Kesäajalla opiskelija voi turvata toimeentulonsa esimerkiksi kesätöillä, kesän opintotuella, yleisellä asumistuella ja viimesijaisesti perustoimeentulotuella.
Lue Kelan tiedote opiskelijoiden kesäajan toimeentulosta

Kesäopinnot ja opintotuki

Voit saada opintotukea myös kesällä, jos suoritat silloin tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti.  Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu.

Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Kela: Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!

Kelan ohje kesäopintotuen hakemiseen
Jyväskylän yliopiston kesäopinto-ohjeistus

Yleinen asumistuki kesällä

Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin ja voivat saada asumistukea ympäri vuoden, myös kesäaikana vaikka eivät tuolloin opiskelisikaan. Kesätyötulot voivat kuitenkin vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä.

Opiskelija, hae asumistuen tarkistusta kesätyötulojen takia
Miten kesätyötulot vaikuttavat asumistuen määrään?
Kesätyön palkka voi vaikuttaa asumistukeen

Opiskelijan tulojen vaikutus asumistukeen ja opintorahaan

Perustoimeentulotuki

Jos et voi kesällä tehdä ansiotöitä tai opiskella, voit olla oikeutettu perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki haetaan muiden opiskelijan tukien tavoin Kelasta.

Vinkit kesän toimeentulotukeen liittyen
Kelan ohje toimeentulotuesta opiskelijoille