Kesäajalla opiskelija voi turvata toimeentulonsa esimerkiksi kesätöillä, kesän opintotuella, yleisellä asumistuella ja viimesijaisesti perustoimeentulotuella.
Lue Kelan tiedote opiskelijoiden kesäajan toimeentulosta

Kesäopinnot ja opintotuki

Voit saada opintotukea myös kesällä, jos suoritat silloin tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti.  Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu. 

Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Hae opintotukea Kelalta opintotuen muutosilmoituksella. Huomaa, että kesäkuukausina käytetyt opintotukikuukaudet lasketaan mukaan opintotukikuukausiesi kokonaismäärään.   

Kela: Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt!

Kelan ohje kesäopintotuen hakemiseen
Jyväskylän yliopiston kesäopinto-ohjeistus

Yleinen asumistuki kesällä

Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin ja voivat saada asumistukea ympäri vuoden, myös kesäaikana, vaikka eivät tuolloin opiskelisikaan. Kesätyötulot voivat kuitenkin vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä. Voit myös itse lakkauttaa asumistukesi kesän ajaksi. Muistathan, että asumistuki voidaan myöntää uudelleen aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.  

Opiskelija, hae asumistuen tarkistusta kesätyötulojen takia
Miten kesätyötulot vaikuttavat asumistuen määrään?

Perustoimeentulotuki

Jos et voi kesällä tehdä ansiotöitä tai opiskella, voit olla oikeutettu perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki haetaan muiden opiskelijan tukien tavoin Kelasta. Selvitä työnhaku- ja opiskelutilanteesi hakemuksessasi. 

Kelan ohje toimeentulotuesta opiskelijoille