Ylioppilaskunnassa toimii kaksi henkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan sukupuolista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi opiskeluun liittyvää kiusaamista. Jos koet joutuneesi häirinnän, ahdistelun, kiusaaminen, syrjinnän tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, voit ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja ja apua asian selvittämiseen.

Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa. Opiskelijoiden ensisijaisina häirintäyhdyshenkilöinä toimivat JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa sekä JYYn jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Eetu Heiska.

Halutessasi voit kääntyä myös tiedekuntasi dekaanin, hallintoviraston henkilöstöpäällikön tai YTHS:n puoleen.

Yhteystiedot

Jonna Varsa

hairinta.nainen@jyy.fi

Eetu Heiska

hairinta.mies@jyy.fi

Yleinen

hairinta@jyy.fi