Ylioppilaskunnassa toimii kaksi henkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan sukupuolista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi opiskeluun liittyvää kiusaamista. Jos koet joutuneesi häirinnän, ahdistelun, kiusaaminen, syrjinnän tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, voit ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja ja apua asian selvittämiseen.

Keskustelut yhdyshenkilöiden kanssa ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa. Opiskelijoiden ensisijaisina häirintäyhdyshenkilöinä toimivat JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Anna Jäntti ja viestintäasiantuntija Teemu Rahikka.

Halutessasi voit kääntyä myös tiedekuntasi dekaanin, hallintoviraston henkilöstöpäällikön tai YTHS:n puoleen.

Yhteystiedot

Anna Jäntti

hairinta.nainen@jyy.fi

Teemu Rahikka

hairinta.mies@jyy.fi

Yleinen

hairinta@jyy.fi

Häirintää voi olla esimerkiksi:

  • Sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
  • Härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
  • Seksuaalisesti värittyneet aineistot, viestit tai puhelut
  • Fyysinen koskettelu; kouriminen, kiinni painautuminen
  • Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
  • Merkitsevää tuijottamista
  • Pornokuvien esille laittaminen