Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2017.

I luku
Ylioppilaskunnan lippu ja vaakuna

1 §

Ylioppilaskunnalla on ylioppilaskunnan naisjäsenten, korkeakoulun naisopettajien ja opettajien rouvien 24.03.1939 lahjoittama lippu. Ylioppilaskunnan lipun keskeisenä aiheena on kunnan kultainen merkki symboleineen: valo soihtuineen, iäisyys renkaineen ja siemenjyvineen. Lipun pohjaväreinä ovat ylioppilaskunnan värit valkoinen ja vihreä. Lipun vasemmassa yläkulmassa on merkkinä yliopiston kotikaupungista sen vaakunan vene ja aallot sekä lipun syntymävuosi. Lipputangon kärkenä on soihtu, joka kertaa kunnan merkin soihtuaiheen ja alleviivaa lipun korkeata ja johdattavaa tehtävää.

2 §

Lippua kannetaan sen omassa tangossa kahden ylioppilaskunnan jäsenen muodostaman kunniavartion saattamana. Lippu tekee kunniaa samalla tavalla kuin Suomen lippu. Lippuvartioon kuuluu kolme ylioppilaskunnan jäsentä. Lipun kantajana toimii hallituksen jäsen tai joku muu hallituksen valtuuttama henkilö. Lipun kantajilla tulee olla ylioppilaskunnan lakki ja lippuvartiolla lisäksi JYYn airutnauha. Airueina toimii kaksi henkilöä.

3 §

Ylioppilaskunnan vaakunassa on vihreälle pohjakilvelle sijoitettu kultainen ylioppilaskunnan merkki.

II luku
Ylioppilaskunnan lakki

4 §

Ylioppilaskunnan lakki on suomalaismallinen ylioppilaslakki, joka on varustettu ylioppilaskunnan lakkimerkillä.

III luku
Ylioppilaskunnan nauhat

5 §

Ylioppilaskunnalla on kuntanauha, jonka värit ovat valkoinen ja vihreä, valkoinen yläpuolella (leveys 25mm). Miestapaista pukukoodia noudattavat ylioppilaskunnan jäsenet pitävät nauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle alas ja naistapaista pukukoodia noudattavat ylioppilaskunnan jäsenet vasemmalta olkapäältä oikealle alas. Kuntanauhaa säilytetään ylioppilaskunnan arkistossa.

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa ylioppilaskunnan nauha. Kuntanauhan luovuttamisesta ulkopuoliselle päättää hallitus.

6 §

Lisäksi ylioppilaskunnalla on käytössään kunniamerkkinauha (leveys 70 mm, vihreä pohja jossa kaksi kapeaa, valkoista raitaa), vihreä ansiomerkkinauha (leveys 60 mm) sekä hallituksen ja puheenjohtajiston nauha (vihreä-valkoinen, leveys 50 mm). Näitä erikoisnauhoja kannetaan kuten ylioppilaskunnan nauhaa. Kerrallaan saa käyttää vain kahta nauhaa. Aikaisemmin luovutetut erikoisnauhat ovat käytössä asianomaisen nauhan saajan eliniän.

7 §

JYYn kuntanauhojen lisäksi saa käyttää myös muiden ylioppilaskuntien nauhoja, joita kannetaan JYYn tilaisuuksissa JYYn nauhan alapuolella.

8 §

Ylioppilaskunnan airutnauhana käytetään sinivalkoista airutnauhaa.

IV luku
Ylioppilaskunnan merkit

9 §

Ylioppilaskunnassa käytössä ovat seuraavat merkit:

  • Yleismerkit: jäsenmerkki ja lakkimerkki
  • Virkamerkit: ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan merkki, hallituksen jäsenen merkki
  • Erikoismerkit: kunniamerkki, ansiomerkki ja harrastusmerkki

Käytöstä poistettuja merkkejä saa käyttää asianomaisen merkinsaajan eliniän.

10 § Jäsenmerkki

Jäsenmerkki on JYYn yleismerkki, jota on oikeutettu käyttämään vain ylioppilaskunnan jäsen. Merkkiä ei jäsen saa luovuttaa ylioppilaskunnan ulkopuolisille henkilöille. Jäsenmerkkiä käytetään kuten rintamerkkiä yleensä.

Jäsenmerkkiä, (kultainen, korkeus 15 mm), kannetaan vasemmalla puvun käänteessä tai miehustassa, ei kuitenkaan juhla- tai iltapuvussa. Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa jäsenmerkki.

11 § Lakkimerkki

Lakkimerkkiä, kultainen, korkeus 15 mm, kannetaan kuten ylioppilaslyyraa.

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa ylioppilaskunnan lakkimerkki.

12 § Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan merkki

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan merkkiä, (kultainen, korkeus 50 mm), kannetaan vain siihen liittyvässä 50 mm nauhassaan muiden merkkien yläpuolella, mikäli asianomaisella ei ole kunniamerkkiä.

13 § Hallituksen jäsenen merkki

Hallituksen jäsenen merkkiä, (kultainen, korkeus 35 mm), käytetään kuten ylioppilaskunnan jäsenmerkkiä, kuitenkin vain akateemisissa juhlissa ja sillä erotuksella, että ylioppilaskunnan hallituksen jäsen kantaa sitä toimikautensa aikana ylioppilaskunnan omissa ja muissa akateemisissa juhlatilaisuuksissa hallitusnauhaan kiinnitettynä.

14 § Kunniamerkki

Kunniamerkkiä, (kultainen, korkeus 60 mm), kannetaan vain siihen liittyvässä 70 mm nauhassaan, jonka värit ovat samat mutta toisin jaetut kuin ylioppilaskunnan yleisnauhassa, kaikkien muiden merkkien yläpuolella.

Kunniamerkki myönnetään edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä. Kunniamerkki annetaan ylioppilaskunnan kunniajäsenille. Kunniamerkki voidaan antaa muillekin henkilöille ylioppilaskunnan erityisenä kunnianosoituksena. Ylioppilaskunnalla voi olla kerrallaan korkeintaan 20 kunniajäsentä.

15 § Ansiomerkki

Ansiomerkkiä, (kultainen, korkeus 50 mm), kannetaan nauhassaan. Mikäli asianomaisella on kunniamerkki tai ylioppilaskunnan tai hallituksen puheenjohtajan merkki, kannetaan ansiomerkkiä näiden alapuolella. Ansiomerkkiä käytetään juhlatilaisuuksissa 60 mm levyiseen vihreään nauhaan kiinnitettynä.

Ansiomerkki annetaan edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä sellaiselle entiselle tai nykyiselle ylioppilaskunnan jäsenelle, joka on pitkähkön ajan erityisesti ansioitunut ylioppilaskunnan toiminnassa.

16 § Harrastusmerkki

Harrastusmerkkiä, (hopeinen, korkeus 15 mm), kannetaan nauhassaan. Mikäli asianomaisella on kunniamerkki, tai ylioppilaskunnan tai hallituksen puheenjohtajan merkki kannetaan harrastusmerkkiä näiden alapuolella. Mikäli henkilöllä on sekä ansio- että harrastusmerkki, kannetaan niitä samassa nauhassa. Harrastusmerkki annetaan edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä tunnustuksena sellaiselle ylioppilaskunnan entiselle tai nykyiselle jäsenelle, joka opiskeluaikanaan on ansiokkaasti toiminut ylioppilaskunnan hyväksi.

17 §

Kunniajäseneksi kutsuminen sekä kunnia-, ansio- ja harrastusmerkkien luovutus tapahtuu ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Erityisestä syystä edustajisto voi luovuttaa merkin muussa tilaisuudessa.

V luku
Ylioppilaskunnan pienoisviiri

18 §

Ylioppilaskunnalla on standaari. Se on 21 cm korkea ja 12 cm leveä. Standaarissa on vihreällä pohjalla ylioppilaskunnan merkki sekä lisäksi keltaiset hapsut. Standaari on tarkoitettu annettavaksi hallituksen päätöksen mukaisesti sellaisille ylioppilaskunnan ulkopuolisille yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat huomattavasti edistäneet ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. Standaari voidaan antaa myös koti- ja ulkomaisille opiskelijajärjestöille hallituksen päätöksen mukaisesti.

VI luku
Ylioppilaskunnan vuosipäivä

19 §

Ylioppilaskunta viettää vuosijuhlaansa maaliskuun 24. päivänä Suomen kansanopetuksen alkuunpanon muistoksi. Tänä päivänä vuonna 1856 luki Aleksanteri II Suomen senaatissa kirjelmän, jossa hän antoi senaatin toimeksi tehdä ehdotuksen, millä tavoin koulujen perustamista kansan sivistämistä varten maalaiskunnissa oli edesautettava, ja samana päivänä vuonna 1858 hyväksyi sama hallitsija senaatin esityksen kansanopetuksen järjestämisen perusteista. Kuitenkin voidaan vuosijuhla, mikäli sen ajankohta sattuu pääsiäisen ajaksi tai mikäli on muita erittäin painavia syitä ajankohdan muuttamiselle, viettää muuna hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

VII luku
Erityisiä määräyksiä

20 §

Edustaessaan ylioppilaskuntaa naistapaista pukeutumista noudattavilla ylioppilaskunnan jäsenillä on kuntanauhan tai hallitusnauhan sijaan mahdollisuus käyttää kunta- tai hallitusnauhasta tehtyä ruusuketta, joka kiinnitetään puvun vasempaan miehustaan. Ruusukkeeseen on myös mahdollista kiinnittää jäsenmerkki ja hallitusnauhasta tehtyyn ruusukkeeseen hallitusmerkki.

21 §

Kunta- ja hallitusnauhaa käytettäessä on huomioitava, että se ei saa koskettaa paljasta ihoa.

22 §

Toiminnanjohtajalla on oikeus käyttää toimikautensa aikana ylioppilaskunnan omissa ja muissa akateemisissa juhlatilaisuuksissa hallitusnauhaa.

23 §

Muiden ylioppilasjärjestöjen merkkejä kannetaan kuten niiden ohjesäännöt määräävät, kuitenkin JYYn merkkien alapuolella.

24 §

Ylioppilaskunnan hallitus on velvollinen pitämään luetteloa JYYn merkkien ja viirien saajista.