osalta 30.9. mennessä ja kevään osalta 31.1. mennessä. Myös tarvittavat liitteet (kuitit) on toimitettava näihin päiviin mennessä. Näiden päivämäärien jälkeen jäsenmaksun palautusta ei ole mahdollista anoa.

Jatko-opiskelijat

Olen jatko-opiskelija. Miten voin ilmoittautua ensi lukuvuodelle?

Jatko-opiskelijan (lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittava) on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi 15.9. mennessä. Kaikkien tiedekuntien jatko-opiskelijat ilmoittautuvat läsnä- tai poissaolevaksi syksyllä yksinomaan Korppi-järjestelmän kautta. Opiskelijapalveluiden kautta ei voi ilmoittautua. Jatko-opiskelijat voivat maksaa jäsenmaksun missä vaiheessa vuotta tahansa, eivätkä perustutkinto-opiskelijoiden maksujen aikarajat koske heitä.

Olen jatko-opiskelija ja haluan liittyä JYYn jäseneksi. Miten minun tulee toimia?

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun (jatko-opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin). Jatko-opiskelijan jäsenmaksu koko lukuvuodelle on 66 € ja se maksetaan tilille FI30 1581 3000 0339 35 käyttämällä viitenumeroa 07922. Maksetusta ylioppilaskunnan maksusta tulee toimittaa kuitti opiskelijapalveluihin. Jatko-opiskelijan jäsenmaksut syksyn ja kevään osalta erikseen maksettuina ovat 44 € / lukukausi.

HUOM! Jatko-opiskelija, joka asuu Kortepohjan ylioppilaskylässä, maksaa aina JYYn jäsenmaksun.

Olen jatko-opiskelija. Mitä etuja saan liittymällä ylioppilaskuntaan ja hankkimalla jatko-opiskelijakortin?

Jatko-opiskelijan jäsenyys oikeuttaa samoihin etuihin kuin perustutkinto-opiskelijan jäsenyys, kun kyseessä ovat ylioppilaskunnan tarjoamat omat palvelut. Näihin etuihin kuuluvat mm. koulutus- ja sosiaalipoliittinen edunvalvonta sekä ylioppilaskunnan harrastetoiminta, esimerkiksi valiokuntatoiminta sekä erilaiset retket ja tapahtumat. Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus myös äänestää ja asettua ehdolle ylioppilaskunnan vaaleissa. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen lukuvuosikalenterin. Ylioppilaskunnan jäsen voi myös vuokrata ylioppilaskunnan kokoustiloja ilmaiseksi sekä hakea asuntoa Kortepohjan ylioppilaskylästä.

Jatko-opiskelijakortilla saa alennuksia paikallisista yrityksistä, mutta VR ja Matkahuolto eivät myönnä opiskelija-alennuksia jatko-opiskelijoille. Kirjautumalla frank.fi-palveluun voi käyttöön saada paljon opiskelijaetupalvelu Frankin valtakunnallisia verkkoetuja.

Kelan ateriatuki on tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille, mutta ylioppilaskunnan omistamassa Ilokivessä ja Sonaatin opiskelijaruokaloissa jatko-opiskelijakortilla saa lounaan jatko-opiskelijahintaan.

Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, eikä ylioppilaskunnan jatko-opiskelijan jäsenmaksu näin ollen sisällä myöskään YTHS:n maksua.

Olen jatko-opiskelija ja kiinnostunut tilaamaan opiskelijakortin. Mitä kautta kortti tilataan?

Jatko-opiskelija saa halutessaan opiskelijakortin (ei kuitenkaan maksuominaisuudellista tai ISIC-korttia) ja sen voi tilata Frankin kautta sen jälkeen, kun jatko-opiskelijan ilmoittautuminen ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu on kirjattu opiskelijarekisteriin. Jatko-opiskelijakortti ei oikeuta matka-alennuksiin VR:llä ja Matkahuollossa eikä YTHS:n palveluihin.

Lukuvuositarrat ja opiskelijakortit

Mihin saakka tämän lukuvuoden tarra on voimassa?

Lukuvuoden 2015–2016 ja kevään 2016 tarrat ovat voimassa YTHS:n osalta elokuun loppuun ja opiskelijaruokaloiden, VR:n ja Matkahuollon osalta syyskuun loppuun. Uudet tarrat ovat voimassa heti 1.8. alkaen.

HUOM! Frankin verkkoedut lakkaavat toimimasta jo 31.7.!

Miten saan lukukausi- tai lukuvuositarran opiskelijakorttiini?

Saadaksesi lukukausi-/lukuvuositarran on sinun ensin maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi. Helpoiten tämä onnistuu maksamalla ilmoittautumisaikoina 1.8. – 15.9. Jos haluat ilmoittautua ilmoittautumisaikojen ulkopuolella, ota yhteys yliopiston opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut (a) jyu.fi).

Kun olet maksanut jäsenmaksun, saat tarran opiskelijakorttiisi ylioppilaskunnan toimistolta tai yliopiston opiskelijapalveluista. Mukaasi tarvitset opiskelijakortin. Jos kyse on opiskelijakorttisi ensimmäisestä tarrasta, ota mukaan myös voimassaoleva henkilöllisyystodistus. Tarraa ei saa irrallaan, vaan se liimataan aina korttiin.

HUOM! Jos sinulla on jonkun muun ylioppilaskunnan kuin JYYn opiskelijakortti, et voi saada siihen lukuvuositarraa vaan sinun on tilattava ensin uusi kortti.

Voitteko postittaa uuden lukuvuositarran minulle?

Valitettavasti emme voi lähettää tarraa irrallaan kortista. Jos kortissasi ei ole maksuominaisuutta, voit postittaa sen JYYlle (Gummeruksenkatu 6, 40100 JKL), ja me lähetämme sen sinulle tarroitettuna takaisin. Laita kuoreen mukaan maksukuitti suoritetusta jäsenmaksusta sekä palautuskuori postimerkillä ja osoitteellasi varustettuna. Mikäli kortissasi on maksuominaisuus, emme lain mukaan voi postittaa sitä.

HUOM! Kortin ensimmäinen tarra haetaan aina henkilökohtaisesti.

Olen maksanut JYYn jäsenmaksun. Onko minulla mahdollisuus lunastaa lukuvuositarra opiskelijakorttiini toisesta ylioppilaskunnasta, esim. Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta?

SYL:n ohjeiden mukaan jokainen ylioppilaskunta antaa tarroja vain omille jäsenilleen ja tarroittaa vain oman ylioppilaskunnan kautta hankittuja kortteja. Voit kuitenkin postittaa kortin JYYlle tarroitettavaksi, jos et pääse tarraa henkilökohtaisesti noutamaan, eikä kortissa ole maksuominaisuutta (ks. edellinen kysymys).

HUOM! Uusiin maksuominaisuudella varustettuihin kortteihin tarran voi erityistapauksessa hakea toisesta yo-kunnasta 5 euron veloitusta vastaan, mutta asiasta pitää aina sopia erikseen sekä JYYn että vastaanottavan ylioppilaskunnan kanssa.

HUOM! Kortin ensimmäinen tarra haetaan pääsääntöisesti aina henkilökohtaisesti.

Voiko joku muu noutaa tarran puolestani?

Joku toinen voi hakea tarran korttiisi puolestasi sillä ehdolla, että hänellä on mukanaan opiskelijakorttisi ja allekirjoittamasi valtakirja sekä oma henkilöllisyystodistus.

HUOM! Kortin ensimmäinen tarra haetaan aina henkilökohtaisesti.

Opiskelijakorttini on kadonnut. Miten voin saada uuden kortin?

Onpa harmillista! Voit tilata kortin osoitteesta www.frank.fi. Toimitusaika on n. 2-3 viikkoa.

Opiskelijakortin maksuominaisuuteen ja tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Frankin infoon (info (a) frank.fi). Elisa Lompakon asiakaspalvelunumero toimii nykyään ainoastaan maksukortin sulkunumerona. Yhteyttä voi pitää maksuttomasti Elisa Lompakon verkkopalvelun tai sovelluksen viestitoiminnon kautta. Näistä yhteystietomuutoksista on viestitty suoraan opiskelijoille, joiden opiskelijakortissa on maksuominaisuus.

Opiskelija-alennukset ilman korttia

Olen tilannut jo uuden opiskelijakortin Frankin kautta. Miten voin uutta korttia odotellessani saada opiskelija-alennukset junissa, busseissa ja opiskelijaruokaloissa?

VR:n ja Matkahuollon yhteisestä opiskelijakortista on luovuttu 1.6.2016 alkaen.

Opiskelija voi jatkossa todistaa VR:n junassa oikeutensa opiskelija-alennukseen VR:n opiskelijatodistuksella, jos hänellä ei ole vielä opiskelijajärjestön myöntämää opiskelijakorttia. Todistus on voimassa 3kk. Matkahuollolla on oma lomake, mutta se ei pelkästään käy todistuksena, vaan lomakkeella hankitaan Matkahuollon toimipisteestä Matkahuollon opiskelijakortti, johon tarvitsee kuvan. Tarra korttiin maksaa vuosittain 10€.

VR

Matkahuolto

  • Todistus opiskelijakortin saamiseksi -lomake
  • Yliopiston opiskelijapalveluista saa lomakkeeseen oppilaitoksen edustajan allekirjoituksen, nimenselvennyksen ja yliopiston leiman.
  • Matkahuollon toimipisteestä saa lomakkeella Matkahuollon opiskelijakortin, johon tarvitsee kuvan. Tarra korttiin maksaa vuosittain 10€.

Opiskelijahintaiset ateriat kampuksen opiskelijaruokaloissa saat syksyllä näyttämällä opiskelijatodistusta, jonka voit noutaa yliopiston opiskelijapalveluista (T-rakennus, 2. krs). Opiskelijatodistuksen voit tilata myös verkossa. Muista mahdollisista keinoista tiedotetaan syksyllä.

Sähköinen opiskelijakortti

Kuulin huhua, että opiskelijakortti on mahdollista saada myös sähköisenä sovelluksena. Mistä voin hankkia sen ja estääkö se minua saamasta perinteistä korttia?

Frankapp lanseerataan alkusyksystä ja siitä tiedotetaan sitten tarkemmin kaikkia opiskelijoita. Sovellus on ladattavissa iphoneen ja androidiin osoitteessa http://www.frankapp.fi. Sovellus on maksuton, eikä se estä tilaamasta perinteistä korttia ja sillä pitäisi saada kaikki samat edut.

Suosittelemme kuitenkin lämpimästi tilaamaan fyysisen kortin, koska muovikorttiin saat muun muassa ainejärjestö- ja liikuntatarrat, ja sitä voit käyttää esimerkiksi kopioavaimena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *