JYY tilavuokraus – Yleiset varausehdot

 

Varaus ja maksaminen

 • Sitova varaus syntyy, kun varaaja on suorittanut maksun ja saanut JYYltä varausvahvistuksen sähköpostitse.

 

Peruutusehdot

 • Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen varaustiimi@soihtu.fi
 • Kortepohjan tilojen peruutukset on tehtävä viimeistään 2 viikkoa (14 vrk) ennen varausta, muuten varaajalta laskutetaan 50 % tilavuokrasta.
 • Opinkiven saunan varauksen peruutus tulee ilmoittaa viimeistään kahta (2) viikkoa aikaisemmin (voimassa lokakuun 2021 loppuun saakka) Ilokiven ravintolapäällikölle kati(a)ilokivi.fi. Marraskuun 2021 alusta maksuton peruutusaika palautuu normaaliin yhteen (1) kuukauteen.
 • Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut JYYlle.
 • Toimistoajan (ma-pe 8-16) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

 

JYY:n oikeus peruuttaa varaus

 • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), JYY voi peruuttaa varauksen. Varaajalla on tällöin oikeus saada JYYlle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
 • Jos varaus joudutaan keskeyttämään varaajan häiriökäyttäytymisen takia, maksua ei palauteta.

 

Tilan käyttö

 • Varaaja on vastuussa tilasta varauksen ajan.
 • Tilavaraus alkaa siitä hetkestä, kun varaus on tehty alkavaksi ja päättyy varauksen päättymisen ajankohdan mukaisesti. (Esim. varaus klo 11:00-13:00: tilaan pääsee tasan klo 11:00 ja sieltä pitää poistua viimeistään klo 13:00). Varaajan tulee ottaa tämä huomioon valmisteluissa.
 • Ulko-ovet on ehdottomasti pidettävä lukittuina talon aukioloaikojen ulkopuolella. Myös itse vuokratilan ikkunat ja ovet tulee lukita huolellisesti varauksen päätteeksi.
 • Tupakointi vuokratiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hälytyksen tupakoinnilla aiheuttanut henkilö vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.
 • Poistuttaessa tilat on jätettävä siistiin kuntoon – lattiat lakaistava, pöydät pyyhittävä sekä tiskit tiskattava. Mikäli tilaan joudutaan tilaamaan lisäsiivous, JYY laskuttaa kulut varaajalta. Huomaathan, että osaan tiloista voit lisäpalveluna tilata esimerkiksi tiskauspalvelun jo etukäteen.
 • Tilasta on poistuttava varauksen päätyttyä.
 • Mikäli tila vaatii erillisen avaimen, avain luovutetaan sopimuksen mukaan. Avaimen palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan loppuun mennessä. Hävinneestä avaimesta perimme korvauksen.
 • Avainkoodia ei saa luovuttaa muille.
 • JYY ei vastaa tilaan jätetyistä tavaroista.
 • Varaajan on tilasta poistuttaessa tarkistettava, että ovet lukkiutuvat.

Siivous

Varaaja huolehtii astioiden tiskaamisesta (omien tiskien tyhjentämisestä koneesta) ja vie lähtiessä pois omat roskat, tavarat ja mahdolliset pullot. Jos roskia ei ole viety, tilan varannut saa 50 euron suuruisen lisälaskun.

Jos et itse vie pantillisia pulloja / tölkkejä palautukseen, jätä ne säkkiin pakattuna tilan sisäpuolen sisäänkäynnille – ÄLÄ vie niitä jätekatokseen, koska siellä niille ei ole sopivaa keräysastiaa.
Tuolit ja pöydät on laitettava paikoilleen ja ulko-ovet lukkoon. Jos tila jää epäsiistiin kuntoon, siitä seuraa varaajalle 100 €:n suuruinen siivouslasku.

Vastuut

Varaaja on vastuussa tilasta, sekä sen tarvikkeista ja varusteista illan aikana. Varaaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä mahdollisista vioista tai puutteista Soihdun 24/7 huoltopäivystykseen p. 010 524 8315. Rikkoutuneesta kalustosta veloitetaan sen uusimisesta aiheutuneet kulut. Varausehtojen rikkomisesta Soihdulla on oikeus veloittaa 70€.

Varaajan vastuu

 • Tilan varaajan ja muiden tilaa käyttävien on noudatettava vierailunsa aikana kyseisen tilan järjestyssääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta www.jyy.fi/varaukset sekä lisäksi ne ovat nähtävillä vuokrattavissa tiloissa. Tilan käyttäjät ovat myös velvollisia noudattamaan yleisiä hiljaisuusaikoja. 
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai aiheettomasti tehdyistä hälytyksistä aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa kokonaisuudessaan hälytyksen aiheuttaja ja viime kädessä varaaja.
 • Tilan varaaja on täysimääräisesti vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista ja kustannuksista. Jos vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan yhteyshenkilöltä (varaajalta).
 • Jos varatussa tilassa on ongelmia tai jos varaaja huomaa palveluun, tilan varustukseen ja kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, on hänen ilmoitettava siitä JYYlle välittömästi virheen havaittuaan, jotta JYYllä on mahdollisuus korjata virhe. JYY ei ole velvollinen hyvittämään virheitä tai puutteita, joista ei ole ilmoitettu asianmukaisesti ja jo varauksen aikana.

 

JYY Varausehdot on päivitetty 1.7.2019


Huom! Pandemiatilanteen aikana JYY noudattaa Suomen hallituksen sekä THL:n ohjeistuksia tilojen vuokrauksen suhteen, mutta tilojen käyttö ja henkilömäärät yksityistilaisuuksissa ovat varaajan vastuulla.