JYY valvoo opiskelijoiden etuja monella tasolla. Omassa yliopistossamme edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä opiskelijaedustajien, ainejärjestöjen ja yliopiston kanssa. JYYn kautta opiskelijat ovat edustettuina monissa yliopiston hallinnon toimielimissä ja työryhmissä. Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat päätöksentekoon yliopistohallinnon eri tasoilla lakisääteisissä toimielimissä. Lisäksi opiskelijaedustajia on lukuisissa muissa toimielimissä.

Paikallisesti JYY valvoo opiskelijoiden etuja vaikuttamalla Jyväskylän kaupungin päätöksentekoon ja valtakunnallisesti yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) jäsenyyden kautta JYY vaikuttaa niin kansallisella kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. Kansainväliseen opiskelijoiden edunvalvontaan osallistumme SYL:n ja Euroopan opiskelijoiden liiton (ESU) kautta.

Osallistu edunvalvontaan hallinnon opiskelijaedustajana

Opiskelijoilla on omat edustajansa yliopiston hallintoelimissä. Lisäksi opiskelijat ovat edustettuina joidenkin muiden opiskelijoihin liittyvien tahojen, kuten Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, hallintoelimissä. 

Avoimia yliopiston hallinnon opiskelijaedustajan tehtäviä on auki aika ajoin eri hallintoelimissä. Virallisten hallintoelinten opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Valinnan ohella JYY kouluttaa ja tukee opiskelijaedustajia.

Lue lisää Osallistu ja vaikuta! -osiosta.

Opiskelijatutorit eli pienryhmäohjaajat

Opiskelijatutor on uudelle opiskelijalle erittäin tärkeä henkilö. Opiskelijaelämä on ihmisen elämänkulussa tärkeä vaihe, jossa tutorin vastuullisena tehtävänä on toimia oppaana. Tutor opastaa, ohjaa, auttaa ja tukee uutta opiskelijaa uudessa elämänvaiheessa. Tutorit tekevät myös yhteistyötä esimerkiksi ainelaitoksen henkilökunnan kanssa ja saattavat pienryhmänsä monenlaisten opiskelijalle tärkeiden tahojen pitämiin infotilaisuuksiin.

Haluatko tutoriksi? Lue lisää tutorhausta.

Opiskelija – tunnetko oikeutesi?

Oletko kohdannut yliopistossa opiskellessasi hankaluuksia tai epäasiallista käytöstä? Kun olet perillä yliopiston yhteisistä pelisäännöistä, opiskelu ja opiskelijaelämä sujuvat mutkattomammin.

Tutustu Opiskelijan oikeudet -oppaaseen.