Haku JYYn hallitukseen ja ylioppilaskunnan puheenjohtajistoon vuodelle 2022

Haku JYYn luottamustoimiin vuodelle 2022 on alkanut. Haussa ovat JYYn hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten paikat sekä ylioppilaskunnan puheenjohtajan (edustajiston puheenjohtaja) ja ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan (edustajiston varapuheenjohtaja) tehtävät. Haku kaikkiin luottamustoimiin on käynnissä 10.11-25.11.2021.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tehtävät

Ylioppilaskunnan päivittäisestä ja operatiivisesta päätöksenteosta vastaa JYYn sääntöjen mukaan 7-10 henkinen hallitus, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus myös antaa esimerkiksi lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa sekä jakaa järjestöavustuksia ja rekrytoi ylioppilaskunnan työntekijöitä. Edustajisto on yhteisellä päätöksellään ohjeistanut neuvottelijoita muodostamaan hallituksen, johon nimetään yksi henkilö kullekin seuraavista sektoreista:

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Järjestöt
 • Kestävä kehitys: kehitysyhteistyö ja ympäristö
 • Konserni ja ylioppilaskylä
 • Koulutuspoliittinen sektori
 • Kulttuuri
 • Sosiaalipoliittinen sektori
 • Kansainvälisten asioiden sektori
 • Kuntavaikuttaminen
 • Viestintä

Vuodelle 2022 hallituksen jäsenille nimetään kullekin oma vastuusektori. Lisäksi hallitus jakaa vastuut muista tehtävistä ja projekteista keskenään. Nykyisen sektorijaon löytää täältä. Virallisen päätöksen sektorijaosta tekee vuoden 2022 hallitus järjestäytymiskokouksessaan.

Lue lisää hallituksen työskentelystä ja sektoreista täältä. Edustajiston hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 löytyy täältä.

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan korkeimmasta päätöksenteosta vastaa 41-paikkainen edustajisto, joka kokoontuu tyypillisemmin kerran kuussa päättämään ylioppilaskuntaa koskevista asioista. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja koordinoi ja johtaa edustajiston toimintaa yhdessä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtajisto tekee tiivistä yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan kanssa.

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Hakuprosessi, hallitusneuvottelut ja valinta

Luottamustoimiin voi hakea kuka tahansa JYYn jäsen. Hallituksen kokoonpanon päättää JYYn edustajisto. Luottamustoimiin hakevien on toimitettava ansioluettelonsa sekä hakemuksensa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Aleksi Murtojärvelle torstaina 25.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse (epj@jyy.fi).

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan hallitukseen on suositeltavaa, että otat ennen sitä yhteyttä johonkin edustajistoryhmään, jotta sinulla on mahdollisuus saada edustajistoryhmän tuki hallitusneuvotteluissa.

JYYn hallitusneuvottelut käydään 1.12.2021 klo 17.30 alkaen Ilokivellä. Jokaisella edustajistoryhmällä on oikeus asettaa kaksi (2) neuvottelijaa. Neuvottelut alkavat kaikille avoimella tilaisuudella, jossa eri luottamustoimiin hakeneet henkilöt haastatellaan. Haastatteluita on mahdollista seurata suorana Youtube-striimin kautta. Video ei jää julkisesti nähtäväksi haastatteluiden jälkeen.

Lopulliset valinnat tehdään edustajiston järjestäytymiskokouksessa 8.12.2021. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.

Uusia luottamushenkilöitä perehdytetään alustavasti tehtäviinsä 9.-10.12.2021 ja 13.-17.12.2021, jonka jälkeen perehdytykset jatkuvat jälleen tammikuussa 10.1.2022, kun virallinen hallitusvuosi alkaa. Mikäli perhedytysaikatauluihin tulee muutoksia ennen hakuajan päättymistä, niistä ilmoitetaan edustajistoryhmille ja hakemuksen jättäneille.

Hakemusten sisältö

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi hakevat

Ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Lyhyt esittely hakijasta.
 • Miksi sinä olet oikea henkilö ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi?
 • Miten tekisit edustajiston puheenjohtajana JYYn toimintaa ja päätöksentekoa näkyvämmäksi?
 • Vuonna 2022 JYY valmistelee uutta strategiaa, joka ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa monivuotisella aikavälillä. Millaisia asioita pidät ylioppilaskunnan toiminnassa kaikista tärkeimpinä, ja miten niiden pitäisi näkyä strategiassa?
 • Ylioppilaskunnan puheenjohtaja koordinoi 41-henkisen, eri ryhmistä koostuvaa ja monipuolisia näkemyksiä omaavan edustajiston toimintaa. Miten ylläpidät rakentavaa keskustelukulttuuria ja tuet laadukasta päätöksentekoa?

Lisäksi varaudu valmistelemaan neuvottelutilaisuuteen korkeintaan kolme minuuttia kestävä puhe, jonka pitäisit Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2022-2023 avajaisissa.

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevat

Hallituksen puheenjohtajaksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Lyhyt esittely hakijasta.
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallituksen puheenjohtajaksi? Kuvaile, mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sinulla on johtajana. Millaista johtamiskokemusta tai –koulutusta sinulla on?
 • Kuinka motivoit tiimiäsi saavuttamaan hallitustyöskentelylle asetetut tavoitteet?
 • Kerro 2-3 konkreettista asiaa, mitä JYYssä pitäisi kehittää. Mitä muuttaisit, jotta näiden asioiden vieminen eteenpäin olisi mahdollista?
 • Vuonna 2022 JYY valmistelee uutta strategiaa, joka ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa monivuotisella aikavälillä. Mitkä olisivat hallituksen puheenjohtajana lähtökohtasi ja menetelmäsi uuden strategian rakentamiseen?

Hallituksen jäseneksi hakevat

Hallituksen jäseneksi hakevien henkilöiden tulee vastata vapaamuotoisessa hakemuksessaan seuraaviin kysymyksiin (painota vastauksissa niitä sektoreita, joihin olet hakemassa):

 • Lyhyt esittely hakijasta.
 • Mikä motivoi sinua hakemaan JYYn hallitukseen?
 • Mitkä sektorit ovat ensisijaisesti hakemasi? Mitkä sektorit kiinnostavat toissijaisesti? (Huomioi, että jokaisen hallituksen jäsenen vastuulle tulee yksi sektori, mutta hallituksen muodostamista varten voi hakea samaan aikaan usealle sektorille.) Esitä maksimissaan kaksi konkreettista asiaa ensisijaisesti hakemiisi sektoreihin liittyen siihen, mitä uutta tai tärkeää aiot tuoda sektoreiden toimintaan hallitusvuotenasi.
 • JYYn hallitusvuotena tulet tekemään niin hallituslaisten kuin muidenkin kanssa paljon yhteistyötä. Miten kuvailisit itseäsi tiimipelaajana ja hallituslaisena?
 • Mikä tai mitkä vuoden 2022 toimintasuunnitelmaprojektit kiinnostavat sinua eniten ja mitä haluat saavuttaa projektin osalta?

Lisätietoja

Aleksi Murtojärvi
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja
epj@jyy.fi