JYY toimii avoimesti ja demokraattisesti. Tärkeimmistä ylioppilaskuntaan liittyvistä asioista päättää vaaleilla valittava edustajisto. JYYn toimintaan pääsee vaikuttamaan myös esimerkiksi valiokunnissa, jotka ovat kaikille avoimia.

Päätöksenteko

Edustajisto

Edustajisto on JYYn parlamentti, joka tekee päätökset tärkeimmistä ylioppilaskuntaa koskettavista asioista. Opiskelijat valitsevat edustajiston 41 jäsentä joka toinen vuosi järjestettävissä edustajistovaaleissa.
Seuraavat vaalit järjestetään marraskuussa 2019. Kaikki JYYn jäsenet eli Jyväskylän yliopistossa perustutkintoa suorittavat läsnäolevat opiskelijat saavat äänestää, asettua ehdolle ja perustaa uusia ehdokaslistoja. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille JYYn jäsenille, seuraavan kokouksen löydät muun muassa tapahtumakalenterista tai seuraamalla viikkotiedote Jyytisiä.

Edustajiston kokoonpanon ja yhteystiedot

Hallitus

JYYn edustajisto valitsee vuosittain ennen joulua ylioppilaskunnan seuraavan vuoden hallituksen, joka huolehtii ylioppilaskunnan arkisesta päätöksenteosta ja edustajiston päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallitus antaa muun muassa lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa, jakaa järjestöavustuksia ja rekrytoi työntekijöitä.

Hallituksen yhteystiedot ja vastuualueet 

Säännöt

Ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavat yliopistolain lisäksi JYYn omat säännöt, jotka määräävät erityisesti edustajiston ja hallituksen väliset valtaoikeudet sekä antavat raamit kaikelle JYYssä tehtävälle toiminnalle. Kaikki säännöt löytyvät täältä.

Aatteellinen toiminta

Ylioppilaskunnan aatteellisen toimintaan kuuluvat esimerkiksi ylioppilaskunnan edunvalvonta-, kulttuuri- ja järjestötoiminta. Aatteellista toimintaa johtaa JYYn toiminnanjohtaja.

Aatteellisen toiminnan asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Liiketoiminta

Ylioppilaskunnan liiketoimintaan kuuluvat muun muassa Kortepohjan ylioppilaskylä ja Ilokiven lounasravintola. Liiketoimintaa johtaa JYYn toimitusjohtaja. Rakentamisasioita valmistelee JYYn rakennustoimikunta.

Liiketoiminnasta vastaavien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä.