JYYn toiminta-avustusten 2018 hakuohjeet ja myöntämisperusteet

Vuonna 2018 ylioppilaskunnan budjetissa on varattuna 20 000 euroa järjestöjen toiminta-avustuksiin. Avustukset myönnetään kahdessa osassa; perusosa keväällä ja toimintaperusteinen osa syksyllä. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on tukea JYYn piirissä toimivien järjestöjen perustoimintaa. Toiminta-avustuksilla tuetaan myös edustajistoryhmien toimintaa. Toiminta-avustusta myönnetään hakemuksesta ja avustusten myöntämisestä päättää JYYn hallitus.

Hakeminen ja vaaditut asiakirjat

Toiminta-avustusten kevään osuuden hakuaika on 12.3.-11.4.2018. Syksyn hausta tiedotetaan erikseen. Toiminta-avustuksen kevään osuutta haetaan täyttämällä oheinen lomake 11.4.2018 kello 15.00. mennessä.

Lomakkeen liitteet voi myös toimittaa halutessaan paperiversiona Ilokiven keskustoimiston viimeistään 11.4.2018 kello 15.00.

Hallitus päättää toiminta-avustuksista huhtikuun aikana.

Mikäli avustusta anovalla yhdistyksellä ei ole kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja, selvitys vastaavista tiedoista kelpaa (esim. vasta perustetun yhdistyksen kohdalla selvitys perustamisesta).

Aine- ja harrastejärjestöt sekä osakunnat toimittavat seuraavat asiakirjat:

 • Edellisen vuoden tilinpäätös (tase + tuloslaskelma)
 • Edellisen vuoden toimintakertomus
 • Edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus
 • Yhdistyksen säännöt
 • Kuluvan vuoden talousarvio
 • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

HUOM! Tilinpäätöksenä tulee toimittaa viimeisin vahvistettu tilinpäätös. Lisäksi voidaan toimittaa vahvistamaton tilinpäätös viimeiseltä tilikaudelta.

Edustajistoryhmät toimittavat seuraavat asiakirjat:

 • Kuluvan toimintavuoden talousarvio ja vapaamuotoinen toimintasuunnitelma
 • Edellisen toimintavuoden vapaamuotoinen toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Selvitys ryhmän koosta ja edustuksista JYYn muissa toimielimissä
 • Selvitys mahdollisista muista avustuksista ja rahoituslähteistä

Myöntämisperusteet

Saadakseen toiminta-avustusta järjestön tulee täyttää JYYn piirissä toimivan järjestön kriteerit:

 • Järjestöllä on vähintään 7 jäsentä
 • Järjestö on rekisteröitynyt yhdistys
 • Järjestö on ilmoittautunut JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi
 • Järjestön tarkoitus ja toimintatavat eivät ole lain tai hyvien tapojen vastaisia, ja se ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan yksilön oikeudet tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.
 • Vähintään puolet järjestön jäsenistä ovat JYYn jäseniä tai järjestön toiminta kohdistuu erityisesti JYYn jäsenistöön ja edistää heidän hyvinvointiaan, pyrkimyksiään tai asemaansa

Huom! Näitä kriteereitä ei sovelleta edustajistoryhmiin.

Avustuksen suuruus

Ainejärjestöt

Ainejärjestöjen osalta kevään avustuksen summa on 200 euroa. Syksyn toimintaperusteiden avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden, monipuolisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Toiminnan tulee kannustaa mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan. Avustusta määriteltäessä katsotaan lisäksi, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan huhtikuun lopulla.

Harrastejärjestöt

Harrastejärjestöjen ja osakuntien osalta kevään avustuksen suuruus on 150 euroa. Syksyn toimintaperusteisen avustuksen osalta suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Avustusta määriteltäessä katsotaan, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan huhtikuun lopulla.

Edustajistoryhmät

Edustajistoryhmien osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti edustajistopaikkojen lukumäärän perusteella. Perusosa ryhmää kohden on 50 €, lisäksi 30 € / edaattori. Edustajistoryhmille avustukset jaetaan keväällä.

Lain mukaan puoluejärjestöt ja puolueen lähiyhteisöt eivät voi ottaa vastaan tukea ylioppilaskunnilta. Edustajistoryhmän tehtävänä on tunnistaa oma asemansa puolueyhteisössä. Edustajistoryhmiltä ei vaadita rekisteröitymistä yleisavustusten saamiseksi.

JYYn toiminta-avustuksen kevään osuuden hakuaika on päättynyt.

Lisätietoja toiminta-avustuksista ja niiden hakemisesta antavat:

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri

Eetu Heiska
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi | 050 430 6747

Hallituksen järjestövastaavat

Josefiina Hukari
josefiina.hukari@hallitus.jyy.fi

Topias Peltonen
topias.peltonen@hallitus.jyy.fi