Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema ja tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistolain lisäksi JYYn toimintaa säätelee ylioppilaskunnan perussääntö, jossa määrätään esimerkiksi ylioppilaskunnan nimi, jäsenkriteerit sekä päätösvalta. Lisäksi JYYllä on joukko erilaisia toimintaa ohjaavia asiakirjoja, kuten strategioita, suunnitelmia, linjapapereita, oppaita ja ohjeistuksia. Sääntöjen, ohjesääntöjen ja muiden ohjeistavien asiakirjojen muuttamisesta päättää edustajisto.

JYYn omistaman liiketoimintakokonaisuus Soihdun asiakirjat, kuten vuosikertomukset, löytyvät Soihdun omasta materiaalipankista.

Säännöt ja ohjesäännöt

Vuosiasiakirjat

Toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset

Hallitusohjelmat

Strategiat, suunnitelmat ja linjapaperit

Voimassa olevat:

Vanhentuneet:

Oppaat

Tutorointi

Tietosuojailmoitus ja saavutettavuusseloste

Muut asiakirjat

Lomakkeet

Jäsenmaksun palautusanomus

Voit hakea JYYn jäsenmaksun palautusta, jos valmistut, ilmoittaudut poissaolevaksi tai olet jostain syystä maksanut virheellisen summan. Mikäli opiskelet kahdessa yliopistossa, voit hakea jäsenmaksuun sisältyvän YTHS:n terveydenhoitomaksun palautusta, jos olet maksanut sen jo kertaalleen osana toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Järjestöjen ja jäsenien avustushakemukset

Näillä lomakkeilla voit hakea JYYn yleisavustusta toimintaan koko vuoden ajalle sekä avustusta tai tappiontakausta yksittäisiin tapahtumiin.

JYYn sisäiset lomakkeet

Nämä lomakkeet ovat JYYn sisäiseen käyttöön, esimerkiksi matkakulujen ja päivärahojen hakemiseen sekä palkkioiden ja maksujen maksamiseen. Lomakkeiden käyttöön saat apua jäsenpalvelusihteeriltä, toiminnanjohtajalta sekä muilta JYYn työntekijöiltä.

JYYn logot

JYYn logomateriaalin ja helpot ohjeet niiden käyttöön löydät täältä. Jos sinulla on mitään kysyttävää logojen käytöstä, niin ole yhteydessä osoitteeseen viestinta@jyy.fi.