Ylioppilaskunnan asukas- ja talouspalvelut sijaitsevat Vehkakujan toimitiloissa Savelan kaupunginosassa, Kortepohjan ylioppilaskylän kupeessa. Kortepohjan ylioppilaskylän ja Vehkakuja 2:n asumisasioissa sinua palvelevat asukaspalveluiden ja palkkio- ynnä muissa talousasioissa talouspalveluiden työntekijät. Ylioppilaskunnan yhtiöiden ja JYY-konsernin asioissa voi olla suoraan yhteydessä JYYn toimitusjohtajaan.

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi (at) jyy.fi (ellei toisin mainita).

JYY Asukaspalvelut

asunnot@jyy.fi | 014 607 201

JYY Talouspalvelut

talous@jyy.fi

Kiinteistöjen ylläpito JYY-Palvelut Oy

Huollon päivystyspuh.  014 607 500, JYY-Palveluiden nettisivut (aukeaa uuteen ikkunaan)


Henkilökunta

Marko Huttunen
 • Marko Huttunen

 • Toimitusjohtaja
 • +358 50 329 2563

JYY

Jenni Kirkkomäki
 • Jenni Kirkkomäki

 • Palveluvastaava
 • +358 50 437 2639

JYY Asukaspalvelut

Palveluvastaava vastaa JYY Asukaspalveluiden toiminnasta, tiedottamisesta ja markkinoinnista koskien Kortepohjan ylioppilaskylää sekä Vehkakuja 2:n asuintaloja. Hänen vastuullaan on myös yhteistyö yliopiston sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa asumis- ja lyhytaikaisissa ryhmämajoitusasioissa.

Sari Korhonen
 • Sari Korhonen

 • Asukassihteeri
 • +358 50 317 5652

JYY Asukaspalvelut

Asukassihteeri hoitaa Kortepohjan ylioppilaskylän ja Vehkakuja 2:n asuntojen vuokraamiseen liittyviä asioita. Häneltä voit kysyä neuvoa asumiseen, asunnonhakemiseen ja vakuusmaksujen palautukseen liittyvistä asioista koskien Kortepohjan ylioppilaskylää ja Vehkakujaa.

Anni Pajari
 • Anni Pajari

 • Palvelusihteeri
 • +358 50 317 5651

JYY Asukaspalvelut

Palvelusihteeri hoitaa Kortepohjan ylioppilaskylän ja Vehkakuja 2:n asuntojen vuokraamiseen ja asukastiedottamiseen liittyviä asioita. Häneltä voit kysyä neuvoa asumiseen ja asunnonhakemiseen liittyvistä asioista koskien Kortepohjan ylioppilaskylää ja Vehkakujaa.

Mari Lähteenmäki
 • Mari Lähteenmäki

 • Viestintäsuunnittelija
 • +358 50 3252 963

JYY Asukaspalvelut, asukasisännöinti

Viestintäsuunnittelija suunnittelee ja toteuttaa JYYn asumiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyviä viestintäkokonaisuuksia. Mari osallistuu myös asukasisännöinnin palvelukokonaisuuden käytännön tehtäviin ja palvelusuunnitteluun.

Jenni-Mari Penttinen
 • Jenni-Mari Penttinen

 • Talouspäällikkö
 • +358 400 848 407

JYY Talouspalvelut

Talouspäällikkö johtaa konsernin talouden toimintoja. Hänen vastuualueitaan ovat mm. rahoituksen järjestäminen, budjetointi, tilinpäätökset, järjestelmien kehittäminen, henkilöstöhallinto, vakuutukset sekä osallistuminen strategiseen suunnitteluun.

Teija Leppänen
 • Teija Leppänen

 • Vuokrasihteeri
 • +358 50 317 5657

JYY Talouspalvelut

Vuokravalvonta hoitaa Kortepohjan ylioppilaskylän ja Vehkakujan asukkaiden vuokranmaksuun ja asukasmaksuihin (mm. sauna-, autopaikkaveloituksiin) liittyviä asioita sekä perintää.

Kirsi Jussila
 • Kirsi Jussila

 • Palkat
 • +358 50 317 5655

JYY Talouspalvelut

Palkanlaskenta hoitaa henkilöstön palkan- ja palkkioidenlaskennan, maksatuksen ja niihin liittyvät työnantajan tehtävät.

Tuija Alanne
 • Tuija Alanne

 • Taloushallinnon asiantuntija
 • +358 50 317 5656

JYY Talouspalvelut

Taloushallinnon asiantuntija hoitaa JYYn kirjanpitoa, ostoreskontraa ja maksuliikennettä.

Kati Lehtolahti
 • Kati Lehtolahti

 • Taloushallinnon assistentti
 • +358 50 431 1250

JYY Talouspalvelut

Taloushallinnon assistentti hoitaa vuokravalvontaa. Hän toimii myös taloushallinnon ja toimiston avustavissa tehtävissä.

Kimmo Moilanen
 • Kimmo Moilanen

 • Kiinteistöpäällikkö
 • +358 40 545 5198

Kiinteistöjen ylläpito JYY-Palvelut Oy

Kiinteistöpäällikkö hoitaa JYYn rakennushankkeiden rakennuttamistehtäviä. Hänen vastuullaan on myös kiinteistöjen ylläpitotoimintojen koordinointi ja kehittäminen.

Jari Pihlajasaari
 • Jari Pihlajasaari

 • Tekninen isännöitsijä, huollon työnjohto
 • +358 50 400 6499

Kiinteistöjen ylläpito JYY-Palvelut Oy

Tekninen isännöitsijä vastaa kiinteistöjen teknisestä ylläpidosta. Hän toimii oman huolto- ja siivoushenkilökunnan työnjohtajana sekä aikatauluttaa ulkopuolisten palveluntuottajien työt mm. erilaisia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

Sanna Kuisma

Kiinteistöjen ylläpito JYY-Palvelut Oy

Talkkaritiimin esimies. Huolehtii kiinteistöjen pintamateriaalien pitkästä elinkaaresta ja niiden kestävyydestä siivous- ja huoltotiimissä. Asukasrajapinnassa hänet näkee ohjaamassa, opastamassa ja antamassa käytännön vinkkejä hyvinvoivaan asumiseen ylioppilaskylässä.

Pihla Honkaniemi

Rentukka

Yhteisömanageri huolehtii asukkaiden viihtymisestä Kortepohjan ylioppilaskylässä. Häneen voi olla yhteydessä tapahtumiin, harrastuksiin ja muuhun vapaa-ajan toimintaan liittyvissä ideoissa ja hänet löytää Rentukan Infopisteeltä.