Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema ja tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistolain lisäksi JYYn toimintaa säätelee ylioppilaskunnan perussääntö, jossa määrätään esimerkiksi ylioppilaskunnan nimi, jäsenkriteerit sekä päätösvalta. Lisäksi JYYllä on joukko erilaisia toimintaa ohjaavia asiakirjoja, kuten strategioita, suunnitelmia, linjapapereita, oppaita ja ohjeistuksia. Sääntöjen, ohjesääntöjen ja muiden ohjeistavien asiakirjojen muuttamisesta päättää edustajisto.

Säännöt ja ohjesäännöt

Vuosiasiakirjat

Toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset

Vuosikertomukset

Hallitusohjelmat

Strategiat, suunnitelmat ja linjapaperit

Voimassa olevat:

Vanhentuneet:

Oppaat

Rekisteriseloste

Muut asiakirjat

Logot