Opiskelijaedustajien hausta ja valinnasta

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien hausta ja valinnasta JYYssä säädetään erityisesti ohjesäännössä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta. Jyväskylän yliopiston hallintoelinten tehtävät määritellään johtosäännössä.

Haettavissa olevat tehtävät

Ei haettavissa olevia tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimukset

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan henkilöt, joilla on oikeus suorittaa Jyväskylän yliopistossa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto.

Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain ne henkilöt, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus asianomaisessa tiedekunnassa. Kelpoisia opiskelijaedustajaksi eivät ole ne yliopistoon päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka yliopiston vaalijohtosäännön nojalla ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia yliopiston henkilöstöön kuuluvina.

Hallinnon opiskelijaedustajan tehtävään kuuluu edustaa tiedekunnan kaikkia opiskelijoita kattaen tiedekunnan kaikki tutkinto-ohjelmat kaikilla opetettavilla kielillä.

Tehtävää haetaan sähköisellä Webropol-lomakkeella (ei koske yliopiston hallituksen jäsenen hakua), josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi osaaminen, kokemus ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus täytetään hakuajan puitteissa. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena korkeakoulupoliittiselle asiantuntijalle. Ainejärjestö voi halutessaan laatia hakijalle suosituskirjeen.