Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi on monen tekijän summa. Ylioppilaskunta tarjoaa yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia tukevia palveluja.

Terveydenhoito

Opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, jonka palvelut ovat joko edullisia tai kokonaan ilmaisia. Sen lisäksi opiskelijoilla on oikeus käyttää kotikuntansa terveyskeskuspalveluita, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa suljettuna.

Hyvinvointia liikunnasta

Hyvinvointi on muutakin kuin terveydenhoitoa. Monipuolinen liikunta edistää tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä sekä tukee opiskelukykyä. Liikunnan kautta on myös mahdollisuus päästä irti arjesta ja tutustua uusiin ihmisiin.