Jyväskylän yliopisto on Reilun kaupan korkeakoulu

Reilun kaupan korkeakoulu on Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n myöntämä arvonimi, joka kertoo korkeakoulun eettisestä vastuullisuudesta ja toimimisesta kestävän kehityksen mukaisesti. Reilu kauppa ry myöntää arvonimen vuodeksi kerrallaan ja sen uusimisessa sovelletaan jatkuvan parantamisen vaatimusta. Jyväskylän yliopisto on saavuttanut Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen myös vuodelle 2017. Ensimmäistä kertaa arvonimi myönnettiin Jyväskylään 15.12.2014.

Reilu kauppa ry antoi kiitosta Jyväskylän yliopistolle etenkin siitä, kuinka laajasti kampuksen ravintolat ovat ottaneet Reilun kaupan tuotteita valikoimiinsa, ja varsinkin kahvin ja tofun määrä oli ravintoloiden hankinnoissa ilahduttavan suuri. Viestiminen Reilusta kaupasta oli myös huomioitu hyvin yliopiston vastuullisuusviestinnässä. Lisäksi vuonna 2016 hankkeeseen liittyi hienosti mukaan uusia toimijoita: Reilun kaupan sitoumuksen tekivät tiedekunnista Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, ainejärjestöistä IDESCO ja Varkaat sekä erillislaitoksista yliopiston kirjasto, tiedemuseo ja koulutuksen tutkimuslaitos.

Reilun kaupan järjestelmä takaa oikeudenmukaisen korvauksen tuottajille ja pyrkii vähentämään köyhyyttä kaupan avulla. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Reilun kaupan lisätuloilla mahdollistetaan yhteisöä kehittäviä hankkeita, kuten koulujen ja terveyskeskusten rakentamista.

Arvonimen saavuttaakseen korkeakoulun tulee sitoutua edistämään eettisten tuotteiden käyttöä yksiköissään ja ainejärjestöissään. Reilun kaupan korkeakoulu on tehnyt sitoumuksen tukea Reilua kauppaa ja käyttää Reilun kaupan tuotteita. Järjestämissään tapahtumissa korkeakoulu lisää tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen tuomista hyödyistä kehitysmaiden viljelijöille. Reilun kaupan korkeakoulu – arvonimi viestittää opiskelijoille ja muille sidosryhmille yliopiston globaalista vastuusta.

Lisää tietoa Reilusta kaupasta ja arvonimen kriteereistä:
http://www.reilukauppa.fi/korkeakoulut/

Reilu yliopisto -koordinaattori
Marino Ishimoto,  marino.m.ishimoto@student.jyu.fi

Ravintolat

Ilokivi
Belvedere
Cafe Libri (suljettu remontin vuoksi)
Kvarkki
Maija
Novelli
Normaalikoulu
Lozzi
Piato
Ravintola Libri (suljettu remontin vuoksi)
Rentukka
Syke
Tilia
Uno
Ylistö

Tiedekunnat

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen
Kasvatustieteiden ja psykologia
Matemaattis-luonnontieteellinen
Kauppakorkeakoulu

Laitokset

Historia ja etnologia
Kielten laitos
Musiikin laitos
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Taiteiden ja kulttuurin tutkimus
Viestintätieteet
Kasvatustieteet
Opettajankoulutuslaitos
Psykologia
Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Bio- ja ympäristötieteet
Fysiikka
Kemia
Matematiikka ja tilastotiede

Ainejärjestöt

Abakus
Asterix
Corpus
Emile
Fokus
Jano
Lanka
Lööppi
Magna Carta
Mephisto
Nefa
Otsoni
Parku
Pedaali
Puolue
Pörssi
Sane
Sporticus
Stimulus
Sturm und Drang
Syrinx
Tosine
Trioli
Varkaat
Viito!
Yhdistyneet kieltenlukijat
Ynnä

Opiskelijajärjestöt

AIESEC Jyväskylä
IDESCO
Jyväskylän YK-yhdistys

Erillislaitokset

Yliopiston kirjasto
Tiedemuseo
Koulutuksen tutkimuslaitos
Yliopistopalvelut
Yliopistokauppa Soppi

Edustajistoryhmät

JYYn vihreät opiskelijat
Jyviva, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto