Ylioppilaskunta edistää opiskelijoiden yhteisöllistä toimintaa ja tarjoaa piirissään toimivien järjestöjen kautta luontevia tapoja tutustua uusiin ihmisiin, harrastaa ja vaikuttaa. Ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt voivat saada avustusta toimintaansa.