SYL on vuosikymmeniä tukenut kehitysyhteistyöllään koulutusta ja opiskelijoita. Olemme myös lisänneet Suomessa tietoa globaalikysymyksistä. Kehitysyhteistyö tukee SYL:n toiminnan ydinperiaatteita: yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja sivistystä. Tärkeä osa SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa ovat myös vapaaehtoiset.

KENKKU

KENKKU eli kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta on eri ylioppilaskuntia edustavien vapaaehtoisten ryhmä. Se vastaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista yhdessä hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaavan ja kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa sekä osallistuu vaikuttamistyöhön ja varainhankintaan. KENKKUn tehtäviin kuuluu mm. uusien hankkeiden suunnittelu, vuosiraporttien työstäminen, kestävästä kehityksestä viestiminen sekä taustaselvitysten laatiminen vaikuttamistyötä varten. KENKKUlaiset osallistuvat myös hankkeista tiedottamiseen niin ylioppilaskunnissaan kuin päivittämällä blogia.

KENKKUn toimikausi on kuluvan vuoden syyskuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun. KENKKUssa on sekä uusia että jatkavia jäseniä. Näin tiedonkulku varmistetaan KENKKUn vaihtuessa vuosittain. Uudet jäsenet valitaan ylioppilaskuntien esitysten perusteella ennalta määrättyjen kriteerien perusteella. Haku KENKKUun on vuosittain huhti–toukokuussa.

Lukuvuotena 2019-2020 Jawaria Khan ja Anna Zumegen edustavat JYYtä KENKKUssa.

Nykyiset hankkeet

Vammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa (EMPOWER) – hanke

SYL tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa vuosina 2019–2022. Yliopistot ovat Debre Berhan, Dilla ja Jimma. Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä opetusta, aivan kuin muillekin yliopisto-opiskelijoille.

Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Tämä on toiminut hyvin aiemmissa vastaavissa hankkeissa. Hanke pyrkii vähentämään myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa varmistamalla, että sekä miehet että naiset osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin.

Hanke toteutetaan ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Koska kyseessä on vammaishanke, ulkoministeriön tuki kattaa 92,5 % hankkeen kuluista, loput 7,5 % katetaan lahjoitusvaroilla.

Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta SYL:n sivuilla.

Lahjoita SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan

Haluatko tukea SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa?

Voit tukea EMPOWER-hanketta maksamalla vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun jäsenmaksun yhteydessä OILI-järjestälmässä.

Aineettomalla lahjalla tuet SYL:n kehitysyhteistyötä ja etiopialaisten nuorten korkeakouluopintoja ja osallisuutta. Esimerkiksi luennon tulkkaaminen viittomakielelle maksaa Etiopiassa noin 5 euroa ja kainalosauvat noin 30 euroa.  Lahjoita tästä.

Voit lahjoita myös maksamalla vapaavalintaisen summan SYL:n rahankeräystilille. SYL:n ulkomaanhankkeista 85 % rahoitetaan Ulkoministeriön tuella ja loput 15 % on SYL:n omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudesta 7,5 % on vapaaehtoistyötä, joka koostuu SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) työstä. KENKKU:n jäseninä ovat eri ylioppilaskuntia edustavat opiskelijat. Loput 7,5 % hankkeiden budjeteista koostuu SYL:n omarahoitusosuudesta, joka kerätään opiskelijoiden vapaaehtoismaksujen avulla. Tämän takia on tärkeää, että myös sinä lahjoitat rahaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeille!

SAAJA: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
TILI: IBAN FI04 8000 1501 1968 45, DABAFIHH
VIESTI: Kehitysyhteistyölahjoitus

TOIMEENPANOAIKA: 01.01.2019 – 31.12.2020
TOIMEENPANOALUE: koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta
LUVAN MYÖNTÄJÄ: Poliisihallitus
LUVAN NUMERO: RA/2018/1133, myönnetty 26.11.2018

Kerätyt varat käytetään Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyötoimintaan vuosien 2019–2021 aikana. Kehitysyhteistyötoimintaan kerättävät varat käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • ulkoministeriön tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattaminen
  • viestintä- ja globaalikasvatustapahtumien kulut
  • kehitysyhteistyöhankkeiden koordinaattorin palkka uusien hankkeiden suunnittelutyön osalta
  • kehityspoliittinen vaikuttamistyö
  • Lisäksi varoja voidaan käyttää hanketyöstä ja kehitysyhteistyötoiminnasta aiheutuviin välittömiin   seuranta-, suunnittelu- ja kokouskuluihin Suomessa.