Opiskelijan toimeentulosta löydät kattavasti tietoa Kelan sivuilta.

Suomessa opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden opintotuki koostuu

Opintotukea ja yleistä asumistukea voi hakea helposti Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä on enintään 252,76 e/kk. Opintotukikuukausien kokonaismäärä riippuu opintojen aloitusajankohdasta sekä tutkinnon laajuudesta. Kaikkien opintotukea nostavien opiskelijoiden on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana ja lisäksi 5 opintopistettä per tukikuukausi. 

Opintolainan valtiontakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintorahaa saaville. 1.8.2017 alkaen maksuhäiriömerkintä ei ole enää ollut este opintolainan valtiontakauksen saamiselle. Opiskelijat, jotka haluavat nostaa lainaa hakevat sitä suoraan pankistaan. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa pankille opintotukipäätöstä, vaan pankki saa takauksen tiedot sähköisesti suoraan Kelalta. Opintolaina on maksettava takaisin. Ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa aloittaneet voivat saada määräajassa valmistuessaan opintolainahyvityksen. Selvitä pankista opintolainasi ehdot ja takaisinmaksun aikataulu. 

Opiskelijat ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen. Yleinen asumistuki on ympärivuotinen etuus, joka ei ole yhteydessä opintosuoritusten määrään eikä kuluta opintotukikuukausia. Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus ja sen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, hyväksyttävät asumismenot sekä asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan yhteenlasketut tulot. Yleistä asumistukea täytyy muistaa hakea opintotuen lisäksi erikseen niin, että yksi henkilö hakee tukea koko ruokakunnan puolesta. 

Omien tulojen vaikutus opintotukeen ja yleiseen asumistukeen

Opiskelijan tulee itse huolehtia, että tulot eivät ylitä opintotuen tulorajaa. Vuosituloraja, eli se kuinka paljon saa tienata opintotuen lisäksi, määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostanut kalenterivuoden aikana. Tulot voi ansaita milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Tulot otetaan huomioon ennen veroja, ja tulovalvonnassa huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Valvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen vahvistetun verotuksen perusteella. Laske täältä vuositulorajasi. 

Opiskelija voi korottaa vuositulorajaansa palauttamalla vapaaehtoisesti jo maksettua opintotukea tai peruuttamalla opintotukeaan. Tuen palautus on opiskelijalle edullinen vaihtoehto, sillä Kelan takaisinperinnässä liikaa maksettu tuki peritään takaisin 7,5 % korotuksella. Voit valita itse, minkä kuukausien tuen perut tai palautat. Sinun kannattaa perua tai palauttaa tuki sellaiselta kuukaudelta, jolta saat tai olet saanut vähiten tukea. 

Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan. Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa asumistukea, kun haluat nostaa vuositulorajaasi. 

Yleisen asumistuen tulovalvonta eroaa opintotuen tulovalvonnasta ja asumistuessa tulojen muutoksista tulee ilmoittaa, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein, jos sitä ei ole syytä tarkistaa aikaisemmin, esimerkiksi ruokakunnan muuttuneen tilanteen takia. 

Muut sosiaalietuudet

Opiskelija voi olla oikeutettu myös sairauspäivärahaan, äitiysrahaan, tai muihin vanhempainetuuksiin. Näitä etuuksia haetaan Kelasta. 

Mikäli opiskelija ei saa kesätöitä eikä voi opiskella kesäaikana, hän on tietyin edellytyksin oikeutettu toimeentulotukeen. Toimeentulotukeen voi turvautua myös, jos opintotuki on lakkautettu tai opintotukikuukaudet loppuvat kesken tutkinnon suorittamisen. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.