Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja. Palveluihin kuuluvat fyysisen terveydenhuollon palvelut (sisältäen myös esimerkiksi rokotukset), mielenterveyspalvelut, suun terveyden palvelut sekä fysioterapeuttipalvelut. Tarjolla on muun muassa terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, psykiatristen sairaanhoitajien ja eri lääkärien vastaanottoja. 

Kaikki YTHS:n palvelut kuuluvat Kelalle maksettavaan veroluontoiseen opiskeluterveydenhuoltomaksuun. 

YTHS:n palveluita voit käyttää ensisijaisesti oman opiskelupaikkakuntasi palvelupisteellä, mutta tarvittaessa myös muilla YTHS:n palvelupisteillä ympäri Suomen. YTHS ei tarjoa päivystysvastaanottoa. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki sähköiseen terveyskyselyyn (Sätky). Sen perusteella arvioidaan, onko tarvetta kutsua opiskelija henkilökohtaiseen tapaamiseen. 

YTHS Jyväskylä
Puistokatu 4
40100 Jyväskylä 

Terveyskeskuspalvelut Jyväskylässä

Opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään myös oman kotikuntansa tai opiskelupaikkakuntansa terveyspalveluja. Näistä käynneistä peritään normaali terveyskeskusmaksu. Apua saa oman alueen terveysasemalta (pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-16) sekä muina aikoina ympäri vuorokauden Keski-Suomen Sairaala Novassa (Hoitajantie 3).

Lue tarkemmat tiedot kunnallisesta päivystyksestä täältä.