JYYn yleisavustusten 2017 hakuohjeet ja myöntämisperusteet

Vuonna 2017 ylioppilaskunnan budjetissa on varattuna 17 000 euroa järjestöjen yleisavustuksiin. Yleisavustuksen tarkoituksena on tukea JYYn piirissä toimivien järjestöjen perustoimintaa. Yleisavustuksilla tuetaan myös edustajistoryhmien toimintaa. Yleisavustusta myönnetään hakemuksesta ja avustusten myöntämisestä päättää JYYn hallitus.

Hakeminen ja vaaditut asiakirjat

Yleisavustusten hakuaika on 9.3.-9.4.2017.
Yleisavustuslomake toimitetaan paperiversiona allekirjoitettuna jäsenpalvelu- ja järjestösihteerille ylioppilaskunnan keskustoimistoon osoitteeseen Keskussairaalantie 2, viimeistään 7.4.2017 kello 15.00.

Muut asiakirjat ja liitteet voi toimittaa halutessaan paperiversiona lomakkeen mukana toimistoon viimeistään 7.4.2017 kello 15.00 tai sähköisenä osoitteeseen jyy@jyy.fi niin, että viestin otsikossa lukee “Yleisavustushaku 2017” ja hakevan järjestön/edustajistoryhmän nimi (kaikki liitteet samassa postissa) viimeistään 9.4.2017.

Pisteytyslomakkeen voi täyttää JYYn sivuilla verkkolomakkeena. Varaa lomakkeen täyttämiseen riittävästi aikaa ja täytä se huolella (välitallennus ei ole mahdollista). Kaikki hakemukset, lomakkeet ja liitteet tulee toimittaa sunnuntaihin 9.4.2017 klo 23.59 mennessä. Puutteellisia tai myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä!

Hallitus päättää yleisavustuksista huhti-toukokuun aikana.

Mikäli avustusta anovalla yhteisöllä ei ole kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja, selvitys vastaavista tiedoista kelpaa (esim. vasta perustetun yhdistyksen kohdalla selvitys perustamisesta).

Aine- ja harrastejärjestöt sekä osakunnat toimittavat seuraavat asiakirjat:

 • Yleisavustushakemus (tulostettuna ja allekirjoitettuna keskustoimistoon)
 • JYYn pisteytyslomake
  • ainejärjestöille
  • harrastejärjestöille ja osakunnille
  • Alla listatut liitteet

  Vaadittavat liitteet:

   • Kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
   • Edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

  HUOM! Tilinpäätöksenä tulee toimittaa viimeisin vahvistettu tilinpäätös. Lisäksi voidaan toimittaa vahvistamaton tilinpäätös viimeiseltä tilikaudelta.

  • Ainejärjestöjen osalta tieto jäsenmäärästä. Harrastejärjestöjen osalta tieto jäsenmäärästä ja eriteltynä JYYn jäsenten osuus. (Ei kuitenkaan jäsenluetteloa!)
  • Yhdistyksen säännöt

  Edustajistoryhmät toimittavat seuraavat asiakirjat:

  • Yleisavustushakemus (tulostettuna ja allekirjoitettuna keskustoimistoon)
  • Kuluvan toimintavuoden talousarvio ja vapaamuotoinen toimintasuunnitelma
  • Edellisen toimintavuoden vapaamuotoinen toimintakertomus ja tilinpäätös
  • Selvitys ryhmän koosta ja edustuksista JYYn muissa toimielimissä
  • Selvitys mahdollisista muista avustuksista ja rahoituslähteistä

  Myöntämisperusteet

  Saadakseen yleisavustusta järjestön tulee täyttää JYYn piirissä toimivan järjestön kriteerit:

  • Järjestöllä on vähintään 7 jäsentä
  • Järjestö on rekisteröitynyt yhdistys
  • Järjestön tarkoitus ja toimintatavat eivät ole lain tai hyvien tapojen vastaisia, ja se ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan yksilön oikeudet tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.
  • Vähintään puolet järjestön jäsenistä ovat JYYn jäseniä tai järjestön toiminta kohdistuu erityisesti JYYn jäsenistöön ja edistää heidän hyvinvointiaan, pyrkimyksiään tai asemaansa

  Huom! Näitä kriteereitä ei sovelleta edustajistoryhmiin.

  Avustuksen suuruus

  Ainejärjestöt

  Ainejärjestöjen osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden, monipuolisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Toiminnan tulee kannustaa mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan. Avustusta määriteltäessä katsotaan lisäksi, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja.

  Ainejärjestöillä avustusten suuruus määräytyy seuraavien sektorikohtaisten painotusten perusteella:

  Hallinto ja talous 14%
  Tiedotus 14%
  Kopo (opintojen tukeminen) 19%
  Vapaa-aika, kulttuuri, liikunta 19%
  Sopo 14%
  Kv 10 %
  Ympäristö 5%
  Kehy 5%

  Harrastejärjestöt

  Harrastejärjestöjen ja osakuntien osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Avustusta määriteltäessä katsotaan, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja.

  Harrastejärjestöjen ja osakuntien avustusten suuruus määräytyy seuraavien sektorikohtaisten painotusten perusteella:

  Hallinto ja talous 20%
  Viestintä 20%
  Toiminta 60%

  Edustajistoryhmät

  Edustajistoryhmien osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti edustajistopaikkojen lukumäärän perusteella. Lain mukaan puoluejärjestöt ja puolueen lähiyhteisöt eivät voi ottaa vastaan tukea ylioppilaskunnilta. Edustajistoryhmän tehtävänä on tunnistaa oma asemansa puolueyhteisössä. Edustajistoryhmiltä ei vaadita rekisteröitymistä yleisavustusten saamiseksi.

  Lisätietoja yleisavustuksista ja niiden hakemisesta antavat:

  Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri

  Eetu Heiska
  jasenpalvelusihteeri@jyy.fi | 050 430 6747

  Hallituksen järjestövastaavat

  Bella Forsgrén
  bella.forsgren@hallitus.jyy.fi | 045 322 9301

  Siiri Haapakoski
  siiri.haapakoski@hallitus.jyy.fi | 050 594 8296

  Yleisavustusten hakemisesta tiedotetaan sähköpostitse, verkkosivuilla, Jylkkärissä, Jyytisissä ja järjestötapaamisissa.