JYY haluaa kasvaa vastuullisesti

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on konserni, jossa on kolme aktiivista tytäryhtiötä sekä kaksi osakkuusyhtiötä. Liiketoimintamme perusta on vastuullisuus, tarkemmin taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus.

Taloudellisella vastuullisuudella tarkoitamme liiketoiminnan rakentamista kestävälle pohjalle, jotta se voi tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen vielä vuosikymmenten päästä. Taloudellinen vastuullisuus on edellytys sille, että pystymme toteuttamaan myös ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta pitkällä tähtäimellä. Samalla ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen panostamalla tuemme myös taloudellista menestystämme.

Konsernin merkittävimmät tulonlähteet ovat kiinteistöt Kortepohjassa ja Vehkakujalla sekä kampuksella sijaitseva Ylioppilastalo, lounasravintola Ilokivi ja opiskelijoiden maksamat jäsenmaksut. Näiden yhteenlasketut tuotot ovat yli 11 miljoonaa euroa.

JYY investoi vuosittain yli 7 miljoonaa euroa. Seuraavan 15 vuoden aikana konsernin yhteenlasketut investoinnit tulevat olemaan yli 100 miljoonaa euroa.

Vuosikertomus 2018

 

Liiketoiminnan tunnusluvut 2018

11 M€

Tuotot

77 M€

Taseen loppusumma

7,9 M€

Investoinnit

38%

Käyttökate

95,7%

Käyttöaste

1614

Vuokrattavat asunnot