Tällä sivulla on esitelty toimikauden 1.1.2022 – 31.12.2023 (ellei toisin mainittu) Jyväskylän yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat.

Päivitetty 9.3.2023.

Yliopiston hallitus

Yliopiston seitsenhenkinen hallitus on yliopiston korkeimmalla tasolla toimiva päätöksentekoelin. Yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Lisäksi hallitus valitsee yliopiston rehtorin.

Opiskelijajäsenenä hallituksessa toimii Ira Vainikainen.

Yliopistokollegio

30-jäseninen yliopistokollegio päättää muun muassa yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikaudesta ja palkkioista. Lisäksi yliopistokollegio nimeää yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen ja vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen.

Opiskelijaedustajat pyritään valitsemaan niin, että jokaisella yliopiston tiedekunnalla olisi kollegiossa vähintään yksi edustaja.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Matti Heikkilä (HYTK)
Virpi Manninen (LTK)
Nelli Rauhala (KPTK)
Minea Nirhamo (KPTK)
Tia Suosara (HYTK)
Heli Peltomaa (LTK)
Teemu Haarala (ITK)
 
Laura Willström (HYTK) Inka Mantere (HYTK)
Emma Hirsimäki (ITK)
 
Miikael Saksman (MLTK)
Jyri Kohvakka (MLTK)
Meri Kärkkäinen (HYTK)
Amir Abdelamir (HYTK)
Eero Jussila (JSBE) Aleksanteri Skaniakos (ITK)
Konsta Luomi (HYTK)
Fanni Rantala (ITK)

Tiedekuntaneuvostot

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa, joiden korkeinta päätösvaltaa käyttävät tiedekuntaneuvostot.

Tiedekuntaneuvostojen koot ja kokoonpanot vaihtelevat hieman: opiskelijaedustajia tiedekuntaneuvostoissa on tiedekunnan koosta riippuen kolme tai neljä.

Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa tiedekunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen sekä koulutuksen kehittäminen. Lisäksi tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan opetussuunnitelmista ja tekee ehdotuksen tiedekuntaan otettavien uusien opiskelijoiden määristä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Matti Heikkilä
Emma Hirsimäki Arttu Laaksonen
Konsta Luomi Antti Avoranta
Heli Ylikoski Tia Suosara

Informaatioteknologian tiedekunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Teemu Haarala Otto Virtanen
Emmi Tossavainen Sami Mäkelä
Kanerva Pakkanen Fanni Rantala

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Emmi Pelkonen Sanni Saukkonen
Juhani Ikäläinen Asta Laurikainen
Nelli Rauhala Minea Nirhamo
Paula Kiviharju Saara Tuominen

Kauppakorkeakoulu

Varsinainen jäsen Varajäsen
Kalle Saarelma Aku Buckbee
Aija Hokkanen Eero Jussila
Rasmus Alasentie Laura Haapanen

Liikuntatieteellinen tiedekunta 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Petri Laaksonen Heli Peltomaa
Virpi Manninen Emma Mälkiä
Juho Lavonen Karoliina Hollmén

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Miikael Saksman Samu Saarainen
Olli Puhtimäki
Vilma Tarkiainen
Jyri Kohvakka

Erillislaitosten johtokunnat

Erillislaitosten johtokuntien tehtävänä on muun muassa arvioida ja kehittää laitoksen toimintaa. Lisäksi johtokunta hyväksyy laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tekee esityksen laitoksen johtajan valinnasta.

Avoimen yliopiston johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Oskari Hakala Susanna Auvinen

Avoimen tiedon keskuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Sami Mäkelä Heli Ylikoski

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Tuija Tuorila Susanna Auvinen

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Laura Willström Sofia Heiskanen

Yliopiston muutoksenhakulautakunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Miikael Saksman Laura Haapanen

Normaalikoulun johtokunta (1.8.2022-31.7.2025)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Tuukka Laaksovuori Juhani Ikäläinen

FORTHEM Student Council

Kaudella 1.1.2023-31.12.2023 edustajana on Pauliina Rissanen ja kaudella 1.1.2023-31.12.2024 Anne-Mari Lukkaroinen.