Varaus ja maksaminen

 • Sitova varaus syntyy, kun varaaja on suorittanut maksun ja saanut Soihdulta (JYY) varausvahvistuksen sähköpostitse.
 • Huomioi, että mikäli teet saunatiloihin varausta tulevalle viikonlopulle tai muulle pyhäpäivälle, tulee varaus tehdä viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 14 mennessä.
 • Huomaa, että mikäli teet saunatiloihin varausta kuluvalle vuorokaudelle, saunan lämmitys ja porealtaan käyttöönotto ei ole mahdollista, vaan niiden varaus on aina tehtävä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Peruutusehdot

 • Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen varaustiimi@soihtu.fi. Peruutuksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa tilinumeronsa IBAN-muodossa mahdollista varausmaksun peruutusta varten. Varausmaksu palautetaan asiakkaan tilille kohtuullisessa ajassa peruutuksen tiedoksi saamisesta. JYY pidättää varausmaksuista 5 € käsittelykulun / peruutettu varaus.
 • Tilavaraukset on peruutettava viimeistään 2 viikkoa (14 vrk) ennen varausta. Myöhemmin peruutetuista varauksista peritään varaajalta 50 % tilavuokrasta.
 • Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut Soihdulle (JYY).
 • Toimistoajan (ma-pe 8 – 16) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

JYYn oikeus peruuttaa varaus

 • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), JYY voi peruuttaa varauksen.
 • Jos varaus joudutaan keskeyttämään varaajan häiriökäyttäytymisen takia, maksua ei palauteta.

Tilan käyttö

 • Varaaja on vastuussa tilasta varauksen ajan.
 • Tilavaraus alkaa siitä hetkestä, kun varaus on tehty alkavaksi ja päättyy varauksen päättymisen ajankohdan mukaisesti. (Esim. varaus klo 16:00-22:00: tilaan pääsee tasan klo 16:00 ja sieltä pitää poistua viimeistään klo 22:00). Varaajan tulee ottaa tämä huomioon valmisteluissa.
 • Ulko-ovet on ehdottomasti pidettävä lukittuina talon aukioloaikojen ulkopuolella. Myös itse vuokratilan ikkunat ja ovet tulee lukita huolellisesti varauksen päätteeksi.
 • Tupakointi kaikissa sisätiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hälytyksen tupakoinnilla aiheuttanut henkilö vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.
 • Poistuttaessa tilat on jätettävä siistiin kuntoon – lattiat lakaistava, pöydät pyyhittävä sekä tiskit tiskattava. Käytetyt kalusteet ja tarvikkeet on palautettava paikoilleen. Mikäli tilaan joudutaan tilaamaan lisäsiivous, laskutetaan sen kulut varaajalta täysimääräisinä.
 • Tilasta on poistuttava välittömästi varauksen päätyttyä. Mikäli varaaja tai varaajan seurueeseen kuuluvat henkilöt eivät ole poistuneet tilasta varauksen päättyessä, JYYllä on oikeus laskuttaa varaajalta jälkikäteen tilan käyttömaksu kaksinkertaisena sekä kaikki siivouskulut ja muut mahdolliset kulut, esimerkiksi vartiointiliikkeen käynti, toteutuneiden työlaskujen mukaan.
 • JYY ei vastaa tilaan jätetyistä tavaroista.
 • Asuintalojen yhteydessä olevissa tiloissa noudatetaan hiljaisuusaikoja. Hiljaisuus klo 23-07. Varaajan on noudatettava tiloissa kaikkea, mitä yleisen järjestyksen ylläpitämisestä on lailla säädetty.

Avaimet ja avainkoodit 

 • Mikäli tila vaatii erillisen avaimen, avain luovutetaan sopimuksen mukaan. Avaimen palautus tapahtuu sovitun välittömästi vuokra-ajan loputtua. Hävinneestä / palauttamattomasta avaimesta perimme hinnaston mukaisen korvauksen. Avaimen noutavan henkilön tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.
 • Mikäli tilaan kuljetaan avainkoodilla, asiakas saa varaamisen yhteydessä viisinumeroisen koodin ulko-oven avaamiseen varausaikana. Huomioithan, että vaikka varauksesi ylittäisi vuorokausirajan, ovikoodin voimassaolo loppuu jo ennen vuorokauden vaihtumista. Tarkista saamastasi viestistä, mihin saakka ovikoodi on voimassa.
 • Tilan avainta tai varauskohtaista avainkoodia ei saa luovuttaa muille.

Varaajan vastuu

 • Varaajan vastuulla on selvittää tilan käyttöön ja esimerkiksi avaimen noutamiseen liittyvät toimenpiteet hyvissä ajoin ennen varausta.
 • Tilan varaajan ja muiden tilaa käyttävien on noudatettava vierailunsa aikana kyseisen tilan järjestyssääntöjä. Säännöt ovat nähtävillä vuokrattavissa tiloissa. Tilan käyttäjät ovat myös velvollisia noudattamaan yleisiä hiljaisuusaikoja.
 • Tilan varaaja on täysimääräisesti vastuussa kaikista tilavarauksen aikana aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista. Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai aiheettomasti tehdyistä hälytyksistä aiheutuvat hälytys- ja muut kulut korvaa niiden aiheuttaja tai, jos häntä ei tavoiteta, varaaja. Kaluston rikkoutumisista, sääntörikkeistä ja tarpeettomista hälytyksistä veloitetaan varaajalta toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 70 €.
 • Varaaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä mahdollisista vioista tai puutteista Soihdun 24/7 huoltopäivystykseen p. 010 524 8315. Ilmoittamalla asianmukaisesti vioista ja puutteista jo varausajan alussa varaaja välttyy vastaamasta sellaisista vioista, jotka olivat tilassa tai varustelussa jo entuudestaan. JYY ei ole velvollinen hyvittämään virheitä tai puutteita, joista ei ole ilmoitettu asianmukaisesti ja jo varauksen aikana.

Koneiden ja laitteiden käyttö

Astianpesukone

 • Jos käytössä on astianpesukone, varaaja tyhjentää omat tiskinsä astianpesukoneesta, kun ohjelma on päättynyt.
 • Koneen jättäminen käyntiin tilasta poistuttaessa ei ole sallittua.

Ulkoporeallas

 • Jos käytössä on ulkoporeallas, varaajan ei tule tyhjentää tai puhdistaa allasta. Ulkoporealtaan huollosta vastaa aina Soihtu. Tahallisen sotkemisen aiheuttamat ylimääräiset puhdistus- ja huoltokulut maksaa varaaja.
 • Altaan ympäristö ja päällinen tulee jättää siihen tilaan kuin se oli saavuttaessa
 • Allasta käyttäessä on noudatettava valmistajan antamaa maksimihenkilömäärää. Ylitäyttö voi rikkoa altaan ja aiheuttaa vahinkoa kiinteistölle.