Sosiaalipoliittinen asiantuntija auttaa tarvittaessa opiskelijan asumiseen, toimeentuloon, terveyteen ja tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä.

Tasa-arvo ymmärretään JYYssä kaikkien ihmisten tasavertaisina opiskelun ja elämisen mahdollisuuksina sukupuoleen, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muuhun vastaavaan taustatekijään katsomatta. JYY pitää tätä periaatetta yllä omassa toiminnassaan ja pyrkii ulottamaan sitä niin yliopistoon kuin yhteiskuntaan yleensäkin.

Ylioppilaskunnalla on myös oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka on tarkoitus määrittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävän työn suuntaa. JYYn piirissä toimivien järjestöjen käyttöön on myös luotu materiaalit tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi.

Anna Jäntti