Opiskelijatutoreiden, eli pienryhmäohjaajien, tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat opintoihin ja opiskelijaelämään. Tutorina toimimisesta saa arvokasta kokemusta, uusia ystäviä, opintopisteitä ja rahapalkkion. Tutoreiden koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY.

Opiskelijatutoreiden, eli pienryhmäohjaajien, tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat opintoihin ja opiskelijaelämään. Tutorina toimimisesta saa arvokasta kokemusta, uusia ystäviä, opintopisteitä ja rahapalkkion. Tutoreiden koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY.

Tutorkoulutus Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa tutoroinnilla on vuosien perinteet ja tutoreiden asema tunnustetaan yleisesti hyvin tärkeäksi uusien opiskelijoiden perehdytyksessä. Tutorointi järjestetään yliopistossamme pienryhmäohjauksena, jossa opiskelijatutorit ohjaavat noin 10-15 uuden opiskelijan ryhmiä. Vastuullista tehtävää ei tarvitse suorittaa pelkän elämänkokemuksen turvin, vaan tutoriksi ryhtyville tarjotaan opiskelijaryhmän ohjaamiseen valmistavaa koulutusta. Tutoreiden koulutuksen on jo vuosien ajan järjestänyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta.

JYYn tutorkoulutuksen keskeisiä osioita ovat keväällä järjestettävä viikonloppuleiri ja syksyllä ennen uusien opiskelijoiden tuloa järjestettävä koulutuspäivä. Kesän aikana tutoreiden tulee täyttää kesätehtävä, jossa tarkoituksena on kerrata tutorointiasioita ennen syyslukukauden alkua.  Koulutus jatkuu syksyllä lyhyempien tapaamisten merkeissä. Jokaisen tutorina toimivan odotetaan osallistuvan tutorkoulutukseen.

Kansainväliset tutorit

Kv-tutorin tehtäviin kuuluu auttaa kansainvälisiä opiskelijoita sopeutumaan uuteen maahan, kaupunkiin ja yliopistoon.  Kv-tutorin työ painottuu lukukauden alkuun, mutta senkin jälkeen kansainväliset opiskelijat kääntyvät tutorin puoleen pulmatilanteissa. Ylioppilaskunta ja yliopiston kansainväliset palvelut tarjoavat tutorointiin koulutuksen ja tutoroinnista maksetaan palkkio.

Tutorien valinta tehdään mm. hakijan kansainvälisen kokemuksen ja motivaation perusteella. Ulkomaankokemus, tai kansainvälisessä toiminnassa (esim. JYYn kv-valiokunta, IDESCO tai ESN) mukana oleminen nähdään etuna. Kielitaidoksi riittää hyvä englannin kielen taito, mutta muutakin kielitaitoa pääsee varmasti treenaamaan. Kansainväliset opiskelijat pyritään jakamaan kv-tutorin ryhmiin ensisijaisesti siten, että he opiskelisivat samassa tiedekunnassa tai oppiaineessa kuin tutor. Tämän takia valinnat riippuvat myös siitä, kuinka paljon kuhunkin tiedekuntaan tulee kansainvälisiä opiskelijoita.

Kv-tutorhaku on auki syksyisin ja keväisin. Lisätietoa ja hakemuslomakkeen löydät täältä.