Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien hausta ja valinnasta JYYssä säädetään erityisesti ohjesäännössä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta. Jyväskylän yliopiston hallintoelinten tehtävät määritellään johtosäännössä.

Katso kaikki avointen opiskelijaedustajien tehtävien hakukuulutukset.

Avoimena olevat opiskelijaedustaja paikat:

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsen

Hakuaika: 2.10.- 16.10.2017 klo 14:00.
Lisätietoja hakemisesta hakukuulutuksessa.

Kaksi (2) jäsentä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan 2018-2019

Hakuaika: 2.10.-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Neljä (4) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) valtuuskuntaan 2018-2019, kolme (3) varajäsentä KOAS valtuuskuntaan 2017-2018

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Yksi (1) jäsen ja yksi (1) varajäsen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) hallituksen jäseneksi 2018-2020

Hakuaika: 2.102017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Kymmenen (10) jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä yliopistokollegioon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä Liikuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Neljä (4) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Neljä (4) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Neljä (4) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä

Informaatiotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä Kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Yksi (1) jäsen ja yksi (1) varajäsen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan 2018-2019

Hakuaika: 2.10.2017-22.10.2017
Hae paikkaa Korpissa

Kelpoisuusvaatimukset

Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan henkilöt, joilla on oikeus suorittaa Jyväskylän yliopistossa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Kelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut ennen haun alkamispäivää läsnäolevaksi Jyväskylän yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain ne henkilöt, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus asianomaisessa tiedekunnassa. Kelpoisia opiskelijaedustajaksi eivät ole ne yliopistoon päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka yliopiston vaalijohtosäännön nojalla ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia yliopiston henkilöstöön kuuluvina.

Hallinnon opiskelijaedustajan tehtävään kuuluu edustaa tiedekunnan kaikkia opiskelijoita kattaen tiedekunnan kaikki tutkinto-ohjelmat kaikilla opetettavilla kielillä.

Tehtävää haetaan sähköisellä Korppi-lomakkeella (ei koske yliopiston hallituksen jäsenen hakua), josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi osaaminen, kokemus ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus täytetään hakuajan puitteissa. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena sihteerille. Ainejärjestö voi halutessaan laatia hakijalle suosituskirjeen.