Opiskelijoilla on omat edustajansa yliopiston hallintoelimissä. Lisäksi opiskelijat ovat edustettuina joidenkin muiden opiskelijoihin liittyvien tahojen, kuten Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, hallintoelimissä.

Opiskelijaedustajat toimivat yliopiston hallintoelimissä muiden jäsenten rinnalla tasaveroisesti. Lakisääteiset monijäseniset hallintoelimet rakentuvat niin kutsutun kolmikantaperiaatteen mukaisesti, minkä myötä yliopiston hallinnossa on edustattuna kaikki yliopistoyhteisön keskeiset ryhmät. Opiskelijoiden ohella hallintoelimissä istuu professoreiden sekä opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan edustajat. Opiskelijat tuovat yliopiston hallintoon opiskelijoiden näkemystä, joka voi usein täydentää hallintoelimen asiantuntemusta ja olla siten hyvin arvokasta hallinnon toiminnalle.

Avoimia yliopiston hallinnon opiskelijaedustajan tehtäviä on auki aika ajoin eri hallintoelimissä. Virallisten hallintoelinten opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Opiskelijoiden edustajat joihinkin muihin toimielimiin, kuten ainelaitosten opetuksen kehittämistyöryhmiin ja asioita valmisteleviin työryhmiin, valitaan ainejärjestöjen kautta tai muulla tavoin. JYY ilmoittaa avoimista opiskelijaedustajien paikoista virallisella ilmoitustaulullaan Ilokivessä, sähköpostilistoillaan ja näillä verkkosivuilla. Valinnan ohella JYY kouluttaa ja tukee opiskelijaedustajia.

Opiskelijaedustajaksi hakeminen

Hallinnon opiskelijaedustajan tehtävä on vastuullinen ja tärkeä, mutta useimmiten myös hyvin mielenkiintoinen ja antoisa. Hallopedina toimimisesta saat kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla, kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja opintopisteitä oppiaineestasi riippuen.

Hae opiskelijaedustajaksi!