Kortepohja

Tavoitteemme on, että Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosa on vetovoimainen ja kestävästi toteutettu aluekokonaisuus sekä viihtyisä asuinympäristö.

Visiomme on rakentaa uudenlainen kaupunkiympäristö, joka edistää ihmisten arjen sujuvuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Osana alueen kaupunkisuunnittelua ovat palvelubulevardi ja viherakselit.

Kortepohjan kaupunginosa

 • asukkaita noin 10 000
 • hyvä sijainti ja saavutettavuus yliopiston ja Jyväskylän keskustan kupeessa
 • lähietäisyydellä erinomaiset mahdollisuudet liikunta- ja luontoelämyksiin
 • toimivat lähipalvelut, kauppa, seurakuntakeskus, kirjasto, koulu päiväkoti sekä pienpalveluita
 • uudistettu Rentukka
 • JYYn kiinteistöomistus ja tunnettuus alueella merkittävä

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Yo-kylän kestävä kunnostus

1960-1970-luvuilla pystytetyt A-E-tornitalot muodostavat maamerkkimäisinä tunnistettavimman osan Ylioppilaskylää. Rakennusten arvo on tunnistettu myös maakunnallisella tasolla osana ainutlaatuista Kortepohjan kaupunginosaa, ja ne on suojeltu asemakaavassa kokonaisuutena.

JYYn tornitalojen peruskorjaus on ilmastoinvestointi

JYYn toteuttaa tornitaloissa ja keskusrakennus Rentukassa täysimittaisen peruskorjaushankkeen. Se toteutetaan vuosina 2017-2022, ja on investointina noin 50 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta ensimmäisenä peruskorjaushankkeena Suomessa.

Katso video JYYn kestävästä rakentamisesta ja B-talon uusista tiloista allaolevasta linkistä (aukeaa uuteen ikkunaan).

Avaa video tästä!

Ylioppilaskylän peruskorjaus ja rakentaminen 2009-2015

Muut investoinnit 1-alueelle:

 • T-talon ja pysäköintikannen uudishanke
 • R ja S -talojen peruskorjaukset
 • H, J, F -talojen uudishankkeet 2009-2012

Kortepohjan liikekeskuksen uudistaminen ja palvelubulevardi

Olemme solmineet Osuuskauppa Keskimaan kanssa aiesopimuksen liiketilojen rakentamisesta Kortepohjan keskustaan. Hankkeen tavoitteena on varmistaa koko kaupunginosan palveluekosysteemin toimivuus.

Suunnitelmissa on saada asemakaavoituksen kautta uusi rakennus, joka yhdistäisi päivittäistavarakaupan laadukkaaseen kaupunkiasumiseen Kortepohjaan suunnitellun palvelubulevardin varrella. Bulevardi kehittäisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kortepohjan alueen asukaskokemusta. Se yhdistäisi alueen kaupalliset ja julkiset palvelut houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Palvelubulevardille sijoittuvista julkisista tiloista ensimmäinen, uusi päiväkotikoulukirjasto, on nyt suunnitelmavaiheessa. Kaavatyö keskustan osalta käynnistyy, kun tarvittavat selvityksen alla olevat asiat, kuten liikenteen toimivuus, on ratkaistu.

Hankkeen taustalla on Jyväskylän kaupungin, Kortepohjan alueen kiinteistöomistajien sekä alueen asukkaiden yhteistyössä laatima Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelma (2018). Se tarkastelee Kortepohjan omaleimaisen kaupunkirakenteen mahdollisuuksia ja alueella lähitulevaisuudessa käynnistyviä rakennus- ja kiinteistökehityshankkeita.

Suunnitelman toteutumisessa tarvitaan huomattavia investointeja alueen kiinteistöomistajilta sekä tiivistä yhteistyötä kaupungin ja alueen toimijoiden välillä. Palveluekosysteemin syntyminen edellyttää uudenlaista rakennuttamista, jossa JYY on kilpailukykyinen ja osaava tekijä.

Lue tiedotteemme aiheesta

Kortepohja 2030-luvulla

JYYllä on kokemusta erityisryhmien asumis- ja palvelutuotannosta usealta vuosikymmeneltä. Tulevaisuudessa JYYn asuntotuotantokattaus erityisryhmille Kortepohjassa voi olla vieläkin laajempaa, kuten monisukupolviasumista esimerkiksi nykyisen MNOP-korttelin alueella.

Keskimaan kanssa suunnitellusta hankkeesta voi tulla tärkeä linkki vuoropuhelussa kolmannen sektorin ja liike-elämän välillä.

Seminaarinrinne tukee yliopiston vetovoimaa

Seminaarinrinne on uuden tyyppinen korttelikehityshanke, jonka JYY toteuttaa yhteistyössä KOAS:n kanssa. Tavoitteina ovat kaupunkirakenteen tiivistäminen ja monipuolistaminen laadukkaalla täydennysrakennushankkeella, sekä yliopistokampuksen ja keskustan kehittäminen. Seminaarinrinne parantaa yliopiston kilpailu- ja palvelukykyä tarjoamalla asuntoja lähelle kampusta Mäki-Mattiin, Hippoksen pienalueelle.

Seminaarinrinteen palveluympäristön rakentumista ohjaa sujuva arki lähellä kampusta ja keskustan palveluja, sekä laadukkaat ja kohtuuhintaiset asunnot ainutlaatuisella palvelukokonaisuudella.

Seminaarinrinteen alustava konseptikuvaus

 • katutasossa co-working tiloja opiskeluun ja yhteisötoimintaan
 • muut arjen sujuvuutta edistävät palvelut tutkitaan osallistamisen keinoin
 • kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja ja väliaikaismajoitusta vieraileville tutkijoille luennoitsijoille
 • autoton kampus
 • asuntoja noin 150 kappaletta

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

JYYn tutkimus ja kehitystyö perustuvat tiedolla johtamiseen sekä uusien asioiden kokeiluun ja yhdistelyyn. Olemme kiinteistönomistajana ja vuokranantajana toimialan ja markkinoiden asiantuntijoita.

Erikoisosaamistamme on opiskelijoiden osallistaminen. Asiakkaan ääni tulee kuuluviin suunnittelun ja kehitystyön jokaisessa vaiheessa. Tämä auttaa myös meitä
asiakasymmärryksen kehittämisessä.

Teetämme säännöllisesti tutkimuksia ja toimimme myös yhteistyökumppanina muiden organisaatioiden teettämissä tutkimuksissa sekä opinnäytetöissä.