JYY-konserni

9Ylintä valtaa ylioppilaskunnan päätöksenteossa käyttää vaaleilla valittu 41-jäseninen edustajisto. Sen ohjauksessa toimeenpanevana elimenä toimii edustajiston keskuudestaan valitsema hallitus. Varsinaisen toiminnan käytännön ohjauksesta vastaavana esimiehenä toimii pääsihteeri.

Yhtiöiden osalta päätöksenteko tapahtuu osakeyhtiölain mukaisesti yhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa. JYYn hallitus ohjaa yhtiöiden toimintaa valitsemalla keskuudestaan edustuksen yhtiöiden hallituksiin. JYYn hallitus valtuuttaa keskuudestaan edustajan toimimaan päätöksentekijänä ja omistajan edustajana yhtiöiden yhtiökokouksissa. Yhtiöiden ja JYYn osalta muun kuin varsinaisen toiminnan operatiivisesta toiminnasta vastaa JYY-konsernin toimitusjohtaja. Rakennustoimikunta on toimitusjohtajan esityksestä edustajiston valitsema elin, jonka tarkoituksena on varmistaa rakennushankkeiden laadukas suunnittelu ja ohjaus. Rakennustoimikuntaan kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Kiinteistöliiketoiminta

Kortepohjan ylioppilaskylä

Ylioppilaskylässä on 17 asuinrakennusta, joiden majoituskapasiteetti on lähes 2000 opiskelijaa. Lisäksi alueella on Rentukka-siipirakennus, joka on pääosin iltaravintolakäytössä ja pieneltä osin kerhotoiminnan käytössä. Ylioppilaskylä jaetaan I- ja II-alueisiin. I-alueella sijaitsevat yksiökäytössä olevat A-E-tornitalot. II-alue koostuu soluasunnoista MNOP-taloissa ja perheasumiseen tarkoitetuista L- ja K-taloista.

Vehkakuja

Asunto Oy Jyväskylän JYY Asunnot omistajaa Vehkakujalla kolme asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 166 opiskelija-asuntoa 200 asukkaalle. Asunnot ovat olleet hyvin suosittuja ja vajaakäyttöaste on ollut yhden prosentin luokkaa.

Toimisto- ja liiketilojen vuokraus

Ylioppilaskunta vuokraa liiketiloja ylioppilaskylässä ja toimistotiloja Kiinteistö Oy Ylioppilastalon kautta kampuksella. Ylioppilaskylässä merkittävin yksittäinen vuokralainen on Jyväskylän kaupunki, muut vuokralaiset ovat suurimmaksi osaksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Opinkivi ja Ilokiven toinen kerros on vuokrattu Jyväskylän yliopistolle. Ilokivessä sijaitsevat lounasravintola sekä varsinaisen toiminnan tilat. Gummeruksenkadun liikekiinteistö on vuokrattu ICT-alalla toimivan JYYn osittain omistaman osakkuusyhtiön käyttöön.

Ravintolaliiketoiminta

Ylioppilaskunta harjoittaa lounasravintolaliiketoimintaa Ilokivessä toimivan lounasravintolan ja Sonaatti Oy:n osakkuusyhtiöomistuksensa kautta. Ravintola Ilokivi peruskorjataan Ilokiven remontin yhteydessä ja uusituissa tiloissa on mahdollisuus kasvattaa myytävien lounaiden määrää merkittävästi. Lounasravintola Ilokivi harjoittaa liiketoimintaansa väliaikaisissa tiloissa peruskorjauksen ajan.

Tukipalvelut

JYY-konsernin tukipalveluihin kuuluu kiinteistönhoito- ja ylläpitopalveluita sekä asukas- ja talouspalveluita. Kiinteistönhuolto ja siivoustoiminta on keskitetty konsernin omistamaan JYY-Palvelut Oy:hyn.

Asukastoimisto vastaa välitettävien asuntojen vuokrauksesta. Konsernin talouspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaikkien konserniyritysten taloushallinto ja vuokrakirjanpito.