Tasa-arvo ymmärretään kaikkien ihmisten tasavertaisina opiskelun ja elämisen mahdollisuuksina sukupuoleen, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muuhun vastaavaan katsomatta. JYY pitää tätä periaatetta yllä omassa toiminnassaan ja pyrkii ulottamaan sitä niin yliopistoon kuin yhteiskuntaan yleensäkin.

Ylioppilaskunnalla on myös oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka on tarkoitus määrittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävän työn suuntaa. JYYn piirissä toimivien järjestöjen käyttöön on myös luotu opas tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi.

Tasa-arvo- yhdenvertaisuussuunnitelma

JYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
tarkoituksena on kuvata JYYn näkemyksiä ylioppilaskunnan
yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten
toimintamahdollisuuksien takaamiseksi sekä antaa JYYn piirissä toimiville järjestöille välineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
huomioon ottamiseksi omassa
toiminnassaan. Kaikessa JYYn toiminnassa pyritään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen ja tämä suunnitelma antaa siihen ohjeita.

Suunnitelman on hyväksynyt
ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä ja sitä
päivitetään tarvittaessa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille

JYY on koonnut oppaan piirissään toimivien järjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön avuksi. Oppaan tarkoituksena on keskittyä konkreettisiin asioihin, joita järjestöt voivat käyttää hyödyksi omassa toiminnassaan, omien sääntöjensä ja toimintaperiaatteidensa
puitteissa. Oppaassa kerrotaan myös häirintäyhdyshenkilötoiminnasta,
sen periaatteista ja vaiheista ja annetaan konkreettiset toimintaohjeet häirintää kokeneelle.