JYYn kansainvälinen sektori vastaa kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymisestä. Kv-sektori pyrkii edistämään opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä ilmapiirissä ja tutustua vieraisiin kulttuureihin.

Kansainvälisen toiminnan valiokunta käsittelee kansainvälisiä koulutus- ja hyvinvointikysymyksiä ulkomailla opiskeluun sekä täällä kouluttautuviin kansainvälisiin opiskelijoihin liittyen. Toiminnalla pyritään edistämään kulttuurienvälistä ymmärrystä sekä lisäämään eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kohtaamisia. Kv-valiokunnan kokoukset ovat kaikille avoimia!

Kansainvälisen toiminnan valiokunta

Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteisen valiokunnan tapaamisissa tarkastellaan (yliopisto)maailmaa kansainvälisyyden näkökulmasta. Valiokunnassa pohditaan mm. kansainvälistymisen vaikutuksia Jyväskylän yliopistossa, ulkomaalaisten opiskelijoiden asemaa Suomessa ja Jyväskylässä, opiskelijavaihtoa, kotikansainvälistymistä sekä maksutonta koulutusta. Valiokunta toimii kokoontumispaikkana ja keskustelufoorumina kansainvälisyydestä kiinnostuneille sekä kansainvälisten asioiden parissa toimiville.

Kv-valiokunta kehittää ja toteuttaa keinoja edistää kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta kampuksellamme ja tukee kansainvälisiä opiskelijoita mm. opiskeluun, toimeentuloon, työnhakuun ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Kv-valiokunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Valiokunta toimii englannin kielellä ja kokoukset ovat avoimia kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille!

Kv-valiokunta järjestää Excellence in International Affairs kilpailun vuosittain. Lisätietoa kilpailusta löytyy linkin takaa: https://jyy.fi/en/get-involved/international-affairs/excellence-international-affairs-award/

Valiokunnan henkilöt 2021

Riina Ojala
puheenjohtaja
riina.ojala@windowslive.com

Olli Lukkari
valiokunnan sihteeri
olli.j.lukkari@student.jyu.fi

Aija Hokkanen
JYYn hallituksen kv-vastaava
aija.hokkanen@jyy.fi


Sähköpostilista: kv-lista@lists.jyu.fi
Facebook ryhmä: JYY Subcommittee for International Affairs
Facebook sivu: JYY Subcommittee for International Affairs – SIA