Abakus ry

Erityispedagogiikka

Abakus on Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden oma ainejärjestö. Abakus tarjoaa jäsenilleen toimintaa, edunvalvontaa, etuja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Ainejärjestö Astérix ry

Romaaninen filologia, espanjan kieli, italian kieli

Astérix on Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian, italian, espanjan ja latinan opiskelijoiden ainejärjestö.

Ainejärjestö Sputnik ry

Venäjän kieli ja kulttuuri

Ainejärjestö Sputnik ry on Jyväskylän yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin ainejärjestö. Olemme tiivis opiskelijayhteisö, joka on aktiivisesti mukana myös kattojärjestö Lingviestit ry:n toiminnassa. Järjestämme slaavihenkisiä tapahtumia Venäjästä ja sen kulttuurista kiinnostuneille opiskelijoille. Tapahtumien lisäksi pidämme huolta oppiaineen edunvalvonnasta sekä opiskelijoiden viihtymisestä akateemisen polun varrella.

Chydisco ry

Chydisko ry tukee toiminnallaan erityisesti jäsentensä viihtyvyyttä ja hyvinvointia opintojen aikana sekä tarjoaa jäsenilleen viihdettä, yhdessäoloa sekä hauskanpitoa eri tapahtumien muodossa.

Cogito ry

Kognitiotiede

Kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Cogito ry hyväksyy jäseneksi pääaine-, sivuaine-, ja jatko-opiskelijat. Tervetuloa mukaan! Cogito ry is the subject association of cognitive science students in University of Jyväskylä. We represent our students in the IT faculty, arrange fun and insightful activities, and help new students feel at home with their studies.

Corpus ry

Kirjallisuus, museologia, taidehistoria, taidekasvatus

Corpus on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Corpuksen tehtävä on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon ja ainejärjestötoimintaan, edustaa jäseniään sekä vaalia ja edistää taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineiden opiskelua. Lisäksi Corpus järjestää vapaa-ajan toimintaa opiskelijoiden vireyden ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi.

Dumppi ry

Tietojärjestelmätiede, kyberturvallisuus, kognitiotiede, tietojenkäsittelytiede

Dumppi ry on Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan tietojärjestelmätiedettä, kyberturvallisuutta, kognitiotiedettä tai tietojenkäsittelytiedettä opiskelevien opiskelijoiden ainejärjestö. Dumppi on yhteisö, joka tukee jäsentensä opintoja, harrastuksia ja ammatillisia sekä sosiaalisia tavoitteita. Kannustamme toisiamme avoimuuteen, innovatiivisuuteen, rohkeuteen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Emile ry

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelevien etujärjestönä, edistämällä jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä järjestämällä monipuolista vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia, tiedotustilaisuuksia, liikuntatapahtumia, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi laatia opiskeluun liittyviä kannanottoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin sekä
yliopistoon.

Fokus

Yhteiskuntatieteiden ainejärjestö

Fokus ry on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ainejärjestö, jonka jäseniksi kuuluu yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön opiskelijoita sekä uudessa yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmassa aloittaneita opiskelijoita. Yliopistolla on yli 300 fokuslaista, joiden etua yhdistys ajaa niin koulutukseen ja työelämätaitojen kartuttamiseen kuin vapaa-aikaan ja hyvinvointiinkin liittyen. Fokus ry on ennen kaikkea opiskelijoiden ylläpitämä yhteisö, joka pitää jäsenistään huolta ja tekee töitä miellyttävän opiskeluajan takaamiseksi.

IDESCO ry

Kansainväliset maisteriohjelmat – Students from International Programs

IDESCO (International Degree Student Community) is an association that welcomes and connects the International and Finnish students in Jyvaskyla. Our aim is to represent students and organize events in order to make the journey of student life in Jyvaskyla even more pleasant!

Jano ry

Aineenopettajaopiskelijat

JANO ry eli Jyväskylän yliopiston aineenopettajaksi opiskelevat -tiedottaa opettajaopintoihin liittyvistä asioista -järjestää aineenopettajaopiskelijoille monenlaista toimintaa, kuten koulutuksia ja virkistystilaisuuksia -ajaa aineenopettajaopiskelijoiden asioita Jyväskylän yliopistossa tekemällä edunvalvontaa ja osallistumalla opetuksen kehittämiseen JANO ry on Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) jäsenjärjestö. JANOn toimintaan ja jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Jyväskylän yliopiston aineenopettajaopiskelijat, lisäksi musiikinopettajaopiskelijoilla on oma järjestönsä Pedaali ry ja liikunnanopettajaopiskelijoilla Sporticus ry.

Lanka ry

Intercultural Communication, Intercultural Management and Communication, Applied Linguistics, Language, Globalisation and Intercultural Communication

Lanka ry is a subject association for exchange, minor, Master’s degree and PhD level students of the Intercultural Communication (ICC); Intercultural Management and Communication (IMCO); Applied Linguistics (APPLANG); and soon to be (Autumn 2019) Language, Globalisation and Intercultural Communication (LAGIC) programme(s) at the University of Jyväskylä.

Lingviestit ry

Kielten ja viestintätieteiden ainejärjestöjen yhteinen kattojärjestö

Lingviestit ry on Jyväskylän yliopiston kielten sekä viestinnän ainejärjestöjen kattojärjestö. Lingviestien jäseninä on tällä hetkellä yksitoista ainejärjestöä, jotka ovat Astérix, Lanka, Lööppi, Magna Carta, Parku, Sane, Sputnik, Sturm und Drang, Svenska Klubben, Taberna Latina ja Viito! Lingviestit valvoo sekä kielten että viestinnän opiskelijoiden etuja yliopistossa, ottaa tarvittaessa kantaa opiskelijoita koskeviin päätöksiin sekä avustaa rahallisesti jäsenjärjestöjensä toimintaa. Lingviestit järjestää myös yliopiston kielten- ja viestinnän opiskelijoille yhteisiä tapahtumia, kuten vuosittaiset fuksiaisten jatkobileet ja Euroviisut.

Linkki Jyväskylä ry

Tietotekniikka

Linkki Jyväskylä ry, eli puhekielessä Linkki on vuonna 2006 perustettu Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa toimiva tietotekniikan ja koulutusteknologian pää- sekä sivuaineopiskeljoiden ainejärjestö.

Lööppi ry

Journalistiikka

Lööppi ry on Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Journalistiikan oppiaine sijoittuu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselle. Lööpin olemassaolon tarkoitus on ajaa jäsentensä eli journalistiikan opiskelijoiden etuja ja järjestää heille tapahtumia. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden edustamista yliopiston toimielimissä ja yhteydenpitoa opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä. Lööppi pyrkii myös antamaan oman panoksensa laitoksen opetuksen suunnitteluun. Lisäksi ainejärjestö pitää yhteyttä kollega-ainejärjestöihin niin oman laitoksemme katon alla kuin viestinnän alalla koko valtakunnassa.

Magna Carta ry

Englannin kieli

Magna Carta ry on Jyväskylän yliopiston Englannin opiskelijoiden ainejärjestö. Tarkoituksenamme on mahdollistaa jäsenillemme mielekäs opiskeluympäristö ja ajaa heidän etujaan, sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Magna Carta toimii myös Englannin oppiaineen työntekijöiden ja opiskelijoiden välisenä linkkinä.

Manga Carta ry is the student organisation for English students in the University of Jyväskylä. Our aim is to enable a pleasant studying environment for our members, and to take care of their wellbeing. Magna Carta also works as a link between the staff and the students of the English department.

Mephisto ry

Filosofia

Mephisto on Jyväskylän yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestömme toimii filosofian opiskelijoiden vertaistukena, ja luo yhteishenkeä sekä sosiaalisia mahdollisuuksia uusille ja vanhoille opiskelijoille. Mephisto pitää yllä kontakteja laitoksen väen sekä ylioppilaskunnan toimijoiden kanssa. Eloisa ainejärjestömme ottaa uudet opiskelijat osaksi yhteisöä, ja varmistaa ettei kukaan jää yksin.

Nefa-Jyväskylä ry

Etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka

Nefa-Jyväskylä on KUMU:n opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestö tunnetaan metsänvihreistä haalareistaan ja perinteikkäistä tapahtumistaan, kuten jokakeväinen Huutoyö.

Parku ry

Viestintä

Parku ry on Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksemme tarkoituksena on huolehtia jäsenien edunvalvonnasta sekä tuoda väriä ja vauhtia opiskelija-arkeen. Parkuun voivat kuulua kaikki Jyväskylän yliopistossa viestinnän opintoja suorittavat opiskelijat. Opiskeletpa siis viestintää pää- tai sivuaineena, niin Parkun jäsenyys on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää!

Pedaali ry

Musiikkikasvatus

Pedaali ry on Jyväskylän yliopistossa musiikkikasvatusta opiskelevien ainejärjestö. Pedaal ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki pää-aineena ja sivuaineena musiikkikasvatusta opiskelevat. Pedaali ry valvoo jäsenistönsä etuja, järjestää tapahtumia ja vaikuttaa yliopistossa ja valtakunnallisesti. Pedaali ry on myös SOOL ryn jäsenjärjestö.

Pedago ry

Luokanopettajaopiskelijat

Pedago ry on Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevien etuja valvova ja vapaa-ajasta huolehtiva ainejärjestö.

Puolue ry

Politiikan tutkimus ja valtio-oppi

Politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tehtävä on toimia edunvalvojana ja aktivoijana. Toimintaamme kuuluu myös vahvasti monipuolisten tapahtumien järjestäminen.

Pörssi ry

Kauppatieteet

Pörssi ry on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö, johon voivat kuulua jäseninä kaikki Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat. Ainejärjestöömme kuuluu siis johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrittäjyyden, ympäristöjohtamisen, taloustieteen, tietojärjestelmätieteen, viestinnän johtamisen, sekä JSBE:n kansainvälisten maisteriohjelmien opintosuuntien opiskelijoita. Meitä pörssiläisiä on tällä hetkellä jo yli 2000.

Radikaali

Kemia

Sane ry

Suomen kieli ja itämerensuomalaiset kielet

Sane ry on Jyväskylän yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö. Sane toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja järjestää monenlaisia tapahtumia vastapainoksi opiskelulle.

Sporticus ry

Liikunta- ja terveystieteet

Sporticus ry on Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistys edistää ja valvoo jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia etuja sekä pyrkii lisäämään jäsentensä hyvinvointia monimuotoisella virkistystoiminnalla. Sporticuksella on tällä hetkellä noin 1400 jäsentä, joiden etuja yhdistys aktiivisesti ajaa.

Stimulus ry

Psykologia

Stimulus ry on psykologian opiskelijoiden ainejärjestö ja samalla yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista ainejärjestöistä. Stimulus hyvin aktiivinen ja helposti lähestyttävä yhteisö.

Sturm und Drang ry

Saksan kieli ja kulttuuri

Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestön nimi tulee Saksassa 1700-luvulla vallinneesta kirjallisuus- ja taidesuuntauksesta, jonka keskeisimpiin vaikuttajiin kuuluivat mm. Johann Wolfgang von Goethe ja Friedrich Schiller.

Svenska Klubben ry

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen opiskelijoiden yhdistys.

Syrinx ry

Bio- ja ympäristötieteet

Syrinx ry on Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Nimensä Syrinx on saanut linnun äänielimestä, sillä ainejärjestön tarkoituksena on toimia opiskelijoiden äänielimenä. Yhdistys on perustettu vuonna 1971.

Taberna Latina

Latinan kieli

Tiltti ry

Tilastotiede

Tiltti on Jyväksylän tilastotieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö: Tiltti perustettiin keväällä 1981 ja jatkaa eloaan jo 36v vuoden jälkeen! Yhteisömme on pieni, mutta sitäkin tiiviimpi ja riveistämme löytyykin tilastotieteilijöiden lisäksi mm. kasvatustieteilijöitä, psykologeja ja taloustieteilijöitä. Ainejärjestön tila Akvaariolla voit lähes aina löytää seuran kipeitä, opiskelevia, tai lepääviä Tilttiläisiä. Tilassa on lisäksi mahdollisuus keittää itsellesi kahvia, tai pelata Tiltin Mainframella juuri suosikki retropelejäsi. Myös vanhat kokeet ja kurssikirjat ovat vapaasti luettavissa Akvaariolla. Tiltti järjestää jäsenilleen lukuvuoden aikana useita yhteisiä tapahtumia. Lukuvuosi alkaa usein Uusien illalla, jossa uudet opiskelijat voivat tutustua vanhoihin. Järjestön perinteisiä tapahtumia ovat mm. pikkujoulut, hattubileet ja vappupiknik. Järjestämme myös excursioita toiseen kaupunkiin, jossa voit tutustua paikallisiin tilastotietelijöihin ja firmoihin.

Tosine ry

Historia

Jyväskylän historian opintosuuntien ainejärjestö.

Trioli ry

Musiikkitiede

Trioli ry on musiikkitieteen ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia musiikkitieteen pää- ja sivuaineopiskelijoiden yhdyssiteenä huolehtien edunvalvonnasta, ylläpitäen tutortoimintaa ja järjestäen monipuolista vapaa-ajan toimintaa yhdenvertaisuus sekä ympäristöasiat huomioiden. Yhdistys tukee opiskelijoita kansainvälistymisessä sekä verkostojen luomisessa, niin poikkitieteellisesti muihin opiskelijoihin kuin työelämän puolella. Yhdistys on mukana valmistamassa opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen yhteiskunnalliseen toimintaan.

Varkaat ry

Varhaiskasvatustiede

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry on etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa. Varkaat ry järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua alaan sopiville kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Varkaat ry:n hallitus pitää talouden vakaana, rahoituspohjan monipuolisena ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti

Viito! ry

Suomalainen viittomakieli

Viito! ry on Jyväskylän yliopiston viittomakielisten ja suomalaista viittomakieltä pää- tai sivuaineena opiskelevien opiskelijajärjestö. Järjestö edistää suomalaisen viittomakielen ja viittomakielisten ja kuurojen kulttuurin tuntemusta sekä ajaa aktiivisesti viittomakielisten opiskelijoiden oikeuksia Jyväskylän yliopistossa.

Ynnä ry

Fysiikka, matematiikka, tilastotiede ja tietotekniikka