Abakus ry

Erityispedagogiikka

Abakus on Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden oma ainejärjestö. Abakus tarjoaa jäsenilleen toimintaa, edunvalvontaa, etuja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Abakus is the subject organisation of the special education students in the University of Jyväskylä. Abakus organises all kinds of events and takes care of the special education students’ rights.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Ainejärjestö Astérix ry

Romaaninen filologia, espanjan kieli, italian kieli

Astérix on Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian, italian, espanjan ja latinan opiskelijoiden ainejärjestö.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Ainejärjestö Sputnik ry

Venäjän kieli ja kulttuuri

Jyväskylän yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Chydisco ry

Chydisco on Kokkolan yliopistokeskuksen luokanopettajiksi opiskelevien yhdistys, joka edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja parantaa heidän toimintaedellytyksiään.

Sähköpostiosoite: chydiscory@gmail.com

Cogito ry

Kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Cogito ry hyväksyy jäseneksi pääaine-, sivuaine-, ja jatko-opiskelijat. Tervetuloa mukaan!

Facebook | Instagram | sähköposti

Corpus ry

Kirjallisuus, museologia, taidehistoria, taidekasvatus

Corpus on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Corpuksen tehtävä on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon ja ainejärjestötoimintaan, edustaa jäseniään sekä vaalia ja edistää taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineiden opiskelua. Lisäksi Corpus järjestää vapaa-ajan toimintaa opiskelijoiden vireyden ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Dumppi ry

Tietojärjestelmätiede, kyberturvallisuus, kognitiotiede, tietojenkäsittelytiede

Dumppi ry on Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan tietojärjestelmätiedettä, kyberturvallisuutta, kognitiotiedettä tai tietojenkäsittelytiedettä opiskelevien opiskelijoiden ainejärjestö. Dumppi on yhteisö, joka tukee jäsentensä opintoja, harrastuksia ja ammatillisia sekä sosiaalisia tavoitteita. Kannustamme toisiamme avoimuuteen, innovatiivisuuteen, rohkeuteen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Emile ry

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatus- ja
aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelevien etujärjestönä, edistämällä
jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä järjestämällä monipuolista vapaa-ajan
harrastus- ja virkistystoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia,
tiedotustilaisuuksia, liikuntatapahtumia, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja
ja muita tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi laatia opiskeluun liittyviä kannanottoja,
harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin sekä
yliopistoon.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Fokus

Yhteiskuntatieteiden ainejärjestö

Fokus ry on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ainejärjestö, jonka jäseniksi kuuluu
yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön opiskelijoita sekä uudessa yhteiskuntatieteiden ja
filosofian tutkinto-ohjelmassa aloittaneita opiskelijoita. Yliopistolla on yli 300 fokuslaista, joiden etua
yhdistys ajaa niin koulutukseen ja työelämätaitojen kartuttamiseen kuin vapaa-aikaan ja
hyvinvointiinkin liittyen. Fokus ry on ennen kaikkea opiskelijoiden ylläpitämä yhteisö, joka pitää
jäsenistään huolta ja tekee töitä miellyttävän opiskeluajan takaamiseksi.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

IDESCO ry

Kansainväliset maisteriohjelmat – Students from International Programs

IDESCO (International Degree Student Community) is an association that welcomes and connects the International and Finnish students in Jyvaskyla. Our aim is to represent students and organize events in order to make the journey of student life in Jyvaskyla even more pleasant!

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Jano ry

Aineenopettajaopiskelijat

Jano ry on Jyväskylän yliopiston aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö, jonka piiriin kuuluvat kaikki Jyväskylän aineenopettajaopiskelijat (poislukien musiikinopettajaopiskelijoilla ja liikunnanopettajaopiskelijat, joilla on omat järjestönsä). Jano ry tiedottaa opettajaopintoihin liittyvistä asioista, järjestää aineenopettajaopiskelijoille monenlaista toimintaa koulutuksien ja virkistystilaisuuksien muodossa sekä ajaa aineenopettajaopiskelijoiden asioita Jyväskylän yliopistossa tekemällä edunvalvontaa ja osallistumalla opetuksen kehittämiseen. Lisäksi Jano ry on Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) jäsenjärjestö.

Verkkosivut | Facebook | Instagram

Lanka ry

Intercultural Communication; Intercultural Management and Communication; Applied Linguistics; Language, Globalisation and Intercultural Communication

Lanka ry is a subject association for exchange, minor, Master’s degree and PhD level students of the Intercultural Communication (ICC); Intercultural Management and Communication (IMCO); Applied Linguistics (APPLANG); and soon to be (Autumn 2019) Language, Globalisation and Intercultural Communication (LAGIC) programme(s) at the University of Jyväskylä.

Facebook: Lanka ry

Lingviestit ry

Kielten ja viestintätieteiden ainejärjestöjen yhteinen kattojärjestö

Verkkosivut: Lingviestit
Facebook: Lingviestit

Linkki Jyväskylä ry

Tietotekniikka

Linkki Jyväskylä ry on keväällä 2006 perustettu Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, joka tomii opiskelijoiden yhdyssiteenä informaatioteknologian tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan, harrastuksiaan ja yhteisiä etujaan, sekä huolehtii jäsentensä oikeuksista opiskelijoina.

Verkkosivut: linkkijkl.fi
Facebook: linkkijkl
IRCNet: #linkki.jkl

Lööppi ry

Journalistiikka

Lööppi on Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Journalistiikan oppiaine sijoittuu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselle. Lööpin olemassaolon tarkoitus on ajaa jäsentensä eli journalistiikan opiskelijoiden etuja ja järjestää heille tapahtumia. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden edustamista yliopiston toimielimissä ja yhteydenpitoa opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä. Lööppi pyrkii myös antamaan oman panoksensa laitoksen opetuksen suunnitteluun. Lisäksi ainejärjestö pitää yhteyttä kollega-ainejärjestöihin niin oman laitoksemme katon alla kuin viestinnän alalla koko valtakunnassa.

Verkkosivut: looppi.org
Facebook: looppiry

Magna Carta ry

Englannin kieli

Magna Carta ry on Jyväskylän yliopiston Englannin opiskelijoiden ainejärjestö. Tarkoituksenamme on mahdollistaa jäsenillemme mielekäs opiskeluympäristö ja ajaa heidän etujaan, sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Magna Carta toimii myös Englannin oppiaineen työntekijöiden ja opiskelijoiden välisenä linkkinä.

Manga Carta ry is the student organisation for English students in the University of Jyväskylä. Our aim is to enable a pleasant studying environment for our members, and to take care of their wellbeing. Magna Carta also works as a link between the staff and the students of the English department.

Verkkosivut: https://magnacartary.com/.
Facebook: magnacartary

Mephisto ry

Filosofia

Mephisto ry on Jyväskylän yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksemme tehtävä on jäsenistön edunvalvonta sekä yliopiston että valtakunnan tasolla. Tuemme jäsenistömme opintoja, harrastuksia ja viihtyvyyttä järjestämällä monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden. Toiminnallamme pyrimme ylläpitämään laadukasta ja monipuolista filosofian opiskelua Jyväskylässä.

 

Nefa-Jyväskylä ry

Etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka

Nefa-Jyväskylä on KUMU:n opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestö tunnetaan metsänvihreistä haalareistaan ja perinteikkäistä tapahtumistaan, kuten jokakeväinen Huutoyö.

Verkkosivut: https://nefajkl.com/
Facebook: Nefa JKL

Parku ry

Viestintä

Parku ry on Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia jäsenien edunvalvonnasta sekä tuoda väriä ja vauhtia opiskelija-arkeen. Parkuun voivat kuulua kaikki Jyväskylän yliopistossa viestinnän opintoja suorittavat opiskelijat. Opiskeletpa siis viestintää pää- tai sivuaineena, niin Parkun jäsenyys on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää!

Verkkosivut: www.parku.fi
Facebook: parkury

Pedaali ry

Musiikkikasvatus

Pedaali ry on Jyväskylän yliopistossa musiikkikasvatusta opiskelevien ainejärjestö. Pedaal ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki pää-aineena ja sivuaineena musiikkikasvatusta opiskelevat. Pedaali ry valvoo jäsenistönsä etuja, järjestää tapahtumia ja vaikuttaa yliopistossa ja valtakunnallisesti. Pedaali ry on myös SOOL ryn jäsenjärjestö.

Verkkosivut: pedaali.wordpress.com
Facebook-ryhmä: Pedaali ry

Pedago ry

Luokanopettajaopiskelijat

Pedago ry on Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevien etuja valvova ja vapaa-ajasta huolehtiva ainejärjestö.

Verkkosivut: pedagory.fi
Facebook: pedagory

Puolue ry

Politiikan tutkimus / valtio-oppi

Puolue ry on Jyväskylän yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana ja aktivoijana. Tapahtumajärjestämisen ohella Puolue ry ottaa kantaa koulutuspoliittisiin kysymyksiin laitoksellamme ja yleisesti koko yliopistolla. Tavoitteenamme on pitää kiinni jyväskyläläisen politiikan tutkimuksen ainutlaatuisuudesta ja laadusta.

Verkkosivut: www.puolue.fi
Facebook: puoluery

Pörssi ry

Kauppatieteet

Pörssi ry on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö, johon voivat kuulua jäseninä kaikki Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat. Ainejärjestöömme kuuluu siis johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrittäjyyden, ympäristöjohtamisen, taloustieteen, tietojärjestelmätieteen, viestinnän johtamisen, sekä JSBE:n kansainvälisten maisteriohjelmien opintosuuntien opiskelijoita. Meitä pörssiläisiä on tällä hetkellä jo yli 1800.

Verkkosivut: www.porssiry.fi
Facebook: porssiry

Radikaali

Kemia

Verkkosivut: groups.jyu.fi/radikaali
Facebook: rdkjkl

Sane ry

Suomen kieli

Sane ry on Jyväskylän yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö. Sane toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja järjestää monenlaisia tapahtumia vastapainoksi opiskelulle.

Verkkosivut: www.sanery.org
Facebook: sanejkl

Sporticus ry

Liikunta- ja terveystieteet

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia etuja sekä pyrkiä lisäämään jäsentensä hyvinvointia monimuotoisella virkistystoiminnalla. Sporticuksella on tällä hetkellä yli 1100 jäsentä, joiden etuja yhdistys aktiivisesti ajaa. Sporticus on myös tiiviisti mukana Sporttipankin toiminnassa.

Verkkosivut: www.sporticus.fi
Facebook: Sporticusry

Stimulus ry

Psykologia

Verkkosivut: http://www.stimulus.fi/
Facebook: stimulusry

Sturm und Drang ry

Saksan kieli ja kulttuuri

Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestön nimi tulee Saksassa 1700-luvulla vallinneesta kirjallisuus- ja taidesuuntauksesta, jonka keskeisimpiin vaikuttajiin kuuluivat mm. Johann Wolfgang von Goethe ja Friedrich Schiller.

Verkkosivut: sturmunddrangjkl.wordpress.com

Facebook: SturmundDrangry

Svenska Klubben ry

Ruotsin kieli

Verkkosivut: svenskaklubben.info
Facebook: svenskaklubbenry

Syrinx ry

Bio- ja ympäristötieteet

Syrinx ry on Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Nimensä Syrinx on saanut linnun äänielimestä, sillä ainejärjestön tarkoituksena on toimia opiskelijoiden äänielimenä. Yhdistys on perustettu vuonna 1971.

Verkkosivut: www.syrinx.fi
Facebook: syrinxry

Taberna Latina

Latinan kieli

Verkkosivut: groups.jyu.fi/latina
Facebook: tabernalatinajyu

Tiltti ry

Tilastotiede

Tilastotieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö. Tilastoja, faktoja, analyyseja.

Verkkosivut: Tiltti
Facebook: TilttiRy

Tosine ry

Historia

Jyväskylän historian opintosuuntien ainejärjestö.

Verkkosivut: http://tosine.fi/
Facebook-ryhmä: Tosine ry

Trioli ry

Musiikkitiede

Trioli ry on Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden virkeä, aktiivinen ja ennen kaikkea jäseniään varten toimiva ja olemassa oleva ainejärjestö. Toiminnan päämääränä on edistää opiskelijoiden etuja ja hyvinvointia niin opinnoissa kuin niiden ulkopuolellakin. Pienehköstä koostamme huolimatta järjestämme säännöllisesti monenlaista, -näköistä ja -kokoista ohjelmaa yhdenvertaisuus- ja ympäristöasiat huomioiden. Myös tutortoiminnan ylläpitäminen on olennainen osa yhdistyksen toimintaa. Lisäksi yhdistys tukee opiskelijoita kansainvälistymisessä sekä verkostojen luomisessa, niin poikkitieteellisesti muihin opiskelijoihin kuin työelämänkin puolelle.

Verkkosivut: Trioli ry
Facebook-ryhmä: Trioli ry

Varkaat ry

Varhaiskasvatustiede

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry on etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa. Varkaat ry järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua alaan sopiville kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Varkaat ry:n hallitus pitää talouden vakaana, rahoituspohjan monipuolisena ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti.

Verkkosivut: varkaat.fi
Facebook: Varkaat ry
sähköposti: varkaat@gmail.com

Viito! ry

Suomalainen viittomakieli

Viito! ry on Jyväskylän yliopiston viittomakielisten ja suomalaista viittomakieltä pää- tai sivuaineena opiskelevien opiskelijajärjestö. Järjestö edistää suomalaisen viittomakielen ja viittomakielisten ja kuurojen kulttuurin tuntemusta sekä ajaa aktiivisesti viittomakielisten opiskelijoiden oikeuksia Jyväskylän yliopistossa.

Verkkosivut: viito.wordpress.com
Facebook: viitoviitory

Ynnä ry

Fysiikka, matematiikka, tilastotiede ja tietotekniikka

Verkkosivut: www.ynna.fi
Facebook: YnnaRy