Voimassa 30.11.2023 alkaen.

I luku
Ylioppilaskunnan lippu ja vaakuna

1 §

Ylioppilaskunnalla on ylioppilaskunnan naisjäsenten, korkeakoulun naisopettajien ja opettajien rouvien 24.03.1939 lahjoittama lippu. Ylioppilaskunnan lipun keskeisenä aiheena on kunnan kultainen merkki symboleineen: valo soihtuineen, iäisyys renkaineen ja siemenjyvineen. Lipun pohjaväreinä ovat ylioppilaskunnan värit valkoinen ja vihreä. Lipun vasemmassa yläkulmassa on merkkinä yliopiston kotikaupungista sen vaakunan vene ja aallot sekä lipun syntymävuosi. Lipputangon kärkenä on soihtu, joka kertaa kunnan merkin soihtuaiheen ja alleviivaa lipun korkeata ja johdattavaa tehtävää.

2 §

Lippua kannetaan sen omassa tangossa kahden ylioppilaskunnan jäsenen muodostaman kunniavartion saattamana. Lippu tekee kunniaa samalla tavalla kuin Suomen lippu. Lippuvartioon kuuluu kolme ylioppilaskunnan jäsentä. Lipun kantajana toimii hallituksen jäsen tai joku muu hallituksen valtuuttama henkilö. Lipun kantajilla tulee olla ylioppilaskunnan lakki ja lippuvartiolla lisäksi JYYn airutnauha. Airueina toimii kaksi henkilöä.

3 §

Ylioppilaskunnan vaakunassa on vihreälle pohjakilvelle sijoitettu kultainen ylioppilaskunnan merkki.

II luku
Ylioppilaskunnan lakki

4 §

Ylioppilaskunnan lakki on suomalaismallinen ylioppilaslakki, joka on varustettu ylioppilaskunnan lakkimerkillä.

III luku
Ylioppilaskunnan nauhat

5 §

Ylioppilaskunnalla on kuntanauha, jonka värit ovat valkoinen ja vihreä, valkoinen yläpuolella (leveys 25 mm). Kuntanauhaa säilytetään ylioppilaskunnan arkistossa.

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa ylioppilaskunnan nauha. Kuntanauhan luovuttamisesta ulkopuoliselle päättää hallitus.

6 §

Lisäksi ylioppilaskunnalla on käytössään kunniamerkkinauha (leveys 70 mm, vihreä pohja, jossa kaksi kapeaa, valkoista raitaa), vihreä ansiomerkkinauha (leveys 60 mm) sekä hallituksen ja puheenjohtajiston nauha (leveys 50 mm, vihreä-valkoinen). Näitä erikoisnauhoja kannetaan kuten ylioppilaskunnan nauhaa. Kerrallaan saa käyttää vain kahta nauhaa. Aikaisemmin luovutetut erikoisnauhat ovat käytössä asianomaisen nauhan saajan eliniän.

7 §

JYYn kuntanauhojen lisäksi saa käyttää myös muiden ylioppilaskuntien ja muiden järjestöjen nauhoja, joita kannetaan JYYn tilaisuuksissa JYYn nauhan alapuolella.

Muiden järjestöjen merkkejä kannetaan kuten niiden ohjesäännöt määräävät, kuitenkin JYYn tilaisuuksissa JYYn merkkien alapuolella.

8 §

Ylioppilaskunnan airutnauhana käytetään sinivalkoista airutnauhaa.

9 §

Kunniamerkki-, ansiomerkki-, kunta- ja hallitusnauhaa pidetään oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle alas. Kunta- tai hallitusnauhaa voi myös käyttää nauhasta tehtynä ruusukkeena, joka kiinnitetään puvun vasempaan miehustaan. Kuntanauhasta tehtyyn ruusukkeeseen on mahdollista kiinnittää jäsenmerkki ja hallitusnauhasta tehtyyn ruusukkeeseen hallitusmerkki.

Ylioppilaskunnan nauhaa käytettäessä on huomioitava, että se ei saa koskettaa paljasta ihoa.

IV luku
Myönnettävät ylioppilaskunnan merkit

10 §

Ylioppilaskunnassa käytössä ovat seuraavat merkit:

  • Yleismerkit: jäsenmerkki ja lakkimerkki
  • Virkamerkit: ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan merkki, hallituksen jäsenen merkki ja pienoismerkki
  • Erikoismerkit: kunniamerkki, kultainen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja pronssinen ansiomerkki

Käytöstä poistettuja merkkejä saa käyttää asianomaisen merkinsaajan eliniän.

11 § Jäsenmerkki

Jäsenmerkki on JYYn yleismerkki, jota on oikeutettu käyttämään vain ylioppilaskunnan jäsen. Merkkiä ei jäsen saa luovuttaa ylioppilaskunnan ulkopuolisille henkilöille. Jäsenmerkkiä käytetään kuten rintamerkkiä yleensä.

Jäsenmerkkiä, (kultainen, korkeus 15 mm), kannetaan vasemmalla puvun käänteessä tai miehustassa, ei kuitenkaan juhla- tai iltapuvussa. Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa jäsenmerkki.

12 § Lakkimerkki

Lakkimerkkiä, kultainen, korkeus 15 mm, kannetaan kuten ylioppilaslyyraa.

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa ylioppilaskunnan lakkimerkki.

13 § Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan merkki

Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan merkkiä, (kultainen, korkeus 50 mm), kannetaan vain siihen liittyvässä 50 mm nauhassaan muiden merkkien yläpuolella, mikäli asianomaisella ei ole kunniamerkkiä.

14 § Hallituksen jäsenen merkki

Hallituksen jäsenen merkkiä, (kultainen, korkeus 35 mm), käytetään kuten ylioppilaskunnan jäsenmerkkiä, kuitenkin vain akateemisissa juhlissa. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen kantaa merkkiä toimikautensa aikana ylioppilaskunnan omissa ja muissa akateemisissa juhlatilaisuuksissa hallitusnauhaan kiinnitettynä. Toimikauden jälkeen merkkiä saa kantaa akateemisissa juhlissa vain vaatteen miehustaan kiinnitettynä.

Hallituksen jäsenen merkkiä saa kantaa myös ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja kuten tämä pykälä määrää.

Hallituksen jäsenen merkki voidaan myös antaa edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä erityisenä huomionosoituksena ylioppilaskunnan ansioituneelle entiselle työntekijälle.

15 § Pienoismerkki

Pienoismerkkiä (hopeinen, korkeus 15mm) saavat kantaa ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, työntekijät ja ylioppilaskunnan puheenjohtajisto toimikautensa aikana edustaessaan ylioppilaskuntaa. Pienoismerkkiä ei kanneta samaan aikaan kuin muita virkamerkkejä.

16 § Kunniamerkki

Kunniamerkkiä, (kultainen, korkeus 60 mm), kannetaan vain siihen liittyvässä 70 mm nauhassaan, jonka värit ovat samat mutta toisin jaetut kuin ylioppilaskunnan yleisnauhassa, kaikkien muiden merkkien yläpuolella.

Kunniamerkki myönnetään edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä. Kunniamerkki annetaan ylioppilaskunnan kunniajäsenille. Kunniamerkki voidaan antaa muillekin henkilöille ylioppilaskunnan erityisenä kunnianosoituksena. Ylioppilaskunnalla voi olla kerrallaan korkeintaan 20 kunniajäsentä.

17 § Kultainen ansiomerkki

Kultaista ansiomerkkiä, (kultainen, korkeus 50 mm), kannetaan nauhassaan. Mikäli asianomaisella on kunniamerkki tai ylioppilaskunnan tai hallituksen puheenjohtajan merkki, kannetaan ansiomerkkiä näiden alapuolella. Ansiomerkkiä käytetään juhlatilaisuuksissa 60 mm levyiseen vihreään nauhaan kiinnitettynä.

Ansiomerkki annetaan edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä sellaiselle entiselle tai nykyiselle ylioppilaskunnan jäsenelle, joka on erityisesti ansioitunut toimiessaan ylioppilaskunnan toimielimissä tai edustaessaan ylioppilaskuntaa.

Kultainen ansiomerkki voidaan antaa edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä myös ylioppilaskunnan ulkopuoliselle henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti edistänyt ylioppilaskunnan, Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden tai Jyväskylän opiskelijoiden asiaa.

18 § Hopeinen ansiomerkki

Hopeista ansiomerkkiä (hopeinen, korkeus 35 mm), kannetaan kunniamerkki-, ansiomerkki tai hallitusnauhassa tai puvun miehustaan kiinnitettynä. Mikäli asianomaisella on kunniamerkki, kultainen ansiomerkki tai ylioppilaskunnan tai hallituksen puheenjohtajan merkki, kannetaan hopeista ansiomerkkiä näiden alapuolella. Mikäli henkilöllä on sekä kultainen että hopeinen ansiomerkki, kannetaan niitä samassa nauhassa. Hopeinen ansiomerkki annetaan edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä tunnustuksena sellaiselle ylioppilaskunnan entiselle tai nykyiselle jäsenelle, joka opiskeluaikanaan on ansiokkaasti toiminut ylioppilaskunnan hyväksi.

19 § Pronssinen ansiomerkki

Pronssista ansiomerkkiä (pronssinen, korkeus 25 mm), kannetaan kuten hopeista ansiomerkkiä. Mikäli asianomaisella on muita virka- tai ansiomerkkejä, pronssista ansiomerkkiä kannetaan näiden alapuolella. Mikäli henkilöllä on sekä kultainen että pronssinen ansiomerkki, kannetaan niitä samassa nauhassa.

Pronssinen ansiomerkki annetaan edustajiston päätöksellä hallituksen esityksestä tunnustuksena sellaiselle ylioppilaskunnan entiselle tai nykyiselle jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden hyväksi ylioppilaskunnassa tai esimerkiksi ylioppilaskunnan piirissä toimivassa järjestössä tai opiskelijaedustajana

20 §

Kunniajäseneksi kutsuminen sekä kunniamerkkien ja kultaisten, hopeisten ja pronssisten ansiomerkkien luovutus tapahtuu ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Erityisestä syystä edustajisto voi luovuttaa merkin muussa tilaisuudessa.

21 §

Edustajisto voi asettaa erillisen toimikunnan valmistelemaan hallituksen esitystä erikoismerkkien myöntämisestä. Edustajisto kutsuu toimikunnan jäsenet ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneiden henkilöiden joukosta. Toimikuntaan voidaan nimetä myös ylioppilaskunnan ulkopuolisia jäseniä, kuten ylioppilaskunnan työntekijöitä. Toimikunta tulee nimetä edustajiston järjestäytymiskokouksessa edustajistokauden ajaksi, kuitenkin niin, että mahdollisuuksien mukaan kaikki toimikunnan jäsenet eivät vaihtuisi samanaikaisesti.

Edustajisto määrää toimikunnan koosta, kokoonpanosta ja käytänteistä asettamispäätöksessään.

Toimikunnan tarkoituksena on ylläpitää merkkien myöntämisen vakiintuneita käytänteitä ja kriteereitä.

V luku
Ylioppilaskunnan pienoisviiri

22 §

Ylioppilaskunnalla on standaari. Se on 21 cm korkea ja 12 cm leveä. Standaarissa on vihreällä pohjalla ylioppilaskunnan merkki sekä lisäksi keltaiset hapsut. Standaari on tarkoitettu annettavaksi hallituksen päätöksen mukaisesti sellaisille ylioppilaskunnan ulkopuolisille yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat huomattavasti edistäneet ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. Standaari voidaan antaa myös koti- ja ulkomaisille opiskelijajärjestöille hallituksen päätöksen mukaisesti.

VI luku
Ylioppilaskunnan vuosipäivä

23 §

Ylioppilaskunta viettää vuosijuhlaansa maaliskuun 24. päivänä Suomen kansanopetuksen alkuunpanon muistoksi. Tänä päivänä vuonna 1856 luki Aleksanteri II Suomen senaatissa kirjelmän, jossa hän antoi senaatin toimeksi tehdä ehdotuksen, millä tavoin koulujen perustamista kansan sivistämistä varten maalaiskunnissa oli edesautettava, ja samana päivänä vuonna 1858 hyväksyi sama hallitsija senaatin esityksen kansanopetuksen järjestämisen perusteista. Kuitenkin voidaan vuosijuhla, mikäli sen ajankohta sattuu pääsiäisen ajaksi tai mikäli on muita erittäin painavia syitä ajankohdan muuttamiselle, viettää muuna hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

VII luku
Erityisiä määräyksiä

24 §

Ylioppilaskunnan työntekijöillä on oikeus käyttää toimikautensa aikana ylioppilaskunnan omissa ja muissa akateemisissa juhlatilaisuuksissa hallitusnauhaa.

25 §

Ylioppilaskunnan hallitus on velvollinen pitämään luetteloa JYYn merkkien ja viirien saajista.

VIII luku
Voimaantulosäädökset

26 §

Tämä ohjesääntö tulee voimaan heti edustajiston sen hyväksyttyä.