JYY hakee Reilu yliopisto -koordinaattoria sekä kehitysyhteistyön hankekoordinaattoria.

Reilu yliopisto -koordinaattori

This position requires understanding of Finnish language. Therefore, the announcement is in Finnish only.

JYY ja Jyväskylän yliopisto hakevat koordinaattoria projektille, jonka tavoitteena on Reilun
kaupan -tuotteiden käytön edistäminen ja tietoisuuden lisääminen. Jyväskylän yliopistolla on ollut Reilu korkeakoulu -arvonimi jo vuodesta 2014. Reilu korkeakoulu -arvonimen säilymisestä ja käytännön asioiden hoitamista yliopisto on koordinoinut yhdessä JYYn kanssa, joka on rekrytoinut tehtävään Reilu yliopisto -koordinaattorin.

Reilu yliopisto -koordinaattorin tehtäviin kuuluu tiedottaminen Reilun kaupan -tuotteista sekä yhteydenpito tiedekuntiin, ainejärjestöihin ja kampusalueella toimiviin opiskelijaravintoloihin. Koordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu myös kokouksiin osallistumista sekä Reilun kaupan viikon ja muiden tempausten ja tapahtumien järjestämistä. Reilu yliopisto -koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa ja raportoi valiokunnalle projektin etenemisestä säännöllisin väliajoin. Koordinaattori toimii myös yhteyshenkilönä Reilun kaupan ry:een ja on vastuussa vuosiraportin laatimisesta.

Koordinaattorilta odotetaan kiinnostusta kestävään kehitykseen, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan, jos koordinaattori pystyy sitoutumaan tehtävään vähintään vuodeksi. Koordinaattorina toimit luottamustoimessa ja tehtävä alkaa heti. Koordinaattorille maksetaan 500 euron palkkio vuodessa.

Jos kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 28.2. kello 23:59 osoitteeseen kv-asiantuntija@jyy.fi. Haastattelut järjestetään viikolla 10 Microsoft Teamsin välityksellä.

Lisätietoja antavat:

Ville Härsilä
JYYn Kansainvälisten asioiden asiantuntija
kv-asiantuntija@jyy.fi

Liina Korkiamäki
JYYn kestävän kehityksen hallitusvastaava
liina.korkiamaki@jyy.fi

*********************************

 

Kehitysyhteistyön hankekoordinaattori

JYY hakee kehitysyhteistyön hankekoordinaattoria. 

Haluatko työskennellä kehitysyhteistyön parissa? Kiinnostaako hankesuunnittelu ja -hallinto? Entä kansainvälisyys? Sinulla on nyt mahtava tilaisuus saada käytännön kokemusta kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista!

JYY hakee yhtä uutta kehitysyhteistyön hankekoordinaattoria, jonka päätehtävät ovat kehitysyhteistyöhankkeiden koordinointi, tapahtumien ja varainkeruun sekä mahdollisten uusien hankkeiden suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen. Koordinaattorin tehtävä alkaa heti ja perehdytyksen ajankohdasta sovitaan erikseen. Työ on luottamustehtävä ja siitä maksetaan 500 euron palkkio vuodessa.

Hankekoordinaattoreita on yhteensä kaksi ja toinen heistä on istuva JYYn kestävän kehityksen hallitusvastaava. Hankekoordinaattorit toimivat yhteistyössä kansainvälisten asioiden asiantuntijan ja kehitysyhteistyön valiokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja muiden valiokuntalaisten kanssa.

Valittavalta koordinaattorilta toivotaan erityisesti:

  • Kiinnostusta kehitysyhteistyötä kohtaan
  • Itsenäistä työotetta
  • Kykyä toimia tiiviisti yhteistyössä toisen koordinaattorin ja muiden kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa
  • Oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta
  • Sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja monikulttuurisessa ympäristössä
  • Sitoutumista tehtävään vähintään vuodeksi

Eduksi luetaan:

  • Hankehallinnon osaaminen
  • Rahoitusmahdollisuuksien tuntemus ja ymmärrys
  • Kehitysyhteistyön kentän tuntemus

Jos kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen englanninkielinen hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 28.2. kello 23.59 osoitteeseen kv-asiantuntija@jyy.fi. Haastattelut järjestetään viikolla 10 Microsoft Teamsin välityksellä.

Lisätietoja: 

Ville Härsilä
JYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija
kv-asiantuntija@jyy.fi

Liina Korkiamäki
JYYn kestävän kehityksen hallitusvastaava
liina.korkiamaki@jyy.fi