JYYn  liiketoiminta vastaa muuttuneen maailman tarpeisiin

JYY haluaa ohjata liiketoimintaansa strategialla entistä kilpailukykyisempään, muutoskykyisempään ja uudistumiskykyisempään suuntaan. Liiketoiminnan strategia määrittää liiketoiminnan suunnan ja toimii myös entistä vahvempana omistajaohjauksen työkaluna.

Muuttuneessa kilpailutilanteessa ja nopeasti teknologisoituvassa maailmassa JYYn liiketoiminta erottautuu laadukkailla palveluilla, elinikäistä oppimista tukevilla asuinympäristöillä ja kestävällä arvopohjalla.

Tältä sivulta löydät strategiamme keskeiset asiat. Jos JYYn liiketoimintastrategia kiinnostaa sinua koko laajuudessaan, voit ladata allaolevasta linkistä pdf-muotoisen koosteen.

Lataa selailukappale tästä!

Visiomme: JYYn liiketoiminta tuottaa maailman parhaat elämänmittaisen oppimisen ympäristöt.

Elämisen uusi aika on syntynyt. Sujuva, hyvinvoiva ja merkityksellinen elämisen ja oppimisen aika, jossa sekä ympäristö että yhteisöllinen toimintakulttuuri aktivoi, energisoi ja palauttaa.

 

Sitoudumme kehittämään aktiivisesti elämisen innovaatioita.

Olemme kaupunkiympäristöjen ja asumisen toimintakulttuurin kehittäjä – innovatiivinen elämänmittaisen oppimisen ympäristöjen uudistaja.

Kehitämme parempaa arjen ympäristöä tarjoamalla elämänmittaisen oppimisen ympärille palveluratkaisuja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, arjen sujuvuutta ja hyvinvointia sekä kaupungin
vetovoimaa ja elinvoimaa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat merkityksellinen osa toimintakulttuuriamme.

Kuuntelemme asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita ja ideoita – synnytämme uutta yhteistyössä ja yhteistyöllä. Luomme uudenlaisia kaupunkiympäristöjä, joissa lähtökohtana ei ole rakennus eikä tila, vaan ihmiset ja yhteisöllinen toiminta.

Yhdistelemällä ihmisiä, toimijoita ja toimintoja uudella tavalla luomme uudentyyppisiä sisältöjä ja toimintakulttuuria.

Uskomme, että keskittymällä ihmisiin elävöitämme toiminta- ja yhteisökulttuuria, joka juurruttaa ja sitouttaa ympäristöön ja vahvistaa sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavat kestävät arvot

JYYn liiketoiminnan arvot on johdettu ylioppilaskunnan perustoiminnan arvoista.

Yhteisöllisyys

Rakennamme yhteisöllisiä kaupunkitiloja luomalla palveluratkaisuja, joissa yhteisöt syntyvät, kehittyvät ja voivat hyvin. Toimimme aina yhdessä, yhteisten
suurten unelmiemme saavuttamiseksi.

Hyvä elämä

Teemme työtämme, jotta arki olisi sujuvaa, yhteisöllistä, aktiivista, energisoivaa ja palauttavaa.

Hetkessä

Seuraamme aikaamme ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Tunnemme asiakkaamme,  toimialamme ja niihin vaikuttavat trendit. Kokeilukulttuuri ja rohkeus muutokseen ovat meille osa arkea.

Kestävä kehitys

Toiminnassamme korostuu taloudellisen vastuun lisäksi sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttäminen on meille tärkeää.  Tunnistamme, että toimillamme voimme aktiivisesti vaikuttaa huomisen hyvinvointiin.