JYYn piirissä toimivat järjestöt voivat kerätä kokemuksia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta järjestön toiminnassa suomen- ja englanninkielisellä kyselytyökalulla.
Kysely sisältää kysymyksiä mm. seksuaalisesta häirinnästä, syrjinnästä ja esteettömyydestä. Järjestön jäsenet vastaavat kyselyyn anonyymisti. Kyselyn päätyttyä järjestö saa raportin omista tuloksista JYYn sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta pyytämällä. Raportin saanti edellyttää, että kyselyyn on järjestöstä vastannut vähintään 20 henkilöä.

Kyselytyökalu on kehitetty helpottamaan JYYn piirissä toimivien järjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa. Kysely voidaan myös uusia ja siten seurata järjestön yhdenvertaisuustilanteen kehittymistä.

Kyselyä on valmisteltu yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa ja sen toimivuuteen toivotaan ainejärjestöiltä myös kommentteja myös jatkossa. Ongelmatilanteissa ja kaikissa kyselyyn liittyvissä kysymyksissä saa olla yhteydessä JYYn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan (sopo-asiantuntija@jyy.fi).

Järjestöjen yhdenvertaisuuskyselytyökalu
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun opas
Yhdenvertaisuussuunnittelun ohje
Yhdenvertaisuusohje tapahtumien järjestämisessä